Henk vlogt

Volgens Henk is financiële verantwoording van De Machinerie één groot raadsel:”Er zijn tonnen zoek”

Weet u het nog? De Machinerie zou de nieuwe plek worden van ’t Hoogt, Fotodok en het Nederlands Film Festival. Nadat er tonnen subsidie ingestoken was, werd de stekker eruit getrokken. Wat is er met al dat geld gebeurd?

Laat uw reactie achter

Reactie

22 reacties

 • Bart Brouwer schreef:

  Dus de subsidie van de provincie gaat naar een stichting waarvan een medewerker van de provincie bestuurslid is? Ik snap het net als Henk ook allemaal niet meer.

 • Drs. C. Nijntje schreef:

  Goed van Henk is dat iedereen dit allemaal al lang wist, maar hij het zegt. Iemand moet het doen. Je zou maar ‘een politicus’ worden genoemd. Ik zou het niet pikken.
  Wat gebeurt er eigenlijk nu met de mensen die hiervoor verantwoordelijk waren of zijn? Het groeiende leger cultuurmanagers eindelijk eens aanpakken? Misschien de ”cultuur ” eens goed definiëren en loskoppelen van de ‘kunst’ . Kunst is onkruid, anarchie en laat zich niet gebruiken in welk verdienmodel dan ook.

 • Toine Goossens schreef:

  De meeste ‘goede doelen’ non profit cultuur clubjes hebben allang ontdekt hoe ze hun financiële reilen en zeilen kunnen verbergen. Als ANBI instelling zijn zij verplicht om jaarverslagen en jaarrekeningen op hun websites te laten zien.
  Jaren geleden deden zij dat ook. Daardoor kon ik indertijd gemakkelijk aantonen dat ’t Hoogt de kluit belazerde. Jan en Alleman kon zien dat linkse cultureel bestuurders het niet zo nauw namen met hun verantwoordelijkheid. Hun losjes omgaan met morele waarden lag daarmee op de straat. Dat stak.
  Tegenwoordig moet je flink puzzelen om er achter te komen waar die verplichte openbare informatie vermeld staat. Dat vinden is alleen nog voor specialisten weggelegd. Tegelijk hebben de ambtenaren van de afdeling cultuur barrières opgeworpen om die informatie via gemeentelijke stukken te vinden. Op eigen houtje of in opdracht van de linkse wethouders?

  Deze ontwikkeling riekt naar de manieren waarop criminelen hun reilen en zeilen aan het oog onttrekken. Ook zij hebben het niet zo op pottenkijkers.
  Het laat zien hoe macht corrumpeert. Of dat nou rechtse of Groen66 macht is. Het eigen bolwerk wordt afgeschermd en kiezers krijgen te horen hoe transparant, inclusief en divers zij zijn. Die modewoorden vliegen je te pas en te onpas om de oren.

  Linkse partijen willen landelijk hele registers aanleggen voor politiek lobbywerk. Als dat doorgaat zullen we daar t.z.t. alle mensen die het opnemen voor Jos Stelling in tegen komen. Niet al die linksige cultuurbestuurders, ambtenaren en politici. Die maken hun afspraakjes op terrasjes en doen dat met voor ons niet toegankelijke internet informatie.

  Exclusief Denken beheerst Groen66 en alles wat daar omheen hangt en tegenaan schuurt.

 • Henk Westbroek schreef:

  Een provinciale subsidie voor het een- de machinerie- mag probleemloos worden doorgesluisd naar een nieuwe stichting waarvan het hoofd subsidieverstrekking van provinciale Staten de enige bestuurder is. Met instemming van provinciale Staten want die hieven het geld niet terug.

 • Arie Versloot schreef:

  Filmhuis ’t Hoogt – de initiatiefnemer van de Machinerie- krijgt al sinds 1973 vet subsidie ( 450 .000 per jaar nu) om dezelfde films te vertonen die Jos Stelling ongesubsidieerd ook in een van zijn 3 kunstbioscopen laat zien. Detail is dat sinds enkele jaren ’t Hoogt geen bioscoopzaal meer heeft, maar dat de subsidie doorloopt. Tot voor kort was de directeur van deze club Rianne Brouwers degene die ook de potentiele raadsleden van Groen Links mede selecteerde. Als die niks in subsidie van ’t Hoogt zagen, waren ze ongeschikt als raadslid. De nieuwe directeur Annemarie Nycolaas presideert nu over deze stichting die nu overwegend weinig meer doet dan de subsidie opmaken. Eerlijk is eerlijk, 2 keer per week draait er in een mini bioscoopzaaltje in de bibliotheek op de Neude een film onder de vlag van t hoogt. Het gemiddelde bezoekersaantal is minder dan 10 en de kosten zijn laag, want het biospersoneel bestaat uit gratis werkende vrijwilligers. Al met al een perfecte manier om de subsidiepot voor cultuur te misbruiken.

 • C. Vosmaar schreef:

  Arie Versloot noemt hier met dit bioscoopzaaltje een interessant punt. Waarom is de permanent noodlijdende bibliotheek overgegaan tot de bouw van dit zaaltje? Het vertonen van films die je ook elders kan zien, behoort niet tot de kerntaak van de bibliotheek. Let op: je betaalt een normale prijs voor een kaartje. Was het een voorwaarde van de gemeente in ruil voor de subsidie aan de bieb? Het moet haast wel. Want het in standhouden van ’t Hoogt is al jaren wél een kerntaak van de gemeente.

 • Joshua Stootweg schreef:

  Frans Vreeke de cultureel adviseur die onder het mom “ kwartiermaker “ het zaakje op poten moest zetten? Bleek na 3 jaar geen stap verzet te hebben. Hij ontving in 2020 80000 euro voor 20 uur niks doen en in 2022 85 000 voor 20 uur niks doen. Culturele adviseurs en managers roven de cultuurpotten leeg en de politiek verantwoordelijken vinden dat prima.

 • Cobie de Vos schreef:

  Beste Henk, erg gelachen om je column. Ik ben namelijk helemaal geen hoofd subsidies van de Provinciale Staten. Met subsidies aan ‘t Hoogt en de Machinerie heb ik ook niets te maken. Zet je het even recht?

 • Redactie schreef:

  @Cobie de Vos. Gelukkig kon u er hartelijk om lachen. U heeft gelijk. Als interim-directeur van het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht was u niet betrokken bij de verstrekking van de subsidies. De subsidies verstrekt aan Stichting De Machinerie gaan naar een stichting: Studio Camera. Voor zover bekend bent u daarvan de enige bestuurder.

 • Cobie de Vos schreef:

  @redactie Om het verhaal helemaal correct te maken: de stichting bestaat uit drie leden. Zie hiervoor de recente gegevens KvK

 • Cobie de Vos schreef:

  Graag zou ik dan ook zien dat deze column gerectificeerd wordt. Zowel in het belang van de Provincie als van mijzelf. Ook uw reactie voelt als een beschuldiging richting beider adressen . Een beschuldiging die pertinent onjuist is.

 • Cico schreef:

  Kunst en geld verdienen gaan gewoon niet samen. Wanneer gaat Nederland dat nou eens inzien? Het is ofwel kunst voor de rijken, zoals het altijd is geweest tot pakweg de jaren ’60. Of het wordt kunst voor iedereen, maar dan zijn er subsidies nodig.

 • Henk Westbroek. schreef:

  Laat ik het zo formuleren dat mevrouw de Vos nog hartelijker lachen kan. Het op poten zetten van het culturele project De Machinerie wordt
  na ruim een half miljoen ontwikkeling- subsidie gestopt vanwege de oorlog in de Oekraïne; wat logisch is vanzelfsprekend. Nog niet gebruikte subsidie van de provincie wil de provincie niet terug , maar mag doorgesluisd worden aan een nieuwe Stichting die aan “ talent ontwikkeling “ doet. Het eerste en even enige bestuurslid van deze Stichting ( bron kamer van koophandel) is een interim directeur van de Provincie, mevrouw C. De Vos. Nu zijn er 2 bestuurders bijgeschreven. Het is in mijn beleving ook best een lachertje.

 • Erwin Koelbloed schreef:

  Valt onder het cultuur innovatie fonds van de provincie ook het subsidiëren van talent ontwikkeling, mevrouw de Vos? Zo ja, dan bent u – mevrouw de Vos – interim directeur van een fonds dat via een omweg subsidie verstrekte aan een stichting waar u zelf de baas van bent. Moet
  Kunnen Natuurlijk.

 • Cobie de Vos schreef:

  Beste @Erwin Koelbloed,
  Het antwoord is nee. Het cultuur innovatiefonds is gericht op innovatieve projecten binnen de Provincie Utrecht. Het fonds is in corona ontstaan vanuit een samenwerking tussen gemeenten, provincie en particuliere fondsen. Op de website en via de socials is te zien om welke projecten dit gaat.
  Het fonds staat totaal los van subsidies verstrekt door de Provincie Utrecht. Hoop dat dit afdoende is. Ik hoor het graag en dank voor het stellen van de vraag. Waardeer ik zeer. Hartelijke groet Cobie

 • George Knight schreef:

  @Cobie de Vos
  Onduidelijk blijft of er subsidiegeld is overgemaakt uit de failliete boedel van De Machinerie. U spreekt dat niet tegen.

 • Bernard Tomlow schreef:

  @de redactie en Henk waren onzorgvuldig. Terecht dat mevrouw de Vos hiertegen protesteert. Maar dit leidt af van de kern:wat gebeurt er met ons geld?Wethouder Oosters van Student &Starter is verantwoordelijk voor Cultuur.We horen niets.Daar zou ze bij Omzigt niet mee wegkomen.Die heeft het over bestuurscultuur, die moet veranderen. De Raad moet toezicht houden op de wethouders. Niet alleen wij,burgers, maar ook de Raad moet toch nieuwsgierig zijn wat er met ons geld gebeurt? Het is toch niet zo moeilijk om de wethouder een ultimatum te stellen. Heb je een bedrijf, dan moet je binnen vijf a zes maanden na afloop van het jaar je jaarstukken publiceren.

 • redactie schreef:

  RECTIFICATIE
  Henk Westbroek zegt in deze vlog ten onrechte dat Cobie de Vos hoofd subsidieverstrekking van de Provinciale Staten is. Cobie de Vos is interim-directeur Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht, een publiek-private samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten en andere organisaties. Zij is niet in dienst van de provincie.

 • Jan schreef:

  Beste redactie, zou het niet netjes zijn om in de rectificatie ook te vermelden dat mw de Vos geen subsidiegeld heeft doorgesluisd? Dat was namelijk de belangrijkste aantijging, die dus ook niet klopt.

 • Yvonne Hessel schreef:

  Een kort feitenrelaas over Stichting de Machinerie.
  Ik beperk mij tot de relevante informatie om bovenstaand misverstand te verhelpen.
  Project liep van april 2020 tot oktober 2022.
  Bestuurd door ’t Hoogt, FOTODOK en NFF.
  Gemeentelijke subsidie voor kwartier maken € 525.000.
  De fondsenwerving vooral gericht op talent ontwikkeling, kosten € 50.000.
  Een coördinator talentontwikkeling € 80.000.
  Prins Bernardfonds, Nederlands Filmfonds voor talenthub € 60.000
  Subsidie Provinciale Staten voor talenthub € 100.000 en € 120.000.
  Deze subsidies zijn niet of deels terug te vinden in jaarcijfers!
  Uitgaven aan talentontwikkeling € 36.000 (zeer onduidelijk waaraan).
  In de evaluatie van juni 2023 over de Machinerie staat, dat een freelancer van de Machinerie een nieuwe stichting opgericht. De subsidies voor talent ontwikkeling gaan naar de nieuwe stichting.
  Fay Breeman stelt zich voor: ik ben bezig met het oprichten van een stichting genaamd Studio Camera. Vanuit die stichting gaan we werken aan talentontwikkeling en netwerk voor beeldmakers uit de regio Utrecht. Een nieuw huis voor de Machinerie Talenthub (dus alleen het talentprogramma). We hebben nu twee keer een Beeldborrel georganiseerd en daaruit zijn al een aantal samenwerkingen ontstaan.”
  De beeldborrel werd echter in juni georganiseerd door: FOTODOK, ‘t Hoogt en het Nederlands Film Festival, aanmelden kon bij Fay Breeman.
  Wat heeft Cobie de Vos hiermee van doen? Nou zij heeft 12 juli de Stichting Studio Camera opgericht en staat als enig bestuurder bij de KvK. Op 22 september is daar een gevolmachtigde aan toegevoegd, te weten de directeur Fay Breeman. In de statuten is opgenomen, dat de bestuurder de directeur ten alle tijden kan afzetten. Dat dan weer wel. De insinuatie van geld doorsluizen is niet terecht. De schijn van assistentieverlening aan derden om subsidie geld door te sluizen is wel een beetje gewekt.

 • Bernard Tomlow schreef:

  @Hessel.Kunt u mij uitleggen,waarom de wethouder Oosters niet per omgaande de noodzakelijke vragen beantwoordt en financiële verantwoording eist en aangeeft welke stappen zij onderneemt om de onderste steen boven te krijgen en de Raad niets doet en daardoor het vermoeden oproept medeplichtig te zijn aan deze machinerieën met ons geld?

 • Yvonne Hessel schreef:

  De financiële verantwoording is in te zien via gemeenteraadsstukken. De wethouder neemt hier genoegen mee. Hierover verschillen wij van mening. De wethouder vindt dat wij verder niet gaan over subsidies, die niet door de gemeente verstrekt zijn. In mijn optiek heeft Stichting de Machinerie over alle financiële inkomsten en uitgaven verantwoording af te leggen.

  De Provinciale Staten ging akkoord met de overschrijving van door hun verstrekte subsidies naar een nieuw op te richten stichting. De gemeente Utrecht geeft de Stichting de Machinerie de tijd om dit te regelen. Vandaar dat de afronding zolang duurt. Ik ben benieuwd naar uw mening over deze constructie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *