Analyse

Dit is niet te filmen: ’t Hoogt trok vorig jaar gemiddeld acht bezoekers per voorstelling

Archieffoto

Na de fiasco’s met het Artplex (Bieb++), de Kade, City en de Machinerie gaat ’t Hoogt voor de vijfde keer een eigen filmtheater bouwen. Met een gemeentelijke subsidie van € 30 per bezoeker, zo berekende de redactie van De Nuk. Nou het is nog veel erger. De gemeente betaalt € 61,87 per kijker die een voorstelling bezoekt.

Het begon tien jaar geleden met de plannen van ‘t Hoogt om in de Bieb++ een megabioscoop te bouwen.
Goed voor 150.000 bezoekers en een omzet van € 1.432.500 per jaar. ’t Hoogt en de afdeling cultuur wilden het plan gesteund door B&W en een meerderheid van de Raad, doordrukken. Grote maatschappelijke commotie was het gevolg. Ik besloot het bedrijfsplan en de 20-jarige historie aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 2 maanden later, 8 januari 2014, stuurde ik mijn vernietigende conclusies over het businessplan én over manipulaties naar de Raad. Éen lid van de CDA-fractie, Cees Bos, besloot tegen te stemmen, met veel geraas viel dit politieke speeltje in duigen. Miljoenen aan belastinggeld werden van verspilling gered.

Meerdere miljoenen euro zijn verspild aan het ontwikkelen van deze plannen

Mijn brief aan de Raad is destijds door DUIC gepubliceerd. De politieke spelletjes gingen echter driftig door. De afdeling cultuur wilde de droom van het hebben van een groot gesubsidieerd filmcomplex voor de ‘andere’ film niet loslaten. Er volgden 3 mega plannen, de Kade, City en recent de Machinerie. Alle gesmoord omdat ook die businessplannen van een volstrekt onvoldoende niveau waren. Meerdere miljoenen euro zijn verspild aan het ontwikkelen van deze plannen.
Een verstandig bestuurder trekt dan de stekker uit zo’n project. Niet het GL/D66 College. Dat schrijft de Raad dat ’t Hoogt voor de vijfde keer een eigen filmtheater mag ontwikkelen; Beton-T. Lees hier de raadsbrief.
Het College schrijft dat de 866 programma-activiteiten en 150 educatieve activiteiten van ’t Hoogt in 2022 15.188 bezoekers en deelnemers heeft getrokken. Dat zijn er een schamele 15 per activiteit. Daarom de cijfers van ’t Hoogt zelf maar weer eens geanalyseerd. Iedere ANBI-instelling is namelijk verplicht om, ter behoud van die status, jaarrekeningen en jaarverslagen te publiceren. ’t Hoogt overtreedt die plicht. Van de jaarrekeningen en jaarverslagen van vóór 2022 staat niets op de website. Voor 2022 verwijst ’t Hoogt naar het ANBI-formulier dat zij bij de belastingdienst heeft ingeleverd. Daar zijn het jaarverslag en, op papier van de accountant, een summier financieel overzicht met exploitatierekening, balans en kasstroomoverzicht als bijlage terug te vinden. De rest van de jaarrekening, de toelichtingen en de goedkeurende verklaring van de accountant ontbreken. Het niet publiceren van de toelichtingen is een overtreding van de ANBI-regels. Het publiceren van cijfers zonder accountantsverklaring is in strijd met de wet en de beroepsregels van accountants.
Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal bezoekers veel lager is dan B&W schrijft. Naar de 950 voorstellingen in de bieb en satellietlocaties kwamen 7.582 bezoekers; gemiddeld 8 per voorstelling. Dat houdt in dat er voorstellingen zijn waarbij maar 1 á 2 personen in de zaal zitten. 3.391 kijkers hebben online via Picl een film gezien. (Let wel: deze films worden niet in het theater bekeken)

Ambtenaren leggen hun koekoekseieren in het nest van ’t Hoogt; een filmtheater

De 10.973 filmkijkers brachten € 67.654 op; € 6,17 per kijker.
’t Hoogt slaat zich op de borst met haar educatieve activiteiten. Daar namen 4.215 leerlingen/scholieren aan deel. De omzet daarvan bedraagt € 28.427; € 6.74 per scholier. Educatie maakt inmiddels bijna 37% van het totaal uit.
Nationaal ligt de kwaliteit van het basis en voortgezet onderwijs zwaar onder vuur. Het hoger onderwijs klaagt er over dat de geringe taal- en rekenvaardigheden het, voor die opleidingen noodzakelijke begripsvermogen, aan tast. Een goede reden om volledig met de educatieactiviteiten van ’t Hoogt te stoppen; die leiden af van de kerntaak van het onderwijs.
Uit het jaarverslag blijkt dat ’t Hoogt veel verbindings-, ontmoetings- en uitwisselingsactiviteiten organiseert. Onder het motto ‘cross over’ verspilt zij het geld bedoeld voor filmbezoek aan het uitdragen van ambtelijke ideeën over cultuur in Utrecht. Die ambtenaren leggen hun koekoekseieren in het nest van ’t Hoogt; een filmtheater. Dat is in strijd met de beginselen van Behoorlijk Bestuur. Raadsleden doe daar wat aan.
’t Hoogt verantwoord € 593.229 baten. De publieksinkomsten maken daar 16,2% van uit, de gemeentelijke subsidie € 469.105 is goed voor 79,1% van de inkomsten. Een wanverhouding van 1 op 5. Aan de kostenkant is geen onderscheid gemaakt tussen de film-, de educatie en de overige activiteiten. Dat is een ernstige nalatigheid. Wat ’t Hoogt daadwerkelijk presteert blijft in het vage.
7.582 filmbezoekers in 2022. Een schamele 5% van de prognose van 10 jaar geleden. Hét bewijs voor de essentiële gebreken in de businessplannen van ’t Hoogt. Wat die onafhankelijke adviseurs over de plannen van Beton-T beweren is kul. ’t Hoogt faalt al 15 jaar. Jos Stelling zou dan al 10 keer failliet zijn geweest. Het in leven houden van clubs als ’t Hoogt is een verdienmodel voor de ambtenaren van de afdeling cultuur.
Daar verdienen zij én die adviseurs een dikke boterham mee.
Raad en B&W dienen in te grijpen.
Toine Goossens

*Filmtheater ’t Hoogt vertrok in 2018 uit de Slachtstraat. Sindsdien vertoont de organisatie films op diverse locaties, waaronder een bioscoopzaaltje met 50 stoelen in de bibliotheek op De Neude. In 2022 opende Jos Stelling op de plek van ’t Hoogt filmtheater Slachtstraat.*

Lees ook:

https://Denuk.nl/ondanks-zeer-kritisch-rapport-krijgt-t-hoogt-ook-dit-jaar-nog-subsidie/
https://Denuk.nl/de-machinerie-heeft-utrecht-minimaal-85-ton-gekost-als-je-geen-risicos-neemt-kom-je-nergens/

Laat uw reactie achter

Reactie

14 reacties

 • Henk Westbroek schreef:

  Als je groen linkse subsidie zuigers ( en de directie is van die club) hun subsidie gunt dan krijg je dit; Sinterklaas spelen op kosten van de belasting betaler

 • Sjors Nagtegaal (UtrechtNu!) schreef:

  Interessant artikel. UtrechtNu! gaat dit aankaarten in de gemeenteraad.

 • Oscar Groenendaal schreef:

  En zo gaat het maar door. Het is nu nog wachten op een verhaal over de beweegredenen om dit volstrekte irrelevante instituut door middel van gemeenschapsgeld in leven te houden. Hoe lopen de lijntjes? welke ambtenaren (graag naam en toenaam) trekken aan de touwtjes? Of anders: hoe corrupt is het netwerk dat zelfs na 10 jaar mislukking weer ruim 4 ton subsidie wordt verstrekt?

 • Marius schreef:

  Conclusie: het college verstrekt onjuiste cijfers. Vraag: accepteert de raad dit? Is dit het geval dan voert de raad zijn controlerende taak niet uit.
  En dan gaan we over twee jaar klagen dat er weer minder Utrechters hun stem hebben uitgebracht.

 • Sipke Molenaar schreef:

  In de Maccsbox, waar elke bioscoop dagelijks een opgave van het aantal bezoekers per film rapporteert (en waarover de filmhuur wordt berekend) staan slechts 6300 bezoekers!

 • Toine Goossens schreef:

  Dank Sipke,

  Dat zijn er dan 1282 minder dan in het jaarverslag staat. Hoeft er over te Picl kijkers niet betaald te worden?

 • Arnold Scholten schreef:

  Het vervolg laat zich voorspellen. ’t Hoogt mag van het college een bioscoop bouwen. De argumenten worden door de adviescommissie aangedragen: “Na onze twijfels heeft ’t Hoogt met een verbeterd plan aangetoond deze transitie naar een vaste locatie op een duurzame wijze te realiseren. Met de hoogstaande kwaliteit van de programmering en de onmisbare educatieve activiteiten is ’t Hoogt inmiddels een onmisbare component in het culturele Utrechtse landschap. Dat ’t Hoogt, in wezen een non-profitorganisatie, de aanloop naar de nieuwe locatie niet uit eigen middelen kan bekostigen is evident. Om die reden adviseren we voor de komende vier jaar een subsidie van jaarlijks 4,5 ton.”

 • Jos Stelling schreef:

  Realiseren het college van B&W, de dienstdoende ambtenaren met hun adviescommissies wel hoe gevaarlijk ondermijnend dit soort beslissingen zijn voor het kunst en/of cultuurbeleid (en feitelijk voor de geloofwaardigheid van de hele politiek) op termijn? Voedsel voor de PVV?

 • Jetta Ernst schreef:

  Dank Toine, voor je grondige onderzoek,
  We mogen hopen dat de commissie eindelijk eens de ogen opent.
  WAT EEN SCHANDE ! En wat slecht voor het imago van de Utrechtse kunsten.
  En nogmaals een luid applaus voor Jos Stelling.

 • John Riedeman schreef:

  Vraag me af welke bestuurs- en privaatrechtelijke titels er in de aangifte komen te staan.

 • arie van den Heuvel schreef:

  Mogen ambtenaren van culturele zaken van de gemeente Utrecht wel eens buiten spelen.

 • Toine Goossens schreef:

  Ja uiteraard Arie, zolang zij openhartig, transparant en eerlijk zijn. Dat betekent ook dat zij volstrekt onafhankelijk zijn én volledig in het delen en formuleren van juiste informatie.

  Mijn onderzoek van tien jaar geleden toonde aan dat er bij culturele zaken waarschijnlijk ambtenaren zijn die corrupt zijn. Het gemeentebestuur heeft dat geheel laten liggen en nul actie ondernomen.

  Ambtenaren leggen een eed af. Het wordt tijd dat zij daarover verantwoording aan burgers afleggen.

 • Jim Terlingen schreef:

  Sterk stuk!

 • George Knight schreef:

  Het is de vraag of de raadsleden van de gemeente Utrecht voor rede vatbaar zijn wat subsidiëring van ‘t Hoogt betreft. Ik betwijfel het. De coalitie heeft zich in dit dossier ingegraven.

  Het gaat niet om de feiten. Want het is al 10 jaar bekend dat ‘t Hoogt niet presteert zoals beloofd. Het zoekt telkens de vlucht vooruit in onrealistische plannen. Maar telkens is er weer subsidie.

  Zoals Jos Stelling terecht zegt ondermijnt dit subsidie-infuus van ‘t Hoogt de geloofwaardigheid van het cultuurbeleid dat toch al zo onder druk staat en door de Haagse turbulentie nog verder onder druk dreigt te komen staan.

  Het is een dooddoener, maar een euro kan maar eenmaal uitgegeven worden. Het valt te wensen dat die euro terechtkomt bij kunstinstellingen met toekomst en perspectief. Dat is ‘t Hoogt niet. De toekomst van ‘t Hoogt is oprichter Hubert Bals.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *