Coalitieakkoord Rijnenburg

Buren van Rijnenburg over coalitieakkoord: “Kiezersbedrog en windmolen-gedram”

 • Door Redactie
 • |
 • 3 juni 2022
 • |
 • 1 reactie

Het college gaat voor windmolens in Rijnenburg

Wel bouwen in Rijnenburg, niet bouwen in Rijnenburg. GroenLinks wilde niet, D66 wel. Dat was voor de verkiezingen. Uit het coalitieakkoord blijkt dat er niet gebouwd gaat worden en het college volop inzet op het plaatsen van windmolens. De belangengroep Buren van Rijnenburg spreekt van kiezersbedrog. Hieronder hun reactie.

Het gepresenteerde coalitieakkoord benoemt het aanpakken van de wooncrisis en het  aanpakken van de klimaatcrisis tot twee van de drie prioriteiten naast de prioriteit voor het  tegengaan van ongelijkheid. Bij nadere analyse blijven de aanpak van de wooncrisis en  klimaatcrisis steken in mooie woorden. Toekomstige woningbouw in Rijnenburg wordt  opnieuw op de lange baan geschoven. “De bouw zal niet voor 2035 starten”.  D66, PvdA en Student & Starter beloofden in de verkiezing te gaan bouwen in Rijnenburg. Heel stellig betoogd maar er komt niets van terecht.  

 Rijnenburg wordt nog even “toegevoegd aan de RSU 2040”, maar de RSU 2040 is gericht  op binnenstedelijke woningbouw met OV-verbindingen gericht op binnenstedelijke locaties.  Hiermee heeft men in de afgelopen jaren niet de gewenste aantallen woningen gehaald en  binnenstedelijk bouwen blijkt vooral hele dure en kleine appartementen op te leveren. 

De aanpak van de klimaatcrisis blijft hangen in tot nu toe weinig realistische  beleidsvoornemens. De coalitie wil “alle mogelijkheden benutten voor duurzame  energieproductie binnen gemeentegrenzen”. Men houdt vast aan “het maximaal mogelijke  aantal windmolens”. En men dreigt als overheid zo nodig te zullen ingrijpen met “actief  grondbeleid en onteigening”. Van Hooijdonk heeft eerder steeds gezegd daar niet toe te  zullen overgaan. 

De Gemeente heeft een uitnodigingskader opgesteld om energiecoöperaties de kans te  geven in Rijnenburg en Reijerscop plannen te ontwikkelen. Vrijwel geen grondeigenaar wil  meewerken aan windturbines dichtbij bestaande en toekomstige woningen. Als  noodsprong maakte de gemeente zelf twee eigen grondstukjes beschikbaar die overigens  veel te klein zijn voor grote windturbines. De gemeente ondersteunt Rijne Energie, stuurt  en helpt financieel. En dreigt nu zelfs met onteigeningsprocedures. Maar geld in de  begroting is hiervoor niet opgenomen. 

Omwonenden en grondeigenaren worden niet gehoord en serieus genomen. Het vorige en  nieuwe college wil windmolens gewoon kost wat kost doordrammen. De regels worden  opnieuw tijdens de wedstrijd veranderd. Het pauzelandschap wordt veranderd in een  permanent energielandschap. Niks inspraak niks burgerparticipatie. 

Men sluit nog steeds de ogen voor de realiteit. Zonder medewerking van grondeigenaren  en projectontwikkelaars zijn de plannen met 8 windturbines van 270m hoog niet  uitvoerbaar. En zolang de dreiging van windturbines er is komt er nauwelijks grond voor  grootschalige energieopwekking via zon beschikbaar. Met een groot zonnepark wek je  veel meer op dan met vier of acht windturbines.  

En waarom is er nog steeds zo’n lage doelstelling voor Zon op Dak in 2030? Het doel is  168 GWh in 2030 op grote daken (dit is 25% van de capaciteit), terwijl er al voor 101 GWh  is gerealiseerd of goedgekeurd. Dit doel kan worden aangescherpt naar bijvoorbeeld 37,5%  en daarmee kun je 84 GWh extra opwekken en ruim vijf niet gewenste windturbines uit de  plannen schrappen. 

College luister naar omwonenden, luister naar grondeigenaren en combineer  grootschalige zonne-energieopwekking met woningbouw, goed OV, sport en recreatie.  Liever dat dan weer 4 jaar aanmodderen en procederen. 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

1 reactie

 • Toine Goossens schreef:

  Gelukkig heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken al voorzien dat de Utrechtse GroenLinks bestuurders het verzet tegen bouwen in de polder nog niet volledig hebben opgegeven. Er ligt nu een rapport van nog geen 30 pagina’s waarin de vrijblijvendheid, lees het verzet van GroenLinks tegen buitenstedelijk bouwen, middels 8 duidelijke lessen en aanbevelingen op de korrel is genomen.

  Nu het besluit om te bouwen in Rijnenburg in het collegeakkoord vastligt, mogen de Utrechters er op vertrouwen dat de bouw veel eerder dan 2035 aanvangt. Dat ligt vast in de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur die sinds het toeslagenschandaal weer centraal staan in de bestuurlijke besluitvorming. Dat GroenLinks zich daaraan wil onttrekken is een gotspe, en laat zien hoe exclusief het denken binnen deze partij is.

  Er is geen enkele reden voor excuus. Lees mee:

  Les 5.
  Team en cultuur bepalender dan beleid en proces
  Vanuit de hoge mate van complexiteit kan er niet op één afgebakend eindresultaat gestuurd worden. Gebiedsontwikkeling omvat daarom sturen en samenwerken richting gemeenschappelijke doelstellingen. Een vastomlijnd beleid en proces helpt ten dele, belangrijker is de flexibiliteit en het probleemoplossend vermogen van de mensen die
  eraan werken.

  De gemeente Utrecht heeft zeer uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van complexe processen (Leidsche Rijn en HC) , c.q. heeft veel leergeld (de Uithoflijn) betaald om grote vaart te maken bij het ontwikkelen van Rijnenburg. De beperking: “Vanwege de vele uitdagingen, onder andere bij het goed bereikbaar maken van deze stadswijk, zal de bouw in ieder geval niet voor 2035 starten.”, is niet inhoudelijk, maar politiek ingestoken. Dat mogen de Utrechtse inwoners niet over hun kant laten gaan.

  Lees het rapport:

  Gebiedsontwikkeling kan sneller
  De voorfase van gebiedsontwikkeling kan sneller, concludeert een rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  ‘De tijd tussen een eerste initiatief en de bouw van woningen is nu gemiddeld zeven jaar. Dat kan sneller’.

  https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/snellere-gebiedsontwikkeling?tid=TIDP2462415X2C4BABECA410458E88E500500D074950YI5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *