Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Hofje van Veelo

In de negentiende eeuw traden de nadelige effecten van de industriële revolutie op. Nijverheid die op het platteland beoefend werd en inkomsten bood, verdween. Dorpelingen trokken naar de stad. De verstedelijking nam toe. Er ontstond een overschot aan arbeiders. Degenen die werk hadden, verdienden een hongerloon. Kinderarbeid was nog gewoon. Gebrek aan huisvesting leidde tot erbarmelijke woonomstandigheden. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 6 september 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: De Winkel van Sinkel

Opgenomen in de gegraven Noordelijke Oude Gracht is het gedeelte tussen Stadhuisbrug en Bezembrug nog de loop van de oude Rijntak. Utrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste handelsstad van de Noordelijke Nederlanden met de Oudegracht als haven. Rond de Buurkerk bevond zich het bloeiende handelscentrum ‘ Stathe’ (aanlegplaats).  Onder het stadhuis op de werf … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 23 augustus Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Paus Adrianus VI – Jan van Scorel 

De Utrechter Adriaan Florisz (1459 – 1523), de latere paus Adrianus VI, werd geboren in de Brandstraat in de ‘Croywagen’. Het huis stond op plek van de Paus Adriaan school, nu verbouwd tot woonappartementen.  Zijn vader was scheepmaker, hij overleed toen Adrianus 10 jaar was.  Adrianus groeide op in de nabijheid van het Regulierenklooster (poptempel Tivoli), … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 9 augustus 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Pieterskerk en de bijzonder krachten van stichter bisschop Bernold 

De schrijver Albert Alberts vertelt in ‘Utrechtse herinneringen’ uitgegeven in 1983:  ‘Het kwam in die tijd nog niet zoveel voor dat studentenkamers buiten de door singels omgeven oude stad werden gevonden. Het vinden zelf ging overigens gemakkelijk genoeg: de Oudegracht, de Nieuwegracht en verbindingsstraten; de straten tussen Domplein en Janskerkhof, de straten rond het Pieterskerkhof, … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 26 juli 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: “De gesloten steen”

De gesloten steen’ of ‘duivelssteen’, op de hoek van Oudegracht 364, wordt al in 1520 in een schepenbrief genoemd. Deze zogenaamde ‘schampsteen’ werd pal naast de hoek van een gevel geplaatst ter bescherming. Bijvoorbeeld als de koetsier van een kar getrokken door paarden de bocht te scherp nam.  Opmerkelijk is dat deze steen aan de ketting … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 28 juni Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: het dempen van de singels

Binnenkort is het ongedaan maken van de (gedeeltelijke) singeldemping voltooid. In november 1958 presenteerde M.W. Feuchtinger, Duits verkeersdeskundige, aan de gemeenteraad zijn plan met een oplossing voor betere bereikbaarheid van de binnenstad: algehele singeldemping en daarop de aanleg van een ringweg. Er ontstond veel protest. Mede dankzij het aantrekken van een onafhankelijke Rotterdamse stedebouwkundige architect … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 15 juni Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Keizerlijk Paleis Lofen

In de middeleeuwen was het grootste deel van de Nederlanden onderdeel van het Duitse Keizerrijk. Door de grote uitgestrektheid van zijn rijk stelde de Duitse keizer plaatsvervangers aan om een deel van zijn rijk te besturen, zoals graven en hertogen. Sinds de 10e eeuw vervulden bisschoppen ook deze functie.   De bisschop, als geestelijke, legde de gelofte van ‘kuisheid’ af.  Eventuele nakomelingen konden wettelijk … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 31 mei 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Balije van Utrecht – Militair Hospitaal – Hotel Karel V  (2)

Het ‘Duitse Huis’ was ruim vier en een halve eeuw aan de Springweg gevestigd toen in 1806, tijdens de Franse overheersing, door koning Lodewijk Napoleon de gebouwen werden gevorderd. Vervolgens werd de ‘Balije van Utrecht’ tot verkoop gedwongen, met recht van eerste terugkoop.  In 1811 werden door de koning de oude geestelijke instellingen, waaronder ‘de Orde’, opgeheven. Na vordering werd … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 3 mei 0 Reacties