Vragen aan het college

Problemen met thuiszorg nog lang niet opgelost: “Wachtlijsten worden steeds langer”

In november vorig jaar publiceerde De Nuk een verhaal over Utrechters die recht hebben op thuiszorg maar die nauwelijks of niet krijgen. De klachten waren niet van de laatste tijd. Maar door de nieuwe aanbesteding van zorgaanbieders leek het op dat de cliënten dat de huishoudelijke hulp waar ze recht op hebben nog minder geboden zou worden. Toenmalig CU-wethouder van Ooijen (hij is nu staatssecretaris in het nieuwe kabinet) onderkende de problemen en beloofde in een brief aan de raad snel met oplossingen te komen. PvdA- raadslid Ilse Raaijmakers ziet nog geen verbetering en stelt vandaag met SP-collega Ruurd Wiegant vragen aan het college.

Ilse Raaijmakers:”De situatie ie echt zorgelijk”

Raaijmakers:”Ik spreek veel mensen die schrijnende verhalen vertellen over de hulp die is vertrokken en waardoor ze weer op de wachtlijst komen. Die wachtlijsten worden steeds langer en ik vrees voor Amsterdamse toestanden waar wachtlijsten van een jaar zijn. In de brief van de wethouder is toegezegd dat er overleg met de FNV zou komen over de positie van de werknemers in de thuiszorg. Dat gesprek heeft tot mijn verbazing nog niet plaatsgevonden. En dat geldt voor meer toezeggingen. Er komt in februari een brief van de wethouder waarin we meer duidelijkheid krijgen, maar daar wil ik niet op wachten. De situatie is echt zorgelijk. Ook nu weer blijkt dat de mensen met hun klachten nergens terecht kunnen. Niet bij het WMO-loket van de gemeente en niet bij hun zorgaanbieders. Zij zijn onbereikbaar of ze sturen de mensen van het kastje naar de muur. Weinig mensen realiseren ze zich dat ze hun verhaal ook met raadsleden kunnen delen zodat wij ook op de hoogte zijn, Ik roep ze daarom op om zich met hun problemen bij mij te melden.” (ilse.raaijmakers@raad.utrecht.nl)

Lees hier ons eerdere verhaal  over de problemen in de thuiszorg en hier de vragen aan het college.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *