Hoger dan de domtoren

Bewoners Reijerscop en Rijnenburg eisen van college onmiddellijke stopzetting steun aan windturbines

De gemeente Utrecht negeert met de plannen om windturbines in Reijerscop en Rijnenburg te plaatsen Europese regelgeving en handelt daarmee onrechtmatig. En de gemeente brengt met het faciliteren van de turbines de gezondheid van de bewoners ernstig in gevaar.

Dat is in hoofdlijnen het betoog van de bewoners, verenigd in de stichting i.o “Geen klap van de Molen Reijerscop en Rijnenburg”  dat gisteren naar het college van B & W is gezonden. In een brief van zeven pagina’s wordt het college gesommeerd om iedere medewerking aan vergunningverlening, de bouw, realisatie en eventuele exploitatie van windturbines per direct te staken en gestaakt te houden. Gebeurt dit niet dan stellen zij de gemeenten aansprakelijk voor aanmerkelijke materiële  en immateriële schade. In de sommatie wordt gesproken over vele miljoenen.

De door de bewoners ingeschakelde jurist Bernard Tomlow, Legal, wijst er in de sommatie op dat volgens het Europese Hof van Justitie plannen en programma’s (waaronder windturbines) met aanzienlijke milieugevolgen op straffe van nietigheid vooral plan-m.e.r. getoetst dienen te worden. Daar is volgens de sommatie nu geen sprake van.  

“U bent mede aansprakelijk, omdat u medewerking heeft verleend aan de betreffende plaatsing.” 

“Als u een vergunning afgeeft – wat u fanatiek van plan bent – tot het plaatsen van een windturbine en u niet vooraf – op Europese voorschriften vereiste wijze – onderzocht heeft of de windturbines concreet schade veroorzaken aan de gezondheid van de aldaar wonende bewoners (binnen de bovengenoemde straal van tenminste 10 maal de tiphoogte), dan is een eventueel afgegeven omgevingsvergunning voor de bouw van zo’n windturbine onrechtmatig afgegeven en bent u mede aansprakelijk, omdat u medewerking heeft verleend aan de betreffende plaatsing.” 

De bewoners verwijten de gemeente geen onderzoek te hebben gedaan naar de gezondheidsschade die de bewoners ondervinden van de windturbines. 

“Doe je dat onderzoek niet, dan is de vergunning ondeugdelijk tot stand gekomen en handel je dus onrechtmatig als exploitant en ook degenen die op een of andere wijze medewerking hebben verleend aan de totstandkoming en exploitatie van de windturbines, waaronder u als vergunningverlener.” 

Zij zouden een regelrechte aantasting zijn van hun gezondheid 

De bewoners benadrukken dat ze geen tegenstander zijn van windturbines maar wel op de wijze zoals nu door de gemeente beoogd. Een windturbine op 200 meter afstand van de achtergevel met een tiphoogte van 230 meter (twee keer de Dom). Zij zouden een regelrechte aantasting zijn van hun gezondheid.  

Zij wijzen daarbij op een recent rapport van DEI (Democatrisch Energie Initiatief ) waarin het volgende wordt gesteld: 

“Windturbines kunnen enorme gezondheidsschade veroorzaken als gevolg van infrasone trillingen (dus beneden 20 Hz). Het blijkt dat deze trillingen een individu (voor gevaar) waarschuwen zonder dat hij zich daarvan scherp bewust is. Zij worden onbewust vertaald als alarmsignalen. Als het lichaam continu aan deze trillingen wordt blootgesteld – en zeker als dit signaal voortdurend wisselt, zoals bij windturbines door veranderende windsterkte, windrichting en resonantie – slaat het lichaam continu onbewust alarm. Zo zorgen deze trillingen voor een chronische stressreactie. Dit effect en deze reacties in het lichaam treden vooral op bij langdurige blootstelling aan laagfrequente geluidsgolven.” 

In de brief wordt ook gewezen op de manco van inspraak bij het proces. Dit zou  naadloos aansluiten bij de constatering van voormalig ombudsman mr. Brenninkeijer dat dit soort projecten tot weerstand leiden en burgers vaak buiten spel staan, omdat zij zich niet gehoord voelen en inspraak een wassen neus is. Veelal is het ‘tekenen bij het kruisje’ 

Brenninkmeijer is door minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat  aangesteld is als voorzitter van een onafhankelijke expertcommissie. Deze club van negen deskundigen gaat onderzoeken hoe burgers beter bij de energietransitie betrokken kunnen worden. 

Lees hieronder de sommatie en hier het rapport van DEI.  

Redactie

10 reacties

Reageren
 1. Windturbines zijn dus niet zo onschadelijk als men denkt. Ben benieuwd naar het verhaal van de gemeente, want dit kan je niet zomaar negeren.

 2. Ik begrijp dat D66 wil gaan bouwen in Rijnenburg. De vraag is dus hoe relevant dit allemaal straks blijkt te zijn. Stoppen met de turbines lijkt me op dit moment het beste idee.

 3. Aanpakken die gemeente! Wie niet horen wil, moet voelen. Kan nog wel eens een dure grap worden.

 4. Er zijn al een paar voorbeelden van windparken met hoge turbines die op een te korte afstand van woningen zijn geplaatst. De mensen die in die straal wonen worden gek van het hoorbare en onhoorbare geluid. Ook het zicht op de draaiende rotorbladen is niet prettig.

 5. Kijk eens wat voor ellende die dingen in de Hoeksche Waard veroorzaken, hele dorpen onbewoonbaar zowat. Fout op fout wordt er gemaakt, en de gemeente dramt die dingen gewoon door, de volgende staan alweer gepland. Heel bos wordt ervoor gekapt zelfs, en weer komen ze vlakbij huizen te staan (Heinenoord).

 6. Stichting i.o. ? Dus het is geen stichting. Eerst zien dan geloven. Dit truukje haalde de vereniging ‘in oprichting’ Buren van Rijnenburg ook jarenlang uit: zich voordoen naar stakeholders en media als een officiële vereniging van omwonenden (met inspraak van een raadpleging van achterban en bewoners die zich kunnen aansluiten). Maar het (bewust?) nooit zover laat komen. Bijzonder. En wel andere stakeholders aanspreken op gebrek aan transparantie? Nu ook weer deze mysterieuze ‘stichting in oprichting’. Die in het artikel alleen een gezicht heeft in de vorm van een advocaat.

 7. @A.Larmbel. De namen van de ondertekenaars van deze brief zijn bij de redactie en het college bekend. Vanwege privacy redenen hebben we ze niet gepubliceerd.

 8. Stoppen met de bouw van die windturbines daar!
  Bouw zéker niet dichtbij woningen!
  In Frankrijk moeten die windturbines op minimaal 3! kilometer van woningen/bebouwing staan!!!
  Ons land is veel te klein voor zoveel windturbines!
  Laten we dat eens politiek vaststellen!!!
  Op IJburg zijn de bewoners ook al in verzet gekomen.

 9. Hoor net op de radio dat Amazon helft windmolenpark voor kust Egmond koopt en dat ze dit in de verkoop doet!!! Aan wie? Hebben hier zelf geen gebouwen! Toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *