Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Sint Gertrudiskathedraal – Willemsplantsoen

Ingebed in de huizenrij van het Willemsplantsoen ligt de Sint Gertrudis-Kathedraal van de Oud-Katholieke gemeenschap, gebouwd in 1912 ter vervanging van de Sint Gertrudis-Kapel, de tot dan in gebruik zijnde schuilkerk. (zie vorige column)  De ingangspartij onder het 2 torenfront is bekroond met mozaïek, in het midden de Christus Pantokrator, allesheerser. Links en rechts zijn de heiligen Willibrord en Gertrudis afgebeeld.  Voor de deelnemers aan … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 24 oktober Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Sint Gertrudis in Utrecht – Sint Gertrudis-Kapel

Bij de Geertebrug nabij de Geertekerk (13e eeuw) is een lantaarnconsole aangebracht waarop Sint Gertrudis is afgebeeld, zo verzonken in gebed dat muizen ongestoord over haar staf lopen.   Geertruy werd in Nivelles (België) geboren en legde op twaalfjarige leeftijd de gelofte af om haar hele leven aan God te wijden; ze weigerde om te trouwen. Na de dood van haar vader werd het … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 10 oktober Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: St. Aegtengasthuis

Tijdelijk onderdak bieden aan rondtrekkende vreemdelingen, pelgrims, daklozen, hulpbehoevenden is van alle tijden.   In de veertiende eeuw nam het aantal gasthuizen in Utrecht toe. Alleen al in de zuidelijke binnenstad waren er ongeveer tien, verbonden aan kloosters of gesticht door particulieren.   Bieden van zorg kwam voort uit de ‘werken van barmhartigheid’. Elke Christen die daartoe … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 26 september Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Geertekerk – Remonstrantse gemeenschap

In 1956 betrok de ‘Remonstrantse Broederschap’ de Geertekerk, gebouwd als 4e Rooms-katholieke  parochiekerk in de 13e eeuw. De ‘Remonstranten’ kochten het tot ruïne vervallen gebouw en restaureerde met veel inzet uit eigen middelen. De teloorgang begon toen de Geertekerk in 1566 als eerste in Utrecht geteisterd werd door de beeldenstorm gevolg door een tweede; het interieur werd volledig vernield.   De kerk … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 29 augustus Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Sint Nicolaaskerk – Nicolaïkerk – ‘de Klaas’

In de twaalfde eeuw wordt de Sint Nicolaaskerk, de tweede parochiekerk na de Buurkerk, gebouwd in Romaanse stijl. Deze is in de loop van de jaren verhoogd en uitgebreid tot de huidige ‘hallenkerk’. Het van oorsprong Romaanse interieur is nog altijd zichtbaar. Sint Nicolaas was de beschermheilige van o.a. de zeevaarders en handelaars. Bij de … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 11 juli Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Zuiderkerk, Kromme Rijn

Het gezin waarin ik opgroeide, behoorde bij de gemeente van de Gereformeerde Oosterkerk totdat we, ongeveer jaren vijftig, werden ingedeeld bij de Zuiderkerk. Deze kerk vond ik van buiten vreemd, zo anders dan de Oosterkerk (zie vorige column) en de ‘Klaaskerk’ waarnaast ik op opgroeide.  De lampen (art deco) in de kerk leken wel hangende schepen, veel … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 27 juni 2 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Gereformeerde Kerken in Utrecht (1)

De Nederlands Hervormde Kerk ontstond uit de hervormingsbeweging in 1517, de Reformatie. Onder de Protestantse theologen ontstond in de loop van de eeuwen daaropvolgend onenigheid over de uitleg van de bijbel. Een lange en complexe geschiedenis. Als gevolg hiervan ontstonden ‘afscheidingen’ en daarmee verschillende kerkgenootschappen. Dat vertaalde zich ook in de politiek. ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 13 juni Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Architectuur (2)

Bouwmeesters/architecten/aannemers en niet in de laatste plaats bouwlieden geven vorm aan het ‘fysiek’ van de stad. Deze burgers hebben door de eeuwen heen met de beschikbare middelen van hun tijd dikwijls imponerende werken tot stand gebracht. Wie dat waren, staat meestal niet op het gebouw. Bij ‘de Beurs van Berlage’ is de naam van de … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 16 mei Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: neostijlen 19e eeuw – 20e eeuw Jugendstil (1)

De eerste jaren dat ik rondleidingen verzorgde in Utrecht was ik gericht op het vertellen van de stadsgeschiedenis.  De (historische) gebouwen bieden aanknopingspunten voor gebeurtenissen die zich daarin of er om heen afspeelden. Domplein, Kerken, de (nog aanwezige) Kloosters, Gasthuizen, Paushuize, Stadhuis, het Academiegebouw, de Grachten. Elk gebouw, elke plek is getuige van een ver of meer nabij verleden … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 2 mei Eén reactie