Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: “Strijdtoneel” Lucas Bolwerk

Tot 1528 oefende Hendrik van Beieren, bisschop van Utrecht, zowel de kerkelijke als de wereldlijke macht uit. In dat jaar werd Karel V heer der Nederlanden en trok hij de wereldlijke macht naar zich toe.  Op zijn gezag werd de in verval geraakte stadsversterking (wallen, poorten, gildetorens) hersteld en uitgebreid met de aanleg van stenen … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 26 januari
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: paleis – klooster – kazerne 

Lodewijk Napoleon (1778 – 1846) was de eerste koning van Holland, toen ‘provincie van Frankrijk’. Na een korte periode in Den Haag, verkoos hij Utrecht als residentie. Hij kocht aan de zuidzijde van de Wittevrouwenstraat huizen, die werden gesloopt. Op deze plek, samengevoegd met huizen aan de Drift, kwam het koninklijk paleis tot stand.  Tot dit paleis klaar was … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 12 januari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht:  religie –   Janskerkhof  – wetenschap (1)  

De binnenstad van Utrecht heeft alleen aan de noordkant een doorgaande west – oost verbinding, vice versa. De eeuwenoude stedenbouw is niet berekend op het hedendaagse verkeer. Janskerkhof is een schakel in het fiets- en snelverkeer van Leidseveer naar Biltstraat/Uithof. Gaat de nieuwe tramlijn naar de Uithof deze verkeersstroom ontlasten? De enige die op het Janskerkhof altijd voorrang geeft, is het paard met zijn berijder Sint Willibrordus. Het … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 15 december 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: incompleet Domplein

Meester Jan J a n v a n d e r D o em ik ben je dankbaar en in jou alle bouwmeesters die vanuit hun visioenen stenen tot tempels schiepen in jou alle metselaars en gieters timmerlieden en leidekkers pleisteraars en schrijnwerkers heel het leger van houwers en sjouwers voor hun immer stromende rivier … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 1 december 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Poelenburgsteeg – Voetiusstraat 

Ten behoeve van betere toegankelijkheid in de stad, werden begin twintigste eeuw stegen en smalle straten verbreed, zoals de Poelenburgsteeg, na verbreding de Voetiusstraat. Daarvoor dienden in 1907 een aantal huizen afgebroken te worden.   Architect J. Stuivinga, 1881 – 1962 (stadhuis Zeist) maakte het ontwerp voor de toenmalige openbare bibliotheek en beheerderswoning aan de noordzijde van de straat, nu appartementencomplex. Stuivinga ontwierp … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 17 november 2 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Medische zorg in Utrecht

Tegenwoordig vinden we kennis van geneeskunde en de toepassing daarvan vanzelfsprekend.  Als er in vroeger eeuwen al een opgeleide arts te raadplegen was, was dat alleen mogelijk voor welgestelden. Officiële medici vroegen veel geld. Vooral arme mensen zochten hun heil bij kwakzalvers die met kermissen en jaarmarkten meetrokken.  Beter gesitueerde zieken werden thuis verzorgd, daarbij werden de vertrouwde huismiddeltjes toegepast.    In … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 3 november 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Waterleiding – Nicolaas Beets  

In 1832 breekt in Utrecht voor het eerst de cholera uit. Grachtwater, opvang van regenwater voorzag in de watervoorziening. De grachten waren een smerig, stinkend, open riool, waarin van alles geloosd werd, zoals fecaliën van inwoners,  afval van de industrie. In de loop van de tijd werden pompen geplaatst. Maar het bleek dat ook het grondwater vervuild was door mestvaalten en beerputten.  De Mariapomp … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 20 oktober 0 Reacties
het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Willibrordus

Na herstel van Godsdienstvrijheid (1795) bleven de meeste (Utrechtse)  kerken en kloosters in handen van de protestanten. De Catharijnekerk, de kloosterkerk van de Johannieters aan de Lange Nieuwstraat, kreeg de status van kathedraal in plaats van de Dom.   Architect Alfred Tepe bouwde tussen 1871 en 1905 alleen al zo’n 70 kerken in het land, Rooms Katholiek. Geïnspireerd door de … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 6 oktober 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: het Jeruzalembroederschap

Jeruzalem is van oudsher een belangrijke plaats voor Joden en Christenen en Islamieten. Aanhangers van deze religies beschouwen bepaalde plaatsen in deze stad als heilig. Utrecht telt vele gebedshuizen waar genoemde godsdiensten gepraktiseerd worden en ook die van andere religies.   Tot 1581 stond op de hoek Minrebroederstraat/Janskerkhof de Romaans 12-hoekige Palmitentempel of Jeruzalemkapel. Daarvoor de St. Janskapel van de proost van de … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 22 september 2 Reacties