Waarom vindt de gemeente Utrecht het ooit onmisbare Film Festival opeens irrelevant voor de stad?

Wat als?

Geen waarschuwing vooraf. Geen telefoontje. Niets.

Na een jarenlange subsidierelatie met de stad moest het Nederlandse Filmfestival op de  site van de gemeente Utrecht lezen dat de liefde over was. Van  6 ton naar 0 euro subsidie. Einde oefening.

De verbijstering bij de festivaldirectie is te begrijpen. Niet zo heel lang geleden was het Nederlands Film Festival nog een essentiële partner in het door de gemeente  gesteunde project De Machinerie, de culturele hotspot in de het Werkspoorgebied die nooit van de grond kwam. De Machinerie zou onderdak bieden aan onder meer het Filmfestival en ’t Hoogt. Samen moesten deze partijen zorgdragen voor een centrum voor film en beeldcultuur, de grote waarde voor de stad liet zich nauwelijks omschrijven. Of het een vrijwillig huwelijk was tussen de twee organisaties is nog steeds de vraag. Een eventuele weigering van het festival om te participeren in De Machinerie zou de relatie met de gemeente onherroepelijk onder de druk hebben gezet.  Zonder Film Festival geen Machinerie.

Toenmalige cultuurwethouder Anke Klein sprak opgetogen woorden over het initiatief ‘Het unieke aan De Machinerie is dat cultuur, educatie en ondernemerschap onder één dak samenkomen en elkaar versterken. Daarmee ontstaat een inspirerend klimaat voor talentontwikkeling en innovatie.’

Het project waar het college 3,5 miljoen voor uittrok, werd voortijdig gestopt. Maar wat als De Machinerie het wel had gered? Zou de adviescommissie dan ook spreken over een Film Festival met te weinig connectie met de stad? Zou de ooit zo essentiële partner in dit prestigeproject dan de  koffers na dit jaar kunnen pakken en het pand moeten verlaten?

Welnee. Dan was ook in de komende vier jaar het Festival ‘onmisbaar voor cultuur, educatie en ondernemerschap onder één dak.’

Maar, zult u zich afvragen, waarom krijgt (HIT, Hoogt in transitie) ’t Hoogt, die andere partner in De Machinerie, dan wel 3 ton subsidie? Het filmtheater met een zaaltje in de bibliotheek waar afgelopen week in totaal 60 bezoekers langskwamen.

Omdat in de ogen van de commissie  ‘Het Nieuwe Hoogt zich profileert als een buurthuis voor beeldcultuur en is daarmee van toegevoegde waarde voor de hele stad.’

Van prestigieus centrum in het Werkspoorgebied naar buurthuis voor beeldcultuur. Hoewel de afgelopen jaren volledig gemarginaliseerd in de stad mag ’t Hoogt  van deze adviescommissie gewoon weer doorgaan.

Het lijkt een onbegrijpelijk oordeel. Maar wie de subsidierelatie tussen ‘t Hoogt en de gemeente de afgelopen jaren heeft gevolgd, verbaast zich niet meer.  Ook een zich onafhankelijk noemende adviescommissie laat zich kennelijk dwingend souffleren door de cultuurambtenaren op het stadskantoor. Van ’t Hoogt blijf je af. En dat Film Festival? Ach, wat stelde dat nou eigenlijk voor? Binnen een paar jaar van onmisbaar naar volkomen irrelevant voor de stad.

Laat uw reactie achter

Reactie

4 reacties

 • Roland Goetgeluk schreef:

  Ha Michael,

  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Die van het hesteriaanse deel van de gemeenteraad niet. Ik zeg uitdrukkelijk de gemeenteraad die uiteindelijk een oordeel moeten vellen.

  Waarom?

  Ik denk nl. dat je analyse zoals verwoord wordt in : Maar wie de subsidierelatie tussen ‘t Hoogt en de gemeente de afgelopen jaren heeft gevolgd, verbaast zich niet meer. Ook een zich onafhankelijk noemende adviescommissie laat zich kennelijk dwingend souffleren door de cultuurambtenaren op het stadskantoor.” geheel klopt.

  We zouden echter een gemeenteraad moeten hebben die verder nadenkt dan dit eigenbelang en bovenal de interne inconsistente logica van het college en de adviescommissie aantoont.

  Helaas is dat niet zo.

  Nu zijn er twee verklaringen die elkaar niet uitsluiten.

  De eerste luidt dat vele raadsleden totaal niet op de hoogte van XYZ zijn. Destijds bij De Kade bleek dit ook. We noemen dit onkunde, geestelijke luiheid en domheid. We mogen dergelijke raadleden dit niet kwalijk nemen: ze kunnen niet beter. Vandaar dat ze enorm klagen over de werkdruk. Je mag en moet het de leden van de politieke partijen kwalijk nemen dat zij de hesterianen op een kieslijst zetten.

  De tweede luidt dat het hesteriaanse gedrag doelbewust fout gebeurt zoals Marije van den Berg (zie boek Beleidsbubbeld) dit zou kunnen stellen. Dit is dan kwalijk te nemen. Maar ook dan geldt dat deze hesterianen klaarblijkelijk met goedvinden van de leden van partijleden alle ruimte krijgen.

  Is er dan een oplossing?

  Ja.

  Massaal lid worden van dit soort machtige coalitiepartijen om via het lidmaatschap hde onwetenheid/geestelijke luiheid/domheid en/of doelbewust fout gedrag te stoppen. Een nieuwe partij oprichten werkt namelijk vrijwel nooit.

  Het Trojaanse Paard dus.

  PS:
  Heb jij nog een tip. Ik ben (weer) lid van de PvdA geworden en ga mij opgeven voor GL als het om Utrecht gaat. Landelijk zou ik echter voor de VVD moeten kiezen. Wat is wijsheid?

 • F. Teunissen schreef:

  Dit zijn dezelfde cultuurambtenaren die het onzalige plan voor de Machinerie bedachten. En het is weer de Utrechtse raad die ondanks allerlei waarschuwingen akkoord gingen. Zoals ze nu doodstil blijven bij de ronduit schandalige subsidie aan t Hoogt. We worden bestuurd door charlatans.

 • George Knight schreef:

  Goed commentaar met een verwijzing naar de mislukte Machinerie. Ook ik vind het onbegrijpelijk dat Filmtheater ‘t Hoogt 130 van de maximaal te behalen 150 punten scoort.

  Dat kan niet waar zijn omdat ‘t Hoogt het in de afgelopen cultuurperiode niet waar heeft gemaakt. Het is bizar dat het ondanks dat toch 80 punten van de adviescommissie en 50 punten van de kerncommissie krijgt. Hier is iets merkwaardigs aan de hand. Het beeld dat in het advies wordt geschetst van ‘t Hoogt komt niet overeen met de werkelijkheid.

  Wat opvalt in het advies over ‘t Hoogt zijn bewoordingen als ‘beoogd’, ‘ambitie’, ‘een nieuwe koers’ en ‘herpositionering (…) voor de toekomst’. Dat maakt het advies boterzacht.

  Terwijl andere instellingen worden beoordeeld op wat ze hebben gedaan én wat ze van plan zijn, wordt Filmtheater ‘t Hoogt hoofdzakelijk beoordeeld op een papieren werkelijkheid voor de toekomst die het zelf in de aanvraag schetst en die niet uit haar recente activiteiten volgt. We kennen de aanvraag niet, maar kunnen die grotendeels uit het advies afleiden.

  Ik begrijp niet goed hoe de adviescommissie Filmtheater ‘t Hoogt 80 van de maximaal 90 te behalen punten heeft kunnen toekennen. Dat is opmerkelijk veel. Nogmaals, dat komt niet overeen met wat ‘t Hoogt in de afgelopen cultuurperiode heeft gepresteerd én met een realistische inschatting van wat het in de cultuurperiode 2025-2028 kan leveren.

  We weten jammergenoeg niet hoe het overleg in de adviescommissie is verlopen. Dat zal nooit naar buiten komen. Ik geloof in de integriteit van de leden van de adviescommissie die over ‘t Hoogt hebben geoordeeld. Ze kunnen zich niet verdedigen.

  Dat de kerncommissie ‘t Hoogt 50 van de maximaal 60 te behalen punten toekent voor onder meer de bijdrage aan het culturele ecosysteem van Utrecht is in mijn ogen onbegrijpelijk. Dat komt niet overeen met de werkelijkheid. Dat lijkt een politiek oordeel dat uit de hoge hoed wordt getoverd.

  Dat roept vooral vragen op over de onafhankelijkheid en objectiviteit van de voorzitter. Maar ook hij doet in het openbaar geen uitspraken over aanvragen van specifieke culturele instellingen.

  Al met al vraagt het advies van ‘t Hoogt om nadere uitleg omdat het zo haaks staat op wat ‘t Hoogt de afgelopen jaren heeft gepresteerd en wat het in zich heeft voor de toekomst. Maar zoals gezegd, die uitleg zal er niet komen.

  Feit dat Filmtheater ‘t Hoogt op haar goede bedoelingen en mooie woorden wordt geloofd, terwijl andere instellingen daar op worden afgerekend geeft aan dat er ruis in de procedure zit die er niet in thuishoort. Het advies over Filmtheater ‘t Hoogt legt een bom onder het adviesrapport. Alleen de gemeenteraad kan die bom nog ontmantelen.

 • Ellen van Aken schreef:

  Ik begrijp dat de adviescommissie grotendeels uit Amsterdam komt.

  Ik heb ook wel eens gehoord dat Amsterdam het Filmfestival graag zou willen hebben.

  Dussss….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *