Open brief

“Steeds meer Utrechters haken af, voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen”

 • Door Redactie
 • |
 • 11 maart 2022
 • |
 • 15 reacties

"Treurig dat je als Utrechter alleen invloed op je stadsbestuur kunt uitoefenen door zelf een politieke partij op te richten."

Bezorgde Utrechters doen een oproep aan kandidaat-raadsleden. “Dit is hét moment om als politiek en gemeenschap samen op te trekken en te zorgen voor goede spelregels. Echt samen stad maken, het kan!”

Beste kandidaat-raadsleden, 

U stoomt zich klaar voor de verkiezingen op 16 maart. Uitspraken van verschillende kandidaten van links tot rechts stemmen ons hoopvol: u wilt meer naar de Utrechter luisteren en die meer invloed geven op wat er in de stad gebeurt. U wilt daarmee de band versterken tussen stadsbestuur, bewoners en ondernemers en het vertrouwen in de lokale politiek herstellen, om teleurstelling en uiteindelijk afhaken te voorkomen. De praktijk van de afgelopen vier jaar laat zien dat dit geen overbodige luxe is. Bovendien dreigt de komst van de Omgevingswet de relatie tussen bestuur en gemeenschap verder onder druk te zetten. Daarom is dit hét moment om als politiek en gemeenschap samen op te trekken en te zorgen voor goede spelregels. Echt samen stad maken, het kan! 


De afgelopen vier jaar blonk ons stadsbestuur niet bepaald uit in zeggenschap voor Utrechters bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun wijken. Een paar voorbeelden:

1. Tot twee keer toe liep de participatie rond het opstellen van de Omgevingsvisie Kanaleneiland vast. 

2. Bewoners aan het Rachmaninoffplantsoen werden buitenspel gezet in het onderzoek naar een appartementencomplex door een-tweetjes tussen ontwikkelaars en investeerders en het college van B&W, met medeweten van het ambtelijk apparaat.

3. Bij de plannenmakerij voor de Merwedekanaalzone ‘vergat’ het stadsbestuur om Utrechters van het aangrenzende Rivierenwijk tijdig bij de gebiedsontwikkeling te betrekken, met breed protest tegen de plannen voor nieuwe bruggen als gevolg. 

4. Utrechters uit Voordorp moesten uit de krant vernemen dat er een ‘plannetje was voor een woontoren van acht hoog’ aan de Aartsbisschop Romerostraat. De huidige raadsleden stelden verontruste vragen, maar zijn afgescheept door het college.  

5. In Overvecht werden Utrechters op de Camera Obscuradreef overvallen door het plan De Mix, waarbij de gemeente een plein wilde overhandigen aan een ontwikkelaar om er middeldure huurwoningen te bouwen, terwijl de Utrechters juist plannen hadden het plein te vergroenen. 

6. In Lombok is met veel inzet een gezamenlijke visie Kanaalstraat gemaakt. Waar dit in 2017 met veel vertrouwen begon, heeft vijf jaar later de sociale component nog totaal geen gestalte gekregen. 

7. Het Bewonersbod rond de Ouderensoos in buurthuis De Nieuwe Jutter in de Rivierenwijk is na vijf jaar bewonersinzet vastgelopen in het ambtelijk moeras en vervolgens weggestreept door de wethouder.

8. Op Rotsoord werd een cocreatieproces met Utrechtse bewoners en ondernemers om Rotsoord te vergroenen na ambtelijke weerstand door de gemeente overboord gegooid, waarna de gemeente opnieuw begon en een plan maakte wat te duur was om uit te voeren.

9.  Utrechters betrokken bij het beheer van het Máximapark geven aan dat er in de afgelopen 8 jaar onder twee colleges niets is gebeurd om het gezamenlijke beheer verder te ontwikkelen, terwijl de gemeente in binnen- en buitenland goede sier maakt met de Parkorganisatie. 

Deze voorbeelden illustreren een praktijk van stadmaken waarbij ontwikkelaars over een de rode loper het stadskantoor betreden, terwijl er onzorgvuldig met de betrokkenheid van Utrechters wordt omgegaan. Burgers, lokale ondernemers en volksvertegenwoordigers worden geconfronteerd met voldongen feiten met ingrijpende gevolgen voor hun buurt en stad. Steeds meer Utrechters haken af, voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen. Dat kan en moet echt anders.

Oude schoenen
En de vorige bestuursperiode begon nog zo hoopvol. Net na de vorige verkiezingen nam een groep van ruim honderd betrokken Utrechters het initiatief om met de nieuwe gemeenteraad een Stadsakkoord te sluiten, dat helaas strandde in schoonheid. Het college bleek meer geïnteresseerd in een Woonakkoord met beleggers en ontwikkelaars. Voor de belangen van burgers was daarin geen plaats. Voor de Wijkraden was ook geen plaats meer: deze werden afgeschaft en met de nota ‘Samen stad maken op de ‘Utrechtse manier’ ingeruild voor een focus op ‘de mensen die nooit meepraten’. De voorbeelden hierboven laten zien waar dat toe leidt. Welk verstandig mens gooit zijn oude schoenen weg voordat hij nieuwe heeft?
Treurig dat je als Utrechter alleen invloed op je stadsbestuur kunt uitoefenen door zelf een politieke partij op te richten. De politieke versplintering, met 21 partijen die meedoen aan de verkiezingen, is een teken aan de wand: bestuurlijk samenleven lijkt mislukt. 900 Jaar na het stadsrechtzegel is Utrecht een landschap van kloven zonder bruggenbouwers. 

Participatie loont 

De manier waarop bewoners in deze stad niet of te laat betrokken worden bij de plannen die de gemeente met de markt voorkookt, brengt niet alleen schade toe aan het draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen en democratische kwaliteit, maar kosten ook tijd en geld. Denk aan rechtszaken en het opnieuw doorlopen van planprocedures. Terwijl uit een recent onderzoek blijkt dat de kosten van gebiedsontwikkeling bij vroegtijdige dialoog met omwonenden bijna een tienvoud lager uitvallen dan bij een aanpak met alleen de wettelijk verplichte – ‘Utrecht maken we samen’-onwaardige – inspraak achteraf. 

Omgevingswet geen oplossing

Waar veel bewoners nu al vaak het gevoel hebben weinig invloed te hebben op hun leefomgeving, vrezen wij dat met de Omgevingswet dit gevoel alleen maar groter wordt. Deze nieuwe wet laat de dialoog met de burger namelijk aan de initiatiefnemer (vaak ontwikkelaar of investeerder) van een ruimtelijk plan over. En aan de kwaliteit van die dialoog kan u als gemeenteraad geen voorwaarden stellen. Dit kunt u toch niet laten gebeuren? U heeft als raadslid de keuze – of liever nog verantwoordelijkheid – om die voorwaarden politiek vast te stellen. Daar is het nog niet te laat voor! 

Publieke zaak
Met deze brief vragen wij niet om betere participatie, maar roepen wij u op samen de publieke zaak terug te veroveren op de markt. 

Wij vragen u – toekomstige gemeenteraadsleden – om schoon schip te maken en de verdrietige, vrijblijvende participatiepraktijk van de afgelopen jaren achter u te laten. Weersta de verleiding om stadsontwikkeling en lastige gesprekken over de schutting te gooien. Pak als gemeenteraad het stuur weer terug. Benut vaker de betrokkenheid, kennis en inzet van alle Utrechters om zo meer gezamenlijk aan de publieke zaak te werken. Omarm daarbij actieve bewoners als verbindingsofficiers en stel samen nieuwe spelregels op, zodat gemeenteraad en bewoners volmondig kunnen zeggen: Wij maken Utrecht! 

Want waarom als een circusleeuw door de hoepel van een vuistdik en dichtgetimmerd collegeakkoord springen, of u laten gijzelen door de Omgevingswet? Transformeer u zelf tot de dompteur! Sluit eerst een akkoord met de stad voordat er een akkoord met het college wordt ondertekend. Dat maakt de weg vrij voor een collegeakkoord waarin de stem van de stad beter doorklinkt dan een akkoord van de kleinst mogelijke partijpolitieke meerderheid.

Afzenders 

Frans van den Berg Voordorp

Johan de Boer Vleuten-De Meern Leidsche Rijn

Herbert Boland Daalsebuurt/Stationsgebied 

Ron Buiting Rotsoord/Tolsteeg 

Kees Fortuin Rivierenwijk 

Roland Goetgeluk Kanaleneiland 

Ady Hoitink Zuilen 

Else Huisman Lombok 

René Kruip Oudwijk 

Marit Overbeek Hoograven 

Frans Soeterbroek Wittevrouwen 

Els Wegdam Overvecht

Marijke van Zoelen Voordorp

Cees van den Brink Lunetten 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

15 reacties

 • Ton de N. schreef:

  Zo. Daar kun je een poepie aan ruiken. Diep triest. Het groot kapitaal dat handjeklap doet met wat machtsbeluste bestuurders.
  En hebben jullie nog een stemadvies? Op welke partij kan ik nu het beste stemmen om dit welhaast corrupte gekonkel waar de stem van de burger niet in wordt meegenomen te voorkomen? Ik hoor het graag voor aanstaande woensdag!

 • Hermanus schreef:

  We worden gehoord… maar wordt er geluisterd?

 • Alex Aalders schreef:

  Kortom, stem in elk geval niet op een coalitiepartij.

 • Coen van de Brink schreef:

  Zoals de peilingen er nu uitzien, zitten we straks met het zelfde college opgezadeld. Een mooie brief maar waarschijnlijk aan dovemansoren gericht.

 • Rens Kellerman schreef:

  Het is toch te gek voor woorden dat na vier jaar progressief college dit nog moet worden geschreven. We zijn vier jaar in de maling genomen en dat zien we vermoedelijk in de opkomst.

 • Johannes schreef:

  Ah klassieke taal van de geïnstitutionaliseerde zelfverklaarde kenners, hierna: de ondertekenaars. Die in processen van bv Rotsoord zelf de frusterende partij zijn geweest. De professor uit Wittevrouwen laat zich ook niet onbetuigd. Het permanent gooien op samen stad maken maakt dat de stad nooit gemaakt zal worden gericht op toekomst maar altijd vanuit hedendaags incrementeel NIMBY geluid. Ondertekenaars: steek de hand eens in eigen boezem, preek niet alleen vanuit uw eigen geschreven parochie en probeer eens verbindend te zijn in lange termijn kwaliteit in plaats van polariserend vanuit gillende dichotomie

 • Krijn schreef:

  Utrecht zijn we samen. Maar dit zijn de feiten.

 • G de G schreef:

  Socialistisch, globalistisch zelfverheerlijkend bestuur, what else is new?

 • Bert Hoek schreef:

  @Johannes. Deze brief beschouwt u als polariserend? Volgens mij is het een heldere oproep tot samenwerking. Helderder dan uw schrijfsel waar geen touw aan vast te knopen is.

 • Gert Dijkstra - Lijsttrekker EenUtrecht schreef:

  Als EenUtrecht ondersteunen we deze oproep van harte: voor de volle 200%. Sterker nog, het is een steun in de rug. En inderdaad, wij zijn die ene partij die nu lokaal nieuw is gestart uit onvrede met het uithollen van de democratie door bijv. coalitiepartijen als GroenLinks en D66. Donderdag zijn onze burgervoorstellen door hen opnieuw weggestemd. Lees er meer over in ons nieuws- en persbericht: https://eenutrecht.nl/gemeenteraad-gunt-utrechter-geen-echte-invloed/

 • Marc Bosman schreef:

