Een nieuw hoofdstuk

Ondertekening samenwerkingsafspraken De Witte Wolf

Op donderdag 12 mei 2022 hebben ontwikkelende partijen AM en Levenslang de samenwerkingsafspraken met wooninitiatief De Witte Wolf ondertekend. Met de ondertekening wordt invulling gegeven aan het gezamenlijke herontwikkelingsproces van de gevangenis Wolvenplein in de historische binnenstad van Utrecht. Het voormalige gesloten bolwerk krijgt een nieuw gemengd stedelijk programma met wonen, werken, horeca en buurtruimtes. Ook komt er een openbare groene route over en rond het complex.

Overeengekomen is onder meer dat de leden van De Witte Wolf vertegenwoordigd zijn in drie op te richten brainstormgroepen. Ook gaat De Witte Wolf deelnemen aan het procesoverleg. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van de visie Levenslang Genieten waarmee de gevangenis in september 2021 in eigendom is gekomen. 

Wilma Duitscher, voorzitter van wooninitiatief De Witte Wolf: ‘Al sinds de sluiting van de gevangenis maken we ons hard om er een inclusieve en mooie plek voor de buurt en de stad van te maken. Dat moest binnen de kaders van een beperkende tender. Met de ondertekening van de samenwerkingsafspraken gaan we een nieuw hoofdstuk in. We kunnen nu eindelijk in actie komen en de visie in uitvoering brengen. We zijn van de lange adem, hebben veel kennis en ervaring in huis en voelen ons verbonden met de plek. Met nieuwe energie willen we ons samen met onze buurtgenoten inzetten om een relevante invulling neer te zetten.’

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *