Als het aan de provincie ligt, blijft het niet bij deze subsidie

Provincie Utrecht subsidieert failliete Machinerie, beeldmakers willen gereserveerd geld behouden (en weer wordt ’t Hoogt genoemd)

 • Door Redactie
 • |
 • 13 mei 2023
 • |
 • 14 reacties

Is de stekker er nou wel of niet uit?

In oktober vorig jaar besloot de gemeente de stekker te trekken uit De Machinerie, het beoogd centrum voor beeldcultuur in de Central Studios. De kosten liepen dermate uit de hand dat nog voordat er een steen was gelegd het project werd stopgezet. De gemeente had een subsidie van 3.5 miljoen euro toegezegd. Hoeveel er in de praktijk is uitgegeven, blijft nog onduidelijk. Wethouder Oosters heeft toegezegd met de cijfers te komen. Ondertussen lijkt de Machinerie nog lang niet opgeheven en gaat er nog steeds subsidiegeld naar de Stichting De Machinerie. Dit keer vanuit de provincie, die eerder al het centrum steunde met een bedrag van 3,5 ton uit een coronafonds.

Terwijl de gemeentelijke subsidie nadrukkelijk bestemd was voor de bouw van het pand, maakte de provincie 2 keer 60.000 euro over op de rekening van de stichting ten behoeve van het Kickstartlab. Vanuit dit Kickstartlab moesten activiteiten plaats vinden die ooit gepland waren voor het gebouw De Machinerie. Wat betreft de provincie was en is het cancellen van de het centrum geen issue. 

Een ambtenaar van de provincie leg het alsvolgt uit: “Doelstellingen van de Machinerie en plan talentontwikkeling waarvoor door ons subsidie is verleend, gingen uit van de voorgenomen locatie. Zoals bekend is de realisatie vertraagd en uiteindelijk gecancelled. Voor de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen kennis en netwerkvorming stimuleren voor beeldmakers was het ontbreken van een fysieke plek geen issue, activiteiten hebben elders plaatsgevonden. De community die hieruit is ontstaan zou na opening van het pand ingebed worden door activiteiten vanaf dan in de Machinerie te organiseren. Overigens is die community vorming een duidelijke behoefte van de makers.”

Als het aan de provincie ligt, blijft het niet bij deze subsidie

Lees hier welke actviteiten het Kickstartlab heeft uitgevoerd voor de 120.000 euro

Als het aan de provincie ligt, blijft het niet bij deze subsidie. 

“We onderzoeken hoe het inhoudelijke programma met daaraan verbonden doelen kan worden voortgezet. De vraag is daarbij of dit vanuit de stichting De Machinerie gaat gebeuren, zij zijn momenteel beschikkinghouder, of dat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen naar een van de partners (NFF/Fotodok/Hoogt).”

Vestigingsplaats van de stichting is Amsterdam

Op dit moment staat stichting De Machinerie nog steeds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vestigingsplaats is Amsterdam. Van de oorspronkelijke bestuursleden is alleen Femke Rotteweel van Fotodok overgebleven. Nieuwe bestuurders zijn Mechtild van den Hombergh en Mark de Kruijk, consultants in Amsterdam. Laatstgenoemde liet in april aan De Nuk weten niet meer betrokken te zijn bij De Machinerie. Volgens recente gegevens van de Kvk staat hij echter nog steeds ingeschreven als bestuurslid met een tekenbevoegdheid van 10.000 euro. 

Weer wordt ’t Hoogt genoemd

Voorafgaand aan een raadsinformatiebijeenkomst over de uitganspunten cultuur 2025-2028 vanavond in het stadhuis stuurde bestuurslid Rotteweel namens een aantal ‘beeldmakers’ een brief aan de raad. Daarin onderstrepen zij het belang van een centrum als De Machinerie, betreuren het dat het centrum om economische redenen niet door kon gaan en pleiten zij ervoor het ooit voor De Machinerie gereserveerde bedrag ongemoeid te laten. 

“Als Utrecht zichzelf op de kaart wil (blijven) zetten als stad waar beeldcultuur en ontwikkeling van het creatief vermogen essentieel zijn, dan verdient de film- en beeldcultuur het om blijvend te worden gestimuleerd. Utrecht is een van de weinige grote steden in Nederland waar filmeducatie jaarrond onder vuur ligt. Een gemis omdat in een wereld waar kinderen dagelijks honderden beelden tot zich nemen, begrip van wat en hoe zij kunnen kijken een essentieel onderdeel van het curriculum zou moeten zijn. Filmhuizen (zoals het Hoogt) kunnen dit aanbod jaarrond faciliteren.”

Lees hier de brief. 

Het in de brief nadrukkelijk genoemde Het Hoogt was een van de initiatiefnemers van De Machinerie. De subsidie van dit centrum staat zwaar onder druk  en het gereserveerde geld van De Machinerie zou mogelijk bij kunnen bijdragen aan een doorstart. Wethouder Oosters heeft eerder laten weten dat het gereserveerde geld in principe een culturele bestemming heeft. 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

14 reacties

 • Ruud van Apeldoorn schreef:

  En weer wordt ’t Hoogt genoemd.” ’t Hoogt is een plaag waar Utrecht nooit meer vanaf komt.

 • Leo Willemsen schreef:

  120.000 euro voor gezellig een paar keer met elkaar lullen. Mag ik ook meedoen?

 • George Knight schreef:

  Hoe kan het dat de provincie Utrecht geld geeft aan een in Amsterdam gevestigde stichting? Klopt dat volgens de voorwaarden om subsidie te geven?

  Ik ben het met de kunstenaars die de brief ondertekenen eens dat in Utrecht plek moet zijn voor een centrum voor beeldcultuur. Alleen zijn zowel De Machinerie als ‘t Hoogt niet geloofwaardig om dat te coördineren. Ze hebben de kans gehad, maar hun krediet verspeeld. De stekker werd niet alleen om economische redenen, maar ook vanwege inhoudelijke redenen uit De Machinerie getrokken. ‘T Hoogt lost al vele jaren de verwachtingen niet in.

  Het lijkt verstandiger om het centrum voor beeldcultuur met nieuwe partners op te zetten met een grotere rol voor de UU. Nu geven de oude partners de indruk vooral uit te zijn op het binnenharken van restjes subsidie. Utrecht heeft recht op een nieuwe start met frisse betrokkenen die niet zijn besmet door het dossier De Machinerie waar de mislukking aan blijft kleven.

 • L. Kanters schreef:

  “Een gemis omdat in een wereld waar kinderen dagelijks honderden beelden tot zich nemen, begrip van wat en hoe zij kunnen kijken een essentieel onderdeel van het curriculum zou moeten zijn.”
  Kunnen de beeldmakers uitleggen wat ze met deze in bedoelen? Ik begrijp er niets van.

 • Rien Streekstra schreef:

  De faliekante mislukking van het project De Machinerie zou tot grote bescheidenheid bij de initiatiefnemers moeten leiden. Het tegendeel blijkt het geval. Weer wordt het handje bij de gemeente opgehouden. Ik zou bestuurder Rotteveel nog geen euro toevertrouwen.

 • Olaf schreef:

  Ik lees dat in Utrecht de filmeducatie onder vuur ligt. Misschien wel, misschien niet. Ik heb geen idee. Zouden de briefschrijvers dit even willen onderbouwen?

 • Drs. C. Nijntje schreef:

  Beeldcultuur, jong talent, educatie…begrippen waar de culturele sector een verdienmodel in ziet zonder dat de politiek moeilijke vragen stelt of anderszins wil weten wat men nu eigenlijk echt bedoelt of wil. Vervangen we bijvoorbeeld “beeldcultuur” even voor ‘geluidscultuur’ (eveneens voor de jeugd /educatie/ synergie erg interessant), worden de makers ‘geluidsmakers’ en leidt de cursus “zelf geluiden maken” natuurlijk niet gelijk tot politiek enthousiasme.

 • Bassie schreef:

  t Hoogt, Machinierie, gemeente: corrupt zooitje.

 • Marko schreef:

  Wellicht kunnen de vastgoedinvesteerders en andere organisaties achter de bestuursleden zelf wat geld beschikbaar maken omdat zij zeggen de maatschappij te willen verrijken (en niet zichzelf), en te willen investeren voor de langere termijn. Het is opvallend dat beeldkunstenaars nu voor een karretje worden gespannen met deze brief om bij de gemeente publiek geld te claimen. Gaat dat geld dan ook naar die kunstenaars? Of wordt daarmee het bestuur gefinancierd? De vraag stellen is hem beantwoorden. Tijd voor een nieuw plan met frisse gezichten. Grotere rol voor makers zelf? Blijf niet verwijzen naar ’t Hoogt, dat is een keer klaar, kijk eens naar de capaciteiten en behoeften van allerlei andere organisaties in Utrecht op dit gebied……

 • Rob Kanphorst schreef:

  George Knight heeft zonder meer een punt: waarom is een Utrechtse stichting gevestigd in Amsterdam. Andere vraag: waarom zegt een bestuurslid dat hij uit het bestuur is getreden en staat hij nog wel ingeschreven? Schimmig!

 • L. H. Schulz schreef:

  Het is de moeite waard om te lezen wat er gedaan is met die 120.000 euro. Onmiddellijk kappen met die subsidie.