  Zolang groen links en d66 de scepter zwaaien in utrecht gaat het al die jaren fout. “Ze kuisteren niet”. Het zijn net kleuters die voor het eerst in de klas vooraan mogen zitten. En daarmee klaar blijkelijk de rest van de klas niet meer zien zitten . Luisteren naar de achterban of de rest van de school hoeft niet want wij weten wel hoe het hoort!
  Nou!! Nee. Arrogante beleidsmaker Die de stad naar de klote helpen om alleen maar in zee tegaan met de partijen die het meeste geld bieden voor een stukje grond waar vervolgens eenodsvermogen betaald moet worden (60m2 voor 371.000,—) maar nee, daar weten die kleuteds niks van. Ik hoop van harte dat ze een keer achterin de klas worden gezet door de kiezers in Utrecht. Ik was er klaar mee met de stad maar volbouwen en op elke m2 zoveel huizen bouwen dat er geen fatsoenlijke boom meer tussen kan. Dan is Tilburg toch een zaligheid( al zit daar bijna dezelfde colatilie

 • Yvonne Hessel SP lijst 10 schreef:

  SP heeft twee weken geleden actie gevoerd samen met de bewoners van Rachmaninoff plantsoen. Het bouwplan voor de torenflat is nu op stop gezet (tijdelijk, vermoedelijk tot na de verkiezingen), verklaarde de lijstrekker van GL. De wethouder komt het nog een keer uitleggen.
  Ons verzoek was om deze zaak in heel Utrecht uit te leggen, omdat alle Utrechters geschokt zijn over deze deal. Een Utrechter heeft vervolging wegens corruptie verzocht bij OM.
  Deze deal heeft het vertouwen in de politiek wederom ernstig geschaad.
  Stemadvies: kom in actie samen met ons! Hoe meer zetels in de gemeenteraad, hoe meer invloed. Uw stem op SP is welkom. Wij combineren deze invloed met acties!

 • E. de Bruijn schreef:

  Zo gaat het vaak met allerlei besturen, kijken niet naar/ letten niet op/ luisteren niet naar hetgeen/ degenen die zij besturen.

 • Toine Goossens schreef:

  De nota ‘Samen stad maken op de ‘Utrechtse manier’ is geschreven op basis van de Omgevingswet. In die Omgevingswet is vertrouwensgedrag een van de basis beginselen. Daar waren de ambtenaren 10 jaar geleden best wel enthousiast over. Maar dat is niet meer. Utrechters zijn heer en meester in het blokkeren van allerlei maatschappelijk relevante projecten/ontwikkelingen. Bij hij en zij is NIMBY gedrag het enige uitgangspunt. Alles wat er in mijn directe fysieke omgeving verandert, dat houdt ik tegen is in de praktijk de leus.

  College en topambtenaren sturen niet meer op basis van vertrouwen, maar op basis van wantrouwen. Ieder project in de openbare ruimte wordt dusdanig dichtgetimmerd, dat verzet bij voorbaat kansloos is. De sfeer tussen burgers en ambtenaren is volledig verziekt. Ruim een jaar geleden wilde wijkplatform Noordoost Deep Democracy inzetten om een brug te slaan. Dat is om mij nog steeds onbegrijpelijke redenen nooit iets geworden. Het werd van de agenda verwijderd.

  Omdat die participatie op basis van de Omgevingswet wordt opgezet, hebben de verstarde, op machtsbasis opererende afdelingen van de gemeente, het heft in handen. Deze afdelingen zijn gesloten bolwerken van, vooral, machtsmannetjes. Het over de schutting gooien van de inspraakprocessen zijn daar een schunnig voorbeeld van. Participatie kost geld, dus daar zijn de heertjes tegen. Zij zetten alles op alles om de gemeente door OG transacties zo rijk mogelijk te maken. Daartoe spelen zij elkaar en betrokken commerciële partijen de bal toe.

  De verantwoordelijkheid voor participatie moet weg bij deze machtsbolwerken. Samen stad maken is opbouwwerk, is investeren in mensen, is vertrouwen zaaien en dan resultaten boeken. Het hoort thuis bij maatschappelijke ondersteuning. Van de politieke partijen begrijpt alleen de Christen Unie dat. Zij gaan dit jaar landelijk heel wat stemmen winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *