Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Onderwijs in Utrecht (1)

In 695 werd Willibrord gewijd tot aartsbisschop van Utrecht.  Hij kwam als missionaris en was hiervoor in Ierland opgeleid. Zijn opdracht was om de Friezen te bekeren tot het Christendom.  Onder Willibrord werden twee kerken gebouwd in het voormalig castellum van de Romeinen op het Domplein, de Sint Maartens (latere Dom) kerk en de Sint Salvator.  Het … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 21 februari
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Catharina van Rennès – ‘Stedelied’

Het ‘ Stedelied’ van Utrecht werd in 1929 gecomponeerd door de Utrechtse zangpedagoge/componiste Catharina van Rennès op tekst van F. Van der Elst – Boonzajer.  Utrecht met je mooie grachten,                             Eeuwen lang bergt g’in Uw veste  Kathedraal en Kloostergang                                  Onze Universiteit;   met je statig stoere toren                                        Jonger bouwwerk draagt het stempel  Utrecht, U geldt onze … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 7 februari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Huize Loenersloot

Huize Loenersloot aan de Nieuwegracht 20 stamt uit de vroege 16e eeuw.  De gevelsteen boven de ingang toont Sint Maarten die zijn mantel deelt met een arme naakte bedelaar. Via deze ingang is er  toegang tot het binnenterrein.   De Jezuïet Pater de Weere vestigde in 1623 in de linkervleugel de tweede ‘statie’ van de Jezuïeten.  … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 24 januari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Henrica van Erp, abdis en kroniekschrijfster (2)

Henrica van Erp noteert dat het Heilige Graf van het Vrouwenklooster ‘Nova Curia’ in het jaar 1528 door plunderende soldaten in stukken wordt geslagen, nadat zij het raam aan de bovenzijde van de grafkapel er uit hadden geslagen.  De vernielde beeldengroep was sinds eind vijftiende eeuw in bezit van het Vrouwenklooster.  De maker is onbekend. De groep bestaat uit treurende volgelingen van Jezus: … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 10 januari Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Henrica van Erp, abdis en kroniekschrijfster (1)

 In 1113 stichtte abt Ludolf abdij Oostbroek, een dubbelklooster gewijd aan Sint Laurens, voor zowel mannen als vrouwen uit adellijke families. Op de plek waar nu ‘Het Utrechts Landschap’ is gevestigd. Vanaf 1139 woonden de nonnen zelfstandig.  Dit Vrouwenklooster ‘Nova Curia’ of ‘Nieuwe Hof’ lag op het terrein van Oostbroek, nu KNMI.  ‘Nova Curia’ bleef onder … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 27 december Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Smeetoren – Sonnenborch – KNMI

 In 1122 schonk bisschop Godebald aan Utrecht stadsrechten. Daarmee werd een aanvang gemaakt  met het afbakenen van het rechtsgebied van de stad. De stadsbuitengracht werd gegraven en een aarden omwalling aangelegd. In de loop van de tijd kwam een bakstenen muur tot stand met daarop tientallen torens. De gilden onderhielden en bewaakten elk een deel van … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 13 december 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Marktenstad

Tot in de zestiende eeuw was Utrecht de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden. Door de centrale ligging ontwikkelde zich een belangrijk handelscentrum met tientallen, soms al eeuwenoude markten. De stad vervulde ook een marktfunctie voor het omringende platteland.  Verspreid over vele locaties werden de markten en jaarmarkten gehouden. Utrecht was de schakel naar de Keulse Vaart … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 29 november 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: De Wartburg

‘De Wartburg’ ligt aan de Kennedylaan in Utrecht, wijk Oog in Al. In 1942 werd dit als woon/zorgcentrum geopend. Het dient nu als ‘zorghotel’ voor mensen die tijdelijk verzorging/revalidatie nodig hebben als dat thuis niet mogelijk is. In 2012 werd op het terrein 74 nieuwe serviceappartementen in gebruik genomen en in 3 kleinschalige nieuwbouw groepswoningen voor dementerende … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 16 november 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Pandhof-Sint Maarten (2)

In de 7e eeuw vestigden de Franken zich in het door de Romeinen verlaten legerkamp Trecht. Dagobert, Frankisch koning, bouwde binnen deze burcht (Domplein) het oudste kerkje van de Noordelijke Nederlanden, naar alle waarschijnlijkheid gewijd aan Sint Maarten. Zijn heiligenleven is beschreven door Sulpicicius Severus ( – tot ca. 425) in de ‘Vita Sancti   Volgens overlevering werd Sint Maarten in 316 geboren in Sabria (Hongarije), deel van het Romeinse Rijk. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 25 oktober 0 Reacties