Bewonersinitiatief

De Witte Wolf pleit voor meer sociale woningbouw op Wolvenplein

Op 20 juni is een Raadinformatiebijeenkomst vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats over het visiedocument van de gemeente voor de herontwikkeling van de gevangenis Wolvenplein. In het visiedocument staan de uitgangspunten voor deze herontwikkeling. Bewonersinitiatief De Witte Wolf pleit ervoor de functie wonen te verruimen en daarvan een percentage sociale huur vast te stellen. Hieronder de verklaring van De Witte Wolf waarmee alvast een voorschot wordt genomen op de bijeenkomst.

Raadsleden van PvdA, Groenlinks en D66 hebben om deze raadsinformatiebijeenkomst gevraagd om te horen wat de stad vindt van het visiedocument. In de visie staan de eisen en uitgangspunten over hoe de invulling van de transformatie van de gevangenis wordt gezien door eigenaar Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrecht. Het stuk geeft ook een inkijk in het formele verkoopproces dat start na vaststelling van deze visie door de gemeenteraad.

Bewonersinitiatief De Witte Wolf, opgericht begin 2015, is een van de mogelijke bieders. Zij heeft al jaren overleg met de buurt over de invulling van dit 1,3 hectare grote terrein. Hun plan voorziet in diversiteit in wonen: koop- en sociale huurwoningen, een groene omgeving met een gezamenlijke buurttuin, een stadshotel voor alle prijsklassen, een bedrijvenverzamelgebouw voor creatieve beroepen, en verduurzaming van het monumentale gebouw.

Meer ruimte voor woningen

Volgens de visie moet tenminste 1.150 m2 bruto vloeroppervlakte worden ingevuld met de functie Wonen. Dat is 12,5% van het totale oppervlak, te weinig volgens De Witte Wolf. Zij zou graag meer ruimte willen voor woningen. Dat past ook beter bij de omliggende buurten met voornamelijk woningen. De binnenstad moet in haar visie ook toegankelijk blijven voor lagere-inkomensgroepen. Daarom pleit zij voor een verplicht aandeel sociale huurwoningen. De gemeente zegt in haar Woonvisie te streven naar 35% sociale huur in de stad. Er verdwijnt nu sociale huur uit de binnenstad, het ligt dan voor de hand dat deze herontwikkeling juist benut wordt om meer sociale huurwoningen te realiseren en dit ook op te nemen in dit visiestuk. Die verplichting geldt dan voor alle potentiële kopers, zodat er een gelijk speelveld voor alle bieders ontstaat.

Eerst kwaliteit en dan het hoogste financiële bod

In de visie wordt voor de verkoop de volgende procedure gehanteerd: eerst moet een potentiële bieder aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, daarna mag er een plan in worden gediend. De deelnemers met de beste plannen mogen vervolgens een bod uitbrengen en de hoogste bieder wint. Een dergelijke procedure garandeert geen plan met veel kwaliteit voor de buurt en stad, maar de hoogste prijs voor de verkoper, het Rijksvastgoedbedrijf.

Lees hier het visiedocument van de gemeente.

De Raadsinformatiebijeenkomst is donderdag 20 juni in de Lik in de gevangenis op Wolvenplein Tijd: 19.30 -21.00 uur. 

 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *