Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Smeetoren – Sonnenborch – KNMI

 In 1122 schonk bisschop Godebald aan Utrecht stadsrechten. Daarmee werd een aanvang gemaakt  met het afbakenen van het rechtsgebied van de stad. De stadsbuitengracht werd gegraven en een aarden omwalling aangelegd. In de loop van de tijd kwam een bakstenen muur tot stand met daarop tientallen torens. De gilden onderhielden en bewaakten elk een deel van … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 13 december 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Marktenstad

Tot in de zestiende eeuw was Utrecht de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden. Door de centrale ligging ontwikkelde zich een belangrijk handelscentrum met tientallen, soms al eeuwenoude markten. De stad vervulde ook een marktfunctie voor het omringende platteland.  Verspreid over vele locaties werden de markten en jaarmarkten gehouden. Utrecht was de schakel naar de Keulse Vaart … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 29 november 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: De Wartburg

‘De Wartburg’ ligt aan de Kennedylaan in Utrecht, wijk Oog in Al. In 1942 werd dit als woon/zorgcentrum geopend. Het dient nu als ‘zorghotel’ voor mensen die tijdelijk verzorging/revalidatie nodig hebben als dat thuis niet mogelijk is. In 2012 werd op het terrein 74 nieuwe serviceappartementen in gebruik genomen en in 3 kleinschalige nieuwbouw groepswoningen voor dementerende … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 16 november 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Pandhof-Sint Maarten (2)

In de 7e eeuw vestigden de Franken zich in het door de Romeinen verlaten legerkamp Trecht. Dagobert, Frankisch koning, bouwde binnen deze burcht (Domplein) het oudste kerkje van de Noordelijke Nederlanden, naar alle waarschijnlijkheid gewijd aan Sint Maarten. Zijn heiligenleven is beschreven door Sulpicicius Severus ( – tot ca. 425) in de ‘Vita Sancti   Volgens overlevering werd Sint Maarten in 316 geboren in Sabria (Hongarije), deel van het Romeinse Rijk. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 25 oktober 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: NS Hoofdgebouw I – II – III – IV 

Utrecht was in de 2e helft van de 19e eeuw het belangrijkste spoorwegknooppunt van Nederland. Diverse spoorwegondernemingen waren in de stad gevestigd.  De Maatschappij tot exploitatie van de Spoorwegen (later fusie met staatsspoorwegen) gaf de architecten  N.J. Kamperdijk en C. Vermeijs in 1869 de opdracht om hiervoor een Centraal Administratie Gebouw te ontwerpen, HGB I aan het Moreelsepark. HGB I werd opgetrokken in de sobere Neo-classistische  stijl. In … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 28 september 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Hofje van Veelo

In de negentiende eeuw traden de nadelige effecten van de industriële revolutie op. Nijverheid die op het platteland beoefend werd en inkomsten bood, verdween. Dorpelingen trokken naar de stad. De verstedelijking nam toe. Er ontstond een overschot aan arbeiders. Degenen die werk hadden, verdienden een hongerloon. Kinderarbeid was nog gewoon. Gebrek aan huisvesting leidde tot erbarmelijke woonomstandigheden. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 6 september 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: De Winkel van Sinkel

Opgenomen in de gegraven Noordelijke Oude Gracht is het gedeelte tussen Stadhuisbrug en Bezembrug nog de loop van de oude Rijntak. Utrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste handelsstad van de Noordelijke Nederlanden met de Oudegracht als haven. Rond de Buurkerk bevond zich het bloeiende handelscentrum ‘ Stathe’ (aanlegplaats).  Onder het stadhuis op de werf … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 23 augustus Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Paus Adrianus VI – Jan van Scorel 

De Utrechter Adriaan Florisz (1459 – 1523), de latere paus Adrianus VI, werd geboren in de Brandstraat in de ‘Croywagen’. Het huis stond op plek van de Paus Adriaan school, nu verbouwd tot woonappartementen.  Zijn vader was scheepmaker, hij overleed toen Adrianus 10 jaar was.  Adrianus groeide op in de nabijheid van het Regulierenklooster (poptempel Tivoli), … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 9 augustus 0 Reacties