Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: neostijlen 19e eeuw – 20e eeuw Jugendstil (1)

De eerste jaren dat ik rondleidingen verzorgde in Utrecht was ik gericht op het vertellen van de stadsgeschiedenis.  De (historische) gebouwen bieden aanknopingspunten voor gebeurtenissen die zich daarin of er om heen afspeelden. Domplein, Kerken, de (nog aanwezige) Kloosters, Gasthuizen, Paushuize, Stadhuis, het Academiegebouw, de Grachten. Elk gebouw, elke plek is getuige van een ver of meer nabij verleden … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 2 mei
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Onderwijs in Utrecht

De gelijkwaardige deelname aan onderwijs en de keuzemogelijkheden daarin zoals we dat nu kennen, voor zowel jongens als meisjes, was in vroeger tijden niet vanzelfsprekend. Verdere scholing voor meisjes was lang niet toegankelijk of beperkt. Meisjes (als ze al een school bezochten) kregen ‘nuttige’ vakken, zoals spinnen, weven, kousen en sokken breien. Uitzondering was intrede in een … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 18 april Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Onderwijs in Utrecht (4) Havelozenschool

 In de Twijnstraat en Watersteeg (nu volksbuurtmuseum) werden in 1748 de eerste Diaconiescholen opgericht.  ‘Om de kinderen der bedoelde ledematen buyten lasten deser stad voor niet in Leezen, Schrijven, Cijferen en Zingen mitsgaders in de gronden der Christelijke Gereformeerde Religie te kunnen onderwijzen’. Volgens de vroedschap verloopt het onderwijs hier beter dan op de 4 parochiescholen.  Nieuwe diaconiescholen volgen aan de Jutfaseweg (nu ‘Van de … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 4 april 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Onderwijs in Utrecht (3) de ‘Fundatie van Renswoude

  De geschiedenis van het ‘Stads en Ambachts kinderhuis’ en de later gestichte ‘Fundatie van Renswoude’ is nauw met elkaar verbonden.  In 1674 wordt het ‘Stads en Ambachts Kinderhuis’ opgericht en onder gebracht in het na de reformatie door de ‘Agnieten’ verlaten klooster waar ruim 200 kinderen gehuisvest konden worden. Nu is hier het Centraal Museum. ‘Ambachtskinderen’ waren kinderen waar niet voor … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 21 maart 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Onderwijs in Utrecht (1)

In 695 werd Willibrord gewijd tot aartsbisschop van Utrecht.  Hij kwam als missionaris en was hiervoor in Ierland opgeleid. Zijn opdracht was om de Friezen te bekeren tot het Christendom.  Onder Willibrord werden twee kerken gebouwd in het voormalig castellum van de Romeinen op het Domplein, de Sint Maartens (latere Dom) kerk en de Sint Salvator.  Het … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 21 februari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Catharina van Rennès – ‘Stedelied’

Het ‘ Stedelied’ van Utrecht werd in 1929 gecomponeerd door de Utrechtse zangpedagoge/componiste Catharina van Rennès op tekst van F. Van der Elst – Boonzajer.  Utrecht met je mooie grachten,                             Eeuwen lang bergt g’in Uw veste  Kathedraal en Kloostergang                                  Onze Universiteit;   met je statig stoere toren                                        Jonger bouwwerk draagt het stempel  Utrecht, U geldt onze … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 7 februari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Huize Loenersloot

Huize Loenersloot aan de Nieuwegracht 20 stamt uit de vroege 16e eeuw.  De gevelsteen boven de ingang toont Sint Maarten die zijn mantel deelt met een arme naakte bedelaar. Via deze ingang is er  toegang tot het binnenterrein.   De Jezuïet Pater de Weere vestigde in 1623 in de linkervleugel de tweede ‘statie’ van de Jezuïeten.  … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 24 januari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Henrica van Erp, abdis en kroniekschrijfster (2)

Henrica van Erp noteert dat het Heilige Graf van het Vrouwenklooster ‘Nova Curia’ in het jaar 1528 door plunderende soldaten in stukken wordt geslagen, nadat zij het raam aan de bovenzijde van de grafkapel er uit hadden geslagen.  De vernielde beeldengroep was sinds eind vijftiende eeuw in bezit van het Vrouwenklooster.  De maker is onbekend. De groep bestaat uit treurende volgelingen van Jezus: … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 10 januari Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Henrica van Erp, abdis en kroniekschrijfster (1)

 In 1113 stichtte abt Ludolf abdij Oostbroek, een dubbelklooster gewijd aan Sint Laurens, voor zowel mannen als vrouwen uit adellijke families. Op de plek waar nu ‘Het Utrechts Landschap’ is gevestigd. Vanaf 1139 woonden de nonnen zelfstandig.  Dit Vrouwenklooster ‘Nova Curia’ of ‘Nieuwe Hof’ lag op het terrein van Oostbroek, nu KNMI.  ‘Nova Curia’ bleef onder … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 27 december Eén reactie