Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: het dempen van de singels

Binnenkort is het ongedaan maken van de (gedeeltelijke) singeldemping voltooid. In november 1958 presenteerde M.W. Feuchtinger, Duits verkeersdeskundige, aan de gemeenteraad zijn plan met een oplossing voor betere bereikbaarheid van de binnenstad: algehele singeldemping en daarop de aanleg van een ringweg. Er ontstond veel protest. Mede dankzij het aantrekken van een onafhankelijke Rotterdamse stedebouwkundige architect … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 15 juni Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Keizerlijk Paleis Lofen

In de middeleeuwen was het grootste deel van de Nederlanden onderdeel van het Duitse Keizerrijk. Door de grote uitgestrektheid van zijn rijk stelde de Duitse keizer plaatsvervangers aan om een deel van zijn rijk te besturen, zoals graven en hertogen. Sinds de 10e eeuw vervulden bisschoppen ook deze functie.   De bisschop, als geestelijke, legde de gelofte van ‘kuisheid’ af.  Eventuele nakomelingen konden wettelijk … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 31 mei 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Balije van Utrecht – Militair Hospitaal – Hotel Karel V  (2)

Het ‘Duitse Huis’ was ruim vier en een halve eeuw aan de Springweg gevestigd toen in 1806, tijdens de Franse overheersing, door koning Lodewijk Napoleon de gebouwen werden gevorderd. Vervolgens werd de ‘Balije van Utrecht’ tot verkoop gedwongen, met recht van eerste terugkoop.  In 1811 werden door de koning de oude geestelijke instellingen, waaronder ‘de Orde’, opgeheven. Na vordering werd … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 3 mei 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Poptempel Tivoli was ooit het Sint Elisabeth Gasthuis/Burgerweeshuis 

Everard Zoudenbalch (1423 – 1503) kanunnik van het Sint Maartens kapittel van de Dom bestemde een groot deel van zijn vermogen voor het stichten van het Sint Elisabeth gasthuis in 1491, het eerste weeshuis in de noordelijke Nederlanden.   — ‘alle ellendighe weeskynderen knechtkens ende maechdekens, die van allen menschenlicken troos verlaten zijn, oick van waer sij comen’ —.   Weeskinderen van vermogende ouders werden door familie opgenomen. In het gasthuis woonden kinderen die niet konden worden ondergebracht … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 6 april 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Oudwijk (2) – ‘Sint Barbara’ 

 Fragment uit ‘Paradise Regained’  ‘het schip van den wind ligt gereed voor de reis,  de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,  de morgen en nacht twee blauwe matrozen-   wij gaan terug naar ‘Paradijs’.   De dichter Hendrik Marsman (1899 – 1940)  werkte in de binnenstad en woonde in de Oudwijkerlaan te Utrecht.  In de vroeg christelijke tijd werden kerken rond het gebeente van een heilige gebouwd.  De gelovige … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 24 maart 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Oudwijk (‘Vetus Vicus’) – deel 1

Machtildis van der Burgh, burggravin van Utrecht, stichtte ca. 1130 abdij Oudwijk in de nabijheid van de oever van de oude Vechtloop aan de oostkant van de stad. De bijbehorende St. Stefanuskerk (1171 gewijd) was een van Utrechts oudste kerken. Het omliggende land dat bij het klooster hoorde, het Oudwijkerveld, strekte zich uit over een groot terrein. De naam is … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 8 maart 0 Reacties
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Jodocus van Lodensteijn – Parkstraat 

In de tweede helft van de negentiende eeuw vond de grote trek van het platteland naar de stad plaats. Er waren misoogsten. De industrie ontwikkelde zich, met als gevolg minder vraag naar huisnijverheid van de plattelandsbewoners. Het was voor de boeren en landarbeiders moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het aantal stadsbewoners nam toe. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 23 februari Eén reactie
Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Pausdam – Trans – Sic Semper

De naam ‘Oudelle’ als aanduiding voor de noordelijke Nieuwe Gracht verwijst vermoedelijk naar de betekenis ‘Oude Delta’ of het ‘Oude Dal’.  Naar we aannemen werd ca. 1279 begonnen met het graven van de Nieuwegracht in een moerasstrook, ontstaan uit een of meer zijarmen van een verzande Rijntak. De verdere loop, het noordelijk deel van de Kromme Nieuwe Gracht, … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 9 februari 0 Reacties