Second Opinion

Zorgen om subsidie aan Machinerie: “Ongeoorloofde staatssteun”

Impressie van De Machinerie (MONK Architecten)

Op 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over de subsidie van 3,5 miljoen euro aan de Machinerie.

Deze zogeheten nieuwe innovatieve plek voor makers, professionals, studenten en liefhebbers op gebied van film en beeldcultuur moet gehuisvest worden in de Central Studios. Het zal tevens onderdak bieden aan ‘Hoogt. De raad leek zonder problemen in te gaan stemmen met de door het college gevraagde bedrag. Maar naar nu blijkt is het verlenen van de subsidie niet zonder risico’s. Advocatenkantoor AKD heeft op verzoek van het college het subsidievoorstel onderzocht en constateert in een second opinion dat er sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun. Zo zou de eigenaar van het pand en onderhuurders ongewenst voordeel kunnen halen uit de subsidie. ADK schrijft: “zij kunnen hiermee kosten dragen die zij anders uit eigen middelen hadden moeten betalen. Dit voordeel is naar onze mening niet marktconform. Een normale marktdeelnemer zou dit bedrag niet onder dezelfde voorwaarden – zonder tegenprestatie – ter beschikking stellen.”

Ook het feit dat de Machinerie en onderhuurders internationale ambities hebben zou op bezwaren van de Europese Commissie kunnen stuiten. AKD geeft aanbevelingen om tot een aanvaardbaar subsidievoorstel te komen. Het college geeft aan bij een positief besluit rekening te houden met deze aandachtspunten.

“Onbegrijpelijk dat er zoveel partijen zijn die de Machinerie er toch koste wat kost doorheen wil drukken.”

De SP maakt eerder bezwaar tegen de geheimhouding van het rapport van AKD en zegt in een reactie niet verbaasd te zijn over de bevindingen. Woordvoerder Ruurt Wiegant:”We zijn blij dat we dit rapport eindelijk openbaar weten te krijgen. We waren al bang dat dit een probleem ging vormen vanwege de ondoorzichtige manier waarop de Machinerie tot stand is gekomen. ’t Hoogt zit bijvoorbeeld in de plannen ingebakken, zonder dat andere filmhuizen de kans hebben gehad om mee te dingen naar dit project en de bijbehorende subsidie. Daarmee wordt ’t Hoogt nog bevoordeeld wat de SP niet eerlijk vindt en wat volgens de EU-regels ook waarschijnlijk helemaal niet mag. De SP is sowieso tegen de Machinerie omdat het miljoenen kost, er daarnaast nog flinke financiële risico’s aan zitten en we vraagtekens hebben over nut en noodzaak. Maar zolang het nog niet duidelijk is of de plannen überhaupt voldoen aan Europese regels is het onbegrijpelijk dat er zoveel partijen in de raad zijn die de Machinerie er toch koste wat kost doorheen wil drukken.”

“De uiteindelijke conclusie van AKD is dat er dus sprake is van staatssteun”

“De PVV had al eerder in een geheime commissievergadering zorgen uitgesproken over de conclusie van AKD. De partij komt met deze verklaring:
De uiteindelijke conclusie van AKD is dat er dus sprake is van staatssteun. Ook geven zij aan dat het zou kunnen worden ondervangen door aan een aantal voorwaarden te voldoen. Er volgt een uitgebreide uiteenzetting van wat er zou moeten gebeuren om niet van staatssteun te spreken. Deze voorwaarden noemt het college ook in de brief. Maar dan trekt het college daaruit de volgende conclusie en ik citeer “bij een positief besluit houden wij uiteraard rekening van deze aandachtspunten”. Aandachtspunten? Het zijn voorwaarden om niet aan staatssteun te doen!En het lijkt de PVV ook nog eens de omgekeerde wereld. Volgens de PVV moet eerst aan deze voorwaarden worden voldaan om überhaupt, als we dat al zouden willen, een positief besluit te kunnen nemen.”

Lees hier de raadsbrief en second opinion van AKD.

Redactie

2 reacties

Reageren
  1. Dat had ik ook wel kunnen bedenken. Subsidie geven aan een commerciële partij is niet in orde. Want hoe nobel de plannen ook lijken er wordt hier gewoon een vastgoedontwikkelaar een handje geholpen. En dat de deelnemende partijen al op voorhand vast staan, klopt natuurlijk ook niet. Tegen deze voorwaarden had ik ook wel mee willen doen. Ik kan ook wel een filmpje draaien. Maar ze hebben me helaas niet gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *