Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Henrica van Erp, abdis en kroniekschrijfster (2)

Henrica van Erp noteert dat het Heilige Graf van het Vrouwenklooster ‘Nova Curia’ in het jaar 1528 door plunderende soldaten in stukken wordt geslagen, nadat zij het raam aan de bovenzijde van de grafkapel er uit hadden geslagen.  De vernielde beeldengroep was sinds eind vijftiende eeuw in bezit van het Vrouwenklooster.  De maker is onbekend. De groep bestaat uit treurende volgelingen van Jezus: … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 10 januari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Henrica van Erp, abdis en kroniekschrijfster (1)

 In 1113 stichtte abt Ludolf abdij Oostbroek, een dubbelklooster gewijd aan Sint Laurens, voor zowel mannen als vrouwen uit adellijke families. Op de plek waar nu ‘Het Utrechts Landschap’ is gevestigd. Vanaf 1139 woonden de nonnen zelfstandig.  Dit Vrouwenklooster ‘Nova Curia’ of ‘Nieuwe Hof’ lag op het terrein van Oostbroek, nu KNMI.  ‘Nova Curia’ bleef onder … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 27 december Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Smeetoren – Sonnenborch – KNMI

 In 1122 schonk bisschop Godebald aan Utrecht stadsrechten. Daarmee werd een aanvang gemaakt  met het afbakenen van het rechtsgebied van de stad. De stadsbuitengracht werd gegraven en een aarden omwalling aangelegd. In de loop van de tijd kwam een bakstenen muur tot stand met daarop tientallen torens. De gilden onderhielden en bewaakten elk een deel van … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 13 december 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Marktenstad

Tot in de zestiende eeuw was Utrecht de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden. Door de centrale ligging ontwikkelde zich een belangrijk handelscentrum met tientallen, soms al eeuwenoude markten. De stad vervulde ook een marktfunctie voor het omringende platteland.  Verspreid over vele locaties werden de markten en jaarmarkten gehouden. Utrecht was de schakel naar de Keulse Vaart … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 29 november 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: De Wartburg

‘De Wartburg’ ligt aan de Kennedylaan in Utrecht, wijk Oog in Al. In 1942 werd dit als woon/zorgcentrum geopend. Het dient nu als ‘zorghotel’ voor mensen die tijdelijk verzorging/revalidatie nodig hebben als dat thuis niet mogelijk is. In 2012 werd op het terrein 74 nieuwe serviceappartementen in gebruik genomen en in 3 kleinschalige nieuwbouw groepswoningen voor dementerende … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 16 november 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Pandhof-Sint Maarten (2)

In de 7e eeuw vestigden de Franken zich in het door de Romeinen verlaten legerkamp Trecht. Dagobert, Frankisch koning, bouwde binnen deze burcht (Domplein) het oudste kerkje van de Noordelijke Nederlanden, naar alle waarschijnlijkheid gewijd aan Sint Maarten. Zijn heiligenleven is beschreven door Sulpicicius Severus ( – tot ca. 425) in de ‘Vita Sancti   Volgens overlevering werd Sint Maarten in 316 geboren in Sabria (Hongarije), deel van het Romeinse Rijk. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 25 oktober 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: NS Hoofdgebouw I – II – III – IV 

Utrecht was in de 2e helft van de 19e eeuw het belangrijkste spoorwegknooppunt van Nederland. Diverse spoorwegondernemingen waren in de stad gevestigd.  De Maatschappij tot exploitatie van de Spoorwegen (later fusie met staatsspoorwegen) gaf de architecten  N.J. Kamperdijk en C. Vermeijs in 1869 de opdracht om hiervoor een Centraal Administratie Gebouw te ontwerpen, HGB I aan het Moreelsepark. HGB I werd opgetrokken in de sobere Neo-classistische  stijl. In … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 28 september 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Hofje van Veelo

In de negentiende eeuw traden de nadelige effecten van de industriële revolutie op. Nijverheid die op het platteland beoefend werd en inkomsten bood, verdween. Dorpelingen trokken naar de stad. De verstedelijking nam toe. Er ontstond een overschot aan arbeiders. Degenen die werk hadden, verdienden een hongerloon. Kinderarbeid was nog gewoon. Gebrek aan huisvesting leidde tot erbarmelijke woonomstandigheden. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 6 september 0 Reacties