 • Roland Goetgeluk schreef:

  GRIMLACHJE OM HOOGTEVREES

  Hesteriaande gemeenteraad draagt schuld
  Dat deze ‘machinerie’ een zombiebestaan leeft is louter en alleen te danken aan het hesteriaanse deel van de Utrechtse gemeenteraad. Hersterianen zijn fractiediscipline gestuurde AI-types die zich goed voelen in een partijcoalitiedemocratie. Zelf nadenken, afwijken van de gebaande paden én weten en voelen waarvoor je staat als volksvertegenwoordiger lukt hen niet. We moeten hen dat niet persoonlijk kwalijk nemen want ze weten niet beter. Een kind van drie vraag je ook niet om een differentiaalberekening te maken. Je vindt hesterianen in alle partijen. Je moet het de besturen en leden van de partijen dus kwalijk nemen dat die hesterianen op de kieslijst komen en hen een kans geven om een politieke carrière te laten maken.

  Leve de pers
  Het is dankzij de Utrechtse pers – UN, de Nuk, NIeuws030 – en wakkere burgers dat de controlerende rol van de gemeenteraad wordt gedaan. Maar dit is geen voldoende voorwaarde om het schip te keren. Dat keren lukt alleen bij gratie van mogelijke politieke schandalen – denk aan Rachmaninoff, Oudwijkerdwarsstraat, Goylaan, Griftpark, Tramlijn, de Utrechter, Merwede, Quatarflats, de hoogbouw in Dichterswijk, ’t Hoogt, de standhouders en ooit Multiplex, de Kade en dergelijke – omdat dan het hesteriaanse deel van de gemeenteraad beweegt om de partijcoalitiedemocratie te beschermen.

  Hoogtevreesprijs
  Er is een grote troost om geen Hoogtevrees te hebben. Een troost die ook eigenlijk een prijs verdient. Waarom? Ondanks alle bescherming door de hesteriaanse deel van de gemeentaraad, bestuur, ambtenaren en de Utrechtse cultuurlobby (politiek, bestuur, ambtenaren) is het het bestuur en management van het ’t Hoogt nog nooit gelukt om een onderbouwd businessplan te maken dat zelfs acceptabel is voor de hesterianen. En dat is verdomd knap en dus prijzenswaardig.

  Niet elk raadslid is een hersteriaan
  Ik spreek steeds bewust over het hesteriaanse deel van de gemeenteraad en niet over de hesteriaanse gemeenteraad. Er zijn namelijk hele goede volksvertegenwoordigers. Het zou zeer fout zijn om hesteriaanse raadsleden gelijk te stellen aan kwaliteitsleden.

  Hoe kom je van hesterianen af? Trojaans Paard lidmaatschap
  Simpel. Massaal en georganiseerd lid worden van een partij die de coalitie zwak kan maken. Of je die partij een warm hart toedraagt, is niet van belang. Je gebruikt je lidmaatschap om van iets af te komen. Het Paard van Troje dus. De zwakste schakel is nu de PvdA in de coalitie: zonder de PvdA is er geen meerderheid en die club is zoekende in de woestijn van de linkse visie. Massaal op ledenvergaderingen , sociale media en de pers de PvdA tot andere keuzes dwingen is heel handig. Ik ben daarom ook weer lid geworden.

 • Joey schreef:

  En terwijl de ‘Hoogt-geest’ nog steeds door de stad zwerft en dwaalt, is op diens plek een prachtig verbouwd filmhuis herrezen waar men ongesubsidieerd gewoon doorgaat met beeldcultuur.

 • Toine Goossens schreef:

  De ambtenaar van de provincie: ‘De community die hieruit is ontstaan zou na opening van het pand ingebed worden door activiteiten vanaf dan in de Machinerie te organiseren. Overigens is die community vorming een duidelijke behoefte van de makers.’

  Dus op zoek gegaan naar die community. Is nergens te vinden, zal dus een zieltogend bestaan leiden. Wel een post van Femke Rotteveel op Linkedin gevonden. Daar staan wat vinkjes bij, wellicht de community die de ambtenaar bedoeld?
  https://www.linkedin.com/posts/femkelinc_ontwikkeling-machinerie-stopt-activity-6988479196230483968-tM-X/?originalSubdomain=nl

  Kickstarlab volgens de ambtenaar: ‘Het realiseren van een talenthub op het gebied van beeldcultuur conform het meerjarenplan.’ Kosten € 7.500 per talent. Alsof talent in de krappe arbeidsmarkt nog een push nodig heeft alsof die niet sterk genoeg zijn om zelfstandig werk te vinden. Opbrengst € 60.000 voor een paar trainers en coaches die er, gesubsidieerd, wat bij schnabbelen.

  De Machinerie gaat definitief stoppen, wees daar zeker van. Lees het financieel jaarverslag 2021 van Fotodok en zie hoe wankel de financiële basis van deze stichting is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *