De politiek over Rijnenburg en Reijerscop

Kieswijzer Rijnenburg en Reijerscop: woningbouw en/of windturbines langs A12?

  • Door Redactie
  • |
  • 15 februari 2022
  • |
  • 1 reactie

Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) heeft een Kieswijzer gepubliceerd. Kiezers kunnen deze online raadplegen (www.bvrr.nl/kieswijzer-utrecht) voor standpunten van de politieke partijen over Woningbouw en/of Windturbines bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. 

In de Kieswijzer geven de partijen aan de hand van drie stellingen hun mening over de vragen of er (naast binnenstedelijke bouw) ook woningbouw moet komen in Rijnenburg en/of woningbouw wel of niet moet worden gecombineerd met windturbines en/of een (tijdelijk) zonnepark. Dit lijken belangrijke thema’s in de verkiezingen, die bovendien heel veel Utrechters gaan raken. 
 

Initiatiefnemers (Rijne Energie c.s.) hebben een plan ingediend voor 3 windturbines en 6 ha zonne-energie. Het is initiatiefnemers niet gelukt om medewerking te krijgen van grondeigenaren en bewoners voor het beoogde veel grotere plan met 8 windturbines en 230 ha. zonne-energie. Grondeigenaren en omwonenden willen wel meewerken aan een alternatief plan met Alleen Zon. Het alternatief Alleen Zon beoogt een groot zonnepark. Dit levert ruim tweemaal zoveel duurzame energie als het huidige plan van 3 windturbines en 6 ha. zon, aldus BVRR.
 

Woningbouw in Rijnenburg

Stelling: Eenzijdige inzet op binnenstedelijke woningbouw is onvoldoende. Utrecht moet tevens prioriteit geven aan integrale gebiedsontwikkeling van Rijnenburg voor woningbouw, ov., duurzame energie en groen, sport en recreatie

Elf partijen zijn het eens met deze stelling. Dat zijn acht zittende partijen D66, VVD, CDA, PvdA, Student en Starter (S&S), PVV, Denk en StadsBelang en drie nieuwe partijen Volt, Belang voor Nederland (BVNL) en Piratenpartij. 

Drie van deze elf partijen willen echter woningbouw in combinatie met windturbines. Dat zijn D66, PvdA en S&S. 

Vier partijen zijn tegen woningbouw in de polder. Dat zijn Groen Links (GL), Christen Unie (CU), Socialistische Partij (SP) en Partij van de Dieren (PVDD). 

Drie nieuwe partijen geven als reactie “eens noch oneens”. Dat zijn EenUtrecht, Bij1, en Forum voor Democratie. 
 

Geen windturbines

Stelling: Geen windturbines maar woningen. Een combinatie van grootschalige woningbouw en windturbines in Rijnenburg en Reijerscop is niet mogelijk.

Negen partijen steunen deze stelling tegen windturbines in Rijnenburg en Reijerscop

Dit zijn vijf zittende partijen VVD, CDA, Denk, PVV en Stadsbelang en vier nieuwkomers EenUtrecht, BVNL, FVD en Piratenpartij.

Zes van deze partijen zijn tegen windturbines maar spreken zich wel uit voor een zonnepark. BVNL en FVD zijn ook tegen een zonnepark en PVV geeft als reactie op een zonnepark “niet eens of oneens”.

Zeven partijen houden vast aan windturbines.

Dit zijn de vier partijen (GL, CU, SP en PVDD) die niet willen bouwen in de polder en de drie die windturbines willen combineren met woningbouw (D66, PvdA en S&S). 

Twee partijen, Volt en Bij1 reageren met “eens noch oneens”.
 

Alleen Zon

Stelling: Alleen Zon. Rijnenburg biedt ruimte voor grootschalige energieopwekking en grootschalige woningbouw. Een tijdelijk zonnepark met energie voor 50.000 huishoudens is goed te combineren met grootschalige woningbouw.

Zes partijen steunen de stelling voor Alleen Zon.

Dit zijn vier zittende partijen VVD, CDA, Denk, en Stadsbelang en twee nieuwkomers: EenUtrecht en Piratenpartij. Deze partijen zijn tegen windturbines maar zijn wel voor een groot zonnepark.

Tien partijen zijn tegen de stelling voor Alleen Zon.

Dit zijn acht zittende partijen GL, D66, CU, PvdA, SP, PVDD, Denk en S&S en twee nieuwe partijen BVNL en FVD. Drie van hen Denk, BVNL en FVD zijn tegen een zonnepark en tegen windturbines. Zeven van de tien willen een combinatie van windturbines en zonne-energie. Deze zeven vallen uiteen in vier partijen (GL, CU, SP en PVDD) die niet willen bouwen en drie partijen die wel willen bouwen (D66, PvdA en S&S).

Drie partijen Volt, PVV en Bij1 reageren op de stelling voor Alleen Zon met “eens noch oneens”.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

1 reactie

  • MoniqueW schreef:

    Wat is dat toch met woningbouw in deze polder? De polder ligt ingeklemd tussen twee drukke snelwegen. Daar kan je toch alleen kinderen met stoflongetjes grootbrengen. Lekker braak laten liggen denk ik zo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *