Artikel op de nuk leidt tot raadsvragen

UtrechtNu! stelt vragen aan het college over 438.000 euro gemeentelijke subsidie aan ’t Hoogt

  • Door Redactie
  • |
  • 1 december 2023
  • |
  • 2 reacties

UtrechtNu! heeft naar aanleiding van de berichtgeving op De Nuk over onjuist gecommuniceerde bezoekersaantallen van ´t Hoogt schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Hieronder de vragen.

Als UtrechtNu! hebben wij kennisgenomen van de recente artikelen gepubliceerd in De Nuk op 28 november 2023 en 23 november 2023, die kritisch licht werpen op de gang van zaken rondom ’t Hoogt. In deze artikelen worden zorgen geuit over de doeltreffendheid van de besteding van cultuursubsidies, specifiek gericht op ’t Hoogt. Wij, als UtrechtNu!, staan kritisch tegenover de huidige situatie en vragen ons af of deze subsidies daadwerkelijk bijdragen aan de versterking van de culturele sector in onze stad.

Recent is bekend geworden dat ’t Hoogt ook komend jaar een subsidie van €438.000 zal ontvangen, dit is maar liefst 61,87 per bezoeker. Dit volgt op het advies van een externe commissie, ondanks hun kritische houding ten opzichte van de nieuwe plannen van ’t Hoogt. De gemeente lijkt deze plannen, waaronder een eigen vestiging op Beton T., te omarmen, ondanks de schijnbaar nomadische aard van de programma’s van ’t Hoogt en de relatief hoge subsidie per bezoeker.

In het licht van deze ontwikkelingen en de voortdurende zorgen over de effectiviteit van de culturele subsidies, stellen wij de volgende vragen aan het college:

Gezien de relatief hoge subsidie per bezoeker die ’t Hoogt ontvangt, hoe rechtvaardigt het college deze subsidieverlening, met name in relatie tot de daadwerkelijke bijdrage van ’t Hoogt aan het culturele klimaat in Utrecht?

Kan het college verklaren hoe de activiteiten van ’t Hoogt, met inbegrip van hun educatieve werk en vertoning van ‘kwetsbare’ films, bijdragen aan de culturele verrijking van Utrecht en of deze activiteiten de hoge subsidiekosten rechtvaardigen?

Hoe waarborgt het college de transparantie en naleving van de financiële en verantwoordingsplicht van ’t Hoogt, vooral gezien de onvolledige publicatie van financiële verslagen en jaarrekeningen?

Op basis van welke criteria en beoordelingen heeft de gemeente besloten de aanbevelingen van de externe adviescommissie, die kritisch was over de plannen van ’t Hoogt, te negeren of te omarmen?

Wat is de langetermijnvisie van het college ten aanzien van de culturele subsidies in Utrecht, en hoe past ’t Hoogt binnen deze visie, vooral gezien de geschiedenis van problematische projecten en onrealistische bezoekersprognoses?

Lees hier het artikel op De Nuk dat aanleiding was voor de vragen.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *