Keuze voor stichting was ambtelijk besluit

Raadsdebat over nieuwe rechtsvorm De Machinerie: “Ongehoord en fundamenteel fout”

 • Door Redactie
 • |
 • 1 november 2020
 • |
 • 19 reacties

“Dit is ongehoord en fundamenteel fout.” VVD-gemeenteraadslid Marijn de Pagter begrijpt niets van de handelwijze van het college inzake de Machinerie, het beoogde centrum voor beeldcultuur in de Werkspoorkathedraal. Samen met CDA, PVV, Stadsbelang en SP heeft de VVD op 10 november een raadsdebat aangevraagd. “Een zwaar middel, maar er is dan ook echt iets aan de hand”

Het debat komt voort uit de antwoorden op die het college deze week stuurde op vragen van raadsleden over de nieuwe rechtsvorm van De Machinerie. Hoe zat het?

Toen 19 december de gemeenteraad akkoord ging met een subsidie van 3,5 miljoen euro voor de Machinerie was dit onder de voorwaarde dat de nieuwe onderneming een coöperatieve vereniging zou worden. Recent werd bekend dat zonder medeweten van de raad gekozen is voor een stichting als rechtsvorm. Waarom deze wijziging? Deze week liet het college weten dat de onderliggende businesscase van de Machinerie de stichtingsvorm ook als mogelijkheid werd genoemd. Waarmee ze aangaf geen bezwaren te zien in de nieuwe constructie. Hiermee is de kous voor de Pagter niet af.

Marijn de Pagter: “Het was voor de raad een principiële keuze.”

“Het kan toch niet zo zijn dat de raad  besluit dat er een coöperatieve vereniging moet komen, een ambtenaar in overleg met Frans Vreeke, kwartiermaker van de Machinerie, vindt dat een stichting hen beter uitkomt en twee maanden later die stichting wordt opgericht. En, nog vreemder, wij als raad dat bij toeval in een overleg met De Machinerie driekwart jaar later horen. Vervolgens komen er antwoorden op onze vragen waarin duidelijk wordt dat deze wijziging niet eens aan het college is voorgelegd. Het college schrijft het volgende:  “Dat de kwartiermaker eind februari de gemeente heeft geïnformeerd over het voornemen om een andere rechtsvorm te kiezen. Dit is ambtelijk beoordeeld als uitwerking van het raadsbesluit en als zodanig niet aan ons college voorgelegd.” Dat kan dus in mijn ogen niet.”

“Kennelijk is de wethouder in februari ook niet betrokken bij het afwijken van het raadsbesluit”

“Er was een raadsbesluit met een principiële keuze voor de coöperatieve vereniging. Voor de raad wat dat zwaarwegend. Dan moet je als wethouder bij de raad terugkomen om de verandering van die keuze voor te leggen. Kennelijk is de wethouder in februari ook niet betrokken bij het afwijken van het raadsbesluit. Wat hier van de reden is, weet ik niet. Maar de wethouder is uiteindelijk verantwoordelijk. Ik verwacht van haar in het debat dan ook excuses. Daarnaast blijft de vraag waarom die stichting er zo nodig moet komen. Een stichting heeft toch snel iets van een kliekje waar de zaken onderling worden geregeld. Een vereniging biedt ook nieuwkomers de mogelijkheid om toe te treden. Kan dat bij een stichting ook? Ik hoor graag hoe de wethouder gaat voorkomen dat alleen de kernpartners als ’t Hoogt iets te zeggen hebben in de stichting en hoe andere partijen op deze locatie betrokken worden in het reilen en zeilen van het pand.”

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

19 reacties

 • Floris schreef:

  Er is inderdaad iets aan de hand. Projectleider Frans Vreeke (als directeur van TivoliVredenburg wist hij al goed waar de subsidie te halen was) doet handjeklap met ambtenaar. Als je bedenkt dat het hier om 3,5 miljoen euro gemeenschapsgeld gaat, is dit zeer bedenkelijk. Dit zaakje stinkt. Excuses van de wethouder zijn niet genoeg.

 • Arend schreef:

  Snel stoppen met dit project. Teveel geritsel en achterkamertjes.

 • David Bakker schreef:

  De hamvraag is waarom er nu wordt gekozen voor een stichting. Het college zegt dat dit ook kan. Maar dat is een weinig transparant antwoord. Waarom zou je het doen als de raad anders besloot? Leg dat maar eens uit wethouder.

 • Koos schreef:

  Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Henk Westbroek legde het al eens uit.
  https://www.youtube.com/watch?v=sk6NCVeKXCQ

 • jos stelling schreef:

  Het blijft een raadsel waarom het doodgesubsidieerde ’t Hoogt steeds opnieuw de hand boven het hoofd wordt gehouden. Ooit zal het wellicht blijken. In mijn 20 jaar durende strijd tegen het overbodige filmhuis waren de wisselende argumenten: Utrecht hoort nu eenmaal een gesubsidieerd filmhuis te hebben en….het is nu eenmaal een onafhankelijke stichting. Zo is de afdeling cultuur het grootste obstakel voor onze (ongesubsidieerde) voortzetting van filmhuis ’t Hoogt (filmtheater de Slachtstraat) en mogen/kunnen we ook geen aanspraak maken op gemeentelijke “culturele-pandomie bijstand”. Wij vallen buiten de regeling omdat we geen subsidie ontvangen en dus niet tot de cultuur worden gerekend. Bedrijven die winst maken mogen niet meedoen. Onze winst komt echter helemaal ten goede aan restauraties, nieuwe stoelen en culturele activiteiten en initiatieven (60/000,- per jaar) en nu verdwijnt langzaam maar zeker ons spaargeld voor de bouw/doorstart van ’t Hoogt. Is er iemand bij de zittende college partijen die eens informeert hoe het nu eigenlijk feitelijk in elkaar zit? Toen we bekend maakte dat we ’t Hoogt zouden doorstarten (goed voor de stad en de filmcultuur) ontvingen we honderden felicitaties en aanmoedigingen. Bij de gemeente en met name de culturele afdeling bleef het doodstil. Dat is toch raar! Vindt u ook niet?

 • jos stelling schreef:

  M.b.t. steun voor de culturele sector.
  De Raad voor Cultuur adviseerde in september nog expliciet: “Steun moet meer ten goede komen aan ongesubsidieerde producenten, musea en lokale instellingen, die samen het overgrote deel van de sector vormen.”

 • Esther schreef:

  Veel financiële steun voor TivoliVredenburg. Too big to fail, zullen we maar zeggen. Maar als Louis Hartlooper omvalt is dat een ramp voor filmminnend Utrecht. De gemeente moet dit theater evenals Springhaver onmiddellijk supporten waar nodig.

 • Henk Westbroek schreef:

  Mevrouw Rianne Brouwers is briljant in het zich toe-eigenen van subsidies. Eerst regelt ze dat aspirant Groen Linkse Gemeenteraadsleden alleen maar raadslid kunnen worden als ze ’t Hoogt financieel in hun armen willen sluiten ( met gemeenschapsgeld). Vervolgens regelt ze rugdekking door in de raad van Toezicht van ’t Hoogt politieke en journalistieke zwaargewichten te plaatsen ( waaronder dè Cultuurbobo van De Volkskrant).En op de derde plaats versterkt ze haar macht door de meest ondemocratische bestuursvorm voor haar stichting te kiezen. Dat deze keus tegen de wil van de geldverstrekkende Gemeenteraad ingaat, maar door de vingers gezien wordt door diezelfde Gemeenteraad tekent de geslepenheid van mevrouw Brouwers en de ruggengraatloosheid van onze Gemeenteraad.

 • Christiaan schreef:

  Elk gemeenteraadslid zou dit ongehoord moeten vinden. Maar omdat de coalitiepartijen al jaren aan de ketting van het college liggen, zal er in de raad niet veel gebeuren. Men deed een plas…

 • Cor Jan schreef:

  Raad wil een vereniging, ambtenaar gaat in overleg met Frans Vreeke voor een stichting. Het volgende moet nu gebeuren. Stichting wordt opgeheven, Frans Vreeke ontslagen en ambtenaar voor vijf jaar naar de postkamer.

 • Willem schreef:

  Opmerkelijk afsluitende zin in de reactie van Stelling. Geen enkele felicitatie van de gemeente bij zijn doorstart van ’t Hoogt. Dat is even triest en onbegrijpelijk. Kennelijk zijn ze Stelling liever kwijt dan rijk. Waarom?

 • Stijn Bouwmeester schreef:

  Groenlinks en t’Hoogt: een corrupte bende.

 • George Knight schreef:

  Wat me opvalt is dat de wethouder blijkbaar geen zeggenschap heeft over het project waarvoor zij verantwoordelijk is. Blijkbaar stelt ze zich op het standpunt dat het college hierover geen verantwoording af dient te leggen aan raad en bevolking. Dat is bizar. Er is een patroon in te ontdekken. De Machinerie is niet het enige project in de kunstsector dat zich aan de controle van het college onttrekt.

  Om dit in perspectief te zetten en te vergelijken met een andere culturele instelling die voor problemen zorgt is de verwijzing naar landhuis Oud Amelisweerd zinvol. Al sinds 2010 zorgt dat voor problemen die het college niet kan oplossen en voor zich uit schuift. Met als gevolg publicitaire, culturele en politieke schade voor Utrecht.

  Bij Oud Amelisweerd is het de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) die een dominante greep heeft op Oud Amelisweerd. Als makelaar en projectontwikkelaar zonder expertise van de museumsector is de UVO door het college gemachtigd om een bestemming voor dit landhuis te vinden waarvan de raad vindt dat het een museale bestemming moet hebben. De afloop is bekend: een stagnatie die begon in 2010 en in 2020 nog voortduurt.

  Er zijn verschillen tussen De Machinerie en landhuis Oud Amelisweerd, maar ook overeenkomsten. Daarom zou van de oudere slepende kwestie Amelisweerd geleerd kunnen worden om te voorkomen dat de jongere kwestie De Machinerie die zich als controversieel aandient ook een slepende kwestie wordt.

  De overeenkomst tussen beide culturele projecten is gebrek aan realisme, initiatief, inzicht, actief meedenken en zakelijke handigheid van het college. Mijn commentaar over wat er moet gebeuren met Oud Amelisweerd om het vlot te trekken om een duurzame oplossing te vinden: https://georgeknightlang.wordpress.com/2020/06/23/utrecht-moet-oud-amelisweerd-weghalen-uit-greep-gemeentelijke-organisatie-en-buitenstaanders-betrekken-bij-een-oplossing/

 • Bernard Tomlow schreef:

  Een wethouder is een bestuurder van de gemeente.Kan je die persoonlijk aansprakelijk stellen?Hoe zit het bij een vennootschap.Deze bestuurder is
  aansprakelijkheid bij ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur .. Een ernstig verwijt impliceert een “anders handelen” dan de bestuurder in de gegeven taak had behoren te handelen. Kortom, een bestuurder heeft zijn taak niet vervuld op de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk handelende functionaris die taak in de gegeven omstandigheden had behoren te vervullen. Met die meetlat kom je een heel eind.Chapeau! voor de raadsleden,die het raadsdebat hebben aangevraagd.Die doen gelukkig waar we ze voor gekozen hebben.Verantwoording vragen.

 • Vincent Oldenborg schreef:

  In een hechte samenwerking tussen de al jaren noodlijdende stichting ’t Hoogt en de afdeling culturele zaken wordt met alle bestuurlijk geweld getracht ’t Hoogt op de been te houden. Dat is al jaren het doel. (zie de reactie van Henk Westbroek en Jos Stelling) Via een slimme U-bocht heeft men de kans genomen om de gemeenteraad in het pak te naaien. Een zich zelf respecterende gemeenteraad maakt hier korte metten mee maar zover zal het helaas door de pluche-liefde van D66 en Christen Unie wel weer niet komen. Het tot op het bot versleten en overbodig geworden filmhuisspeeltje van Groenlinks en PvdA mag immers niet ten onder gaan.

 • B. Drabbe schreef:

  Raadsleden komen en gaan. College’s kennen wisselende samenstellingen. De enige constante is het ambtenarencorps. Vanuit die hoek is ’t Hoogt jarenlang ondersteund. En dus ook nu weer. Arme wethouder Klein is links en rechts gepasseerd door een ambtenaar die het op een akkoordje gooide met Frans Vreeke. Vervelend voor haar, maar wie zich als wethouder laat piepelen kan beter een andere baan zoeken.

 • Mark schreef:

  Laten we het nog even over het idee achter de machinerie hebben. Wie zijn ook alweer de deelnemers achter dit “centrum voor beeldcultuur’? Fotodok, Het Filmfestival en ’t Hoogt. Over ’t Hoogt hoeven we het niet te hebben. Dat is al jaren het speeltje van een falende directeur dat helemaal niets toevoegt aan de stad. Het Filmfestival dat zich volgens veel filmmakers totaal heeft overleefd. En dan Fotodok dat nou niet bepaald een reputatie van internationale allure heeft. Deze drie partijen moeten samen een bijdrage leveren aan de zogenaamde talentontwikkeling en educatie? Het is ronduit lachwekkend. Waar zijn de echte vernieuwers in de stad? In elk geval niet bij de machinerie.

 • C. de Vries schreef:

  Lastige kwestie voor D66. Natuurlijk zit de wethouder fout. Maar ja, het is hun wethouder. Ben benieuwd naar de ruggegraat van de fractie.

 • UtrechtseSjoerd schreef:

  Tja, ruggengraat en D66? Debat was vanmiddag en niet pas de 10e.

  https://twitter.com/UtrechtseSjoerd/status/1324272883846303744

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *