Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Oudwijk (2) – ‘Sint Barbara’ 

 Fragment uit ‘Paradise Regained’  ‘het schip van den wind ligt gereed voor de reis,  de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,  de morgen en nacht twee blauwe matrozen-   wij gaan terug naar ‘Paradijs’.   De dichter Hendrik Marsman (1899 – 1940)  werkte in de binnenstad en woonde in de Oudwijkerlaan te Utrecht.  In de vroeg christelijke tijd werden kerken rond het gebeente van een heilige gebouwd.  De gelovige … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 24 maart 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Oudwijk (‘Vetus Vicus’) – deel 1

Machtildis van der Burgh, burggravin van Utrecht, stichtte ca. 1130 abdij Oudwijk in de nabijheid van de oever van de oude Vechtloop aan de oostkant van de stad. De bijbehorende St. Stefanuskerk (1171 gewijd) was een van Utrechts oudste kerken. Het omliggende land dat bij het klooster hoorde, het Oudwijkerveld, strekte zich uit over een groot terrein. De naam is … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 8 maart 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Jodocus van Lodensteijn – Parkstraat 

In de tweede helft van de negentiende eeuw vond de grote trek van het platteland naar de stad plaats. Er waren misoogsten. De industrie ontwikkelde zich, met als gevolg minder vraag naar huisnijverheid van de plattelandsbewoners. Het was voor de boeren en landarbeiders moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het aantal stadsbewoners nam toe. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 23 februari Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Pausdam – Trans – Sic Semper

De naam ‘Oudelle’ als aanduiding voor de noordelijke Nieuwe Gracht verwijst vermoedelijk naar de betekenis ‘Oude Delta’ of het ‘Oude Dal’.  Naar we aannemen werd ca. 1279 begonnen met het graven van de Nieuwegracht in een moerasstrook, ontstaan uit een of meer zijarmen van een verzande Rijntak. De verdere loop, het noordelijk deel van de Kromme Nieuwe Gracht, … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 9 februari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: paleis – klooster – kazerne 

Lodewijk Napoleon (1778 – 1846) was de eerste koning van Holland, toen ‘provincie van Frankrijk’. Na een korte periode in Den Haag, verkoos hij Utrecht als residentie. Hij kocht aan de zuidzijde van de Wittevrouwenstraat huizen, die werden gesloopt. Op deze plek, samengevoegd met huizen aan de Drift, kwam het koninklijk paleis tot stand.  Tot dit paleis klaar was … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 12 januari 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht:  religie –   Janskerkhof  – wetenschap (1)  

De binnenstad van Utrecht heeft alleen aan de noordkant een doorgaande west – oost verbinding, vice versa. De eeuwenoude stedenbouw is niet berekend op het hedendaagse verkeer. Janskerkhof is een schakel in het fiets- en snelverkeer van Leidseveer naar Biltstraat/Uithof. Gaat de nieuwe tramlijn naar de Uithof deze verkeersstroom ontlasten? De enige die op het Janskerkhof altijd voorrang geeft, is het paard met zijn berijder Sint Willibrordus. Het … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 15 december 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: incompleet Domplein

Meester Jan J a n v a n d e r D o em ik ben je dankbaar en in jou alle bouwmeesters die vanuit hun visioenen stenen tot tempels schiepen in jou alle metselaars en gieters timmerlieden en leidekkers pleisteraars en schrijnwerkers heel het leger van houwers en sjouwers voor hun immer stromende rivier … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 1 december 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Poelenburgsteeg – Voetiusstraat 

Ten behoeve van betere toegankelijkheid in de stad, werden begin twintigste eeuw stegen en smalle straten verbreed, zoals de Poelenburgsteeg, na verbreding de Voetiusstraat. Daarvoor dienden in 1907 een aantal huizen afgebroken te worden.   Architect J. Stuivinga, 1881 – 1962 (stadhuis Zeist) maakte het ontwerp voor de toenmalige openbare bibliotheek en beheerderswoning aan de noordzijde van de straat, nu appartementencomplex. Stuivinga ontwierp … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 17 november 2 Reacties