In Memoriam

Gedachten bij het overlijden van Theo van de Vathorst, beeldhouwer

Nadat hij de stad had versierd met vaak glimlach ontlokkende, bijzondere beelden, reliëfs en penningen, heeft Theo van de Vathorst op 88-jarige leeftijd in alle rust en vrede Utrecht met het eeuwige verwisseld. Hij studeerde bij Piet Esser aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en vulde een groot deel van de Utrechtse openbare ruimte … Vervolgd

Door Felix Visser 24 januari