Brug tussen wolvenplein en Griftpark

Nieuwe Grifthoekbrug zorgt voor enorme parkeerinkomsten, maar komt er pas als voormalig gevangenis Wolvenplein ontwikkeld wordt tot woonwijk

Na de ontwikkeling van gevangenis Wolvenplein komt er een brug naar parkeergarage Grifthoek

De gemeente Utrecht loopt al jaren parkeeropbrengsten mis door het ontbreken van een goede voetgangersbrug tussen het Wolvenplein en de parkeergarage bij het Griftpark. De plannen voor de brug zijn al meer dan 15 jaar oud, toch wordt de brug pas op z’n vroegst in 2025 aangelegd.

De brug over de Wittevrouwensingel moet vooral dienen voor mensen die hun auto parkeren in de parkeergarage Grifthoek en vervolgens de binnenstad willen bezoeken. Wanneer het Rijksvastgoedbedrijf de voormalige gevangenis Wolvenplein zou verkopen aan een ontwikkelaar, zou de nieuwe brug gebouwd worden.

De verkoop van Wolvenplein is inmiddels achter de rug. In 2021 kocht ontwikkelaar AM het gehele complex. De plannen zijn dat er een mix van koop- en huurwoningen, bedrijfs- en atelierruimten, een stadshotel, buurtruimte en een openbare wandelroute komt. De verwachting is dat begin dit jaar het omgevingsplan wordt opgesteld. De toekomstige brug werd echter lange tijd niet meer genoemd en leek te zijn vergeten. Fractievoorzitter Cees Bos van Stadsbelang trok daarom afgelopen jaar aan de bel: “Deze brug wordt al jaren beloofd, maar ik zie nergens concrete plannen. Het is heel bijzonder dat de gemeente niet opschiet met de bouw hiervan.”

Parkeergarage
Parkeergarage Grifthoek werd in 2005 geopend om de bereikbaarheid van de oostkant van de binnenstad te verbeteren, maar wordt veel minder gebruikt dan gehoopt werd. De gemeente stelde zelf in een onderzoek dat wanneer parkeerplekken op het Janskerkhof worden opgeheven, mensen mogelijk uitwijken naar deze parkeergarage mits er een goede loopverbinding met een brug naar de stad is. Hierdoor zou 23% meer opbrengst gerealiseerd kunnen worden in de garage. De Grifthoekgarage bestaat uit 320 kortparkeerplaatsen en 65 parkeerplaatsen voor abonnementhouders (bewoners van de boven gelegen appartementen). De parkeeropbrengst was in 2009 zo’n 180.000 euro per jaar.

De brug zou van grote toegevoegde waarde zijn, concludeerden onderzoekers: “Het belang van de Grifthoekbrug heeft vooral betrekking op de verbetering van de bereikbaarheidsmogelijkheid van de binnenstad in algemene zin. Dit is met name van belang in het licht van de mogelijke verdere ontwikkeling van de binnenstad als coherent centrumgebied, waarin het verblijfskarakter meer ruimte krijgt. De Grifthoekbrug zorgt dan in combinatie met de parkeergarage Grifthoek voor duurzame bereikbaarheid van de noordoostelijke kant van de binnenstad.”

Een groot deel van de openbare parkeerplaatsen op het Janskerkhof is inmiddels opgeheven. Cees Bos: “We weten dat de brug zorgt voor meer parkeeropbrengsten en zichzelf dus terugverdient. Ik vind het heel vreemd dat wij als gemeenteraad niets te horen krijgen over wanneer de bouw van de brug van start zou kunnen gaan.” Stadsbelang Utrecht diende in november schriftelijke vragen in. “Wij willen nu echt een duidelijke planning zien.”

De schriftelijke vragen zijn inmiddels beantwoord door wethouder Eerenberg (Ruimtelijke Ordening). “Onze verwachting is dat wij begin 2024 de concept bouwenvelop met u kunnen delen. We onderzoeken de financiële dekkingsmogelijkheden en komen als deze gevonden worden met een voorstel richting uw raad bij de Voorjaarsnota 2024. De verwachting is dat het gewijzigde omgevingsplan voor de herontwikkeling van Wolvenplein begin 2025 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Daarna kan op z’n vroegst eind 2025/ begin 2026 gestart worden met de uitvoering parallel aan de herontwikkeling van het Wolvenplein, mits wij hiervoor de benodigde financiering vinden.”

De brug wordt dus pas op z’n vroegst eind volgend jaar gebouwd, mits de gemeente met geld over de brug komt.

Laat uw reactie achter

Reactie

2 reacties

  • Bert Wolf schreef:

    Misschien even op de site wolvenburgutrecht.nl kijken voor een meer correcte weergave?

  • FH schreef:

    Waarschijnlijk is voor het afvullen van de garage een beetje reclame nu al genoeg als de prijs daar wel de oude blijft?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *