Er is al 3038 keer getekend

Initiatief Referendum RSU: bij 10.000 handtekeningen is het referendum een feit

 Een groep betrokken burgers heeft burgemeester Dijksma het verzoek gedaan een referendum te  organiseren over de toekomst van de stad Utrecht. Op 18 augustus 2021 kregen zij officieel te  horen dat hun eerste (inleidende) verzoek is goedgekeurd. De volgende stap kan dus worden  gezet. Als ze nu vóór 29 september tienduizend geldige handtekeningen hebben verzameld, gaat  het referendum over de Ruimtelijke Strategie van Utrecht (RSU) er ook komen.  

“We zijn hier blij mee. Het onderwerp is eindelijk is gaan leven in de stad”, aldus Jan Korff de Gidts,  één van de initiatiefnemers. “Weinig mensen wisten van ‘de RSU’ en wat deze Ruimtelijke Strategie  Utrecht 2040 concreet voor hen zou gaan betekenen”, vult Anna Zanger aan. “Nu zijn ze alert  geworden op de mogelijke gevolgen voor hun woon- en werkomgeving.”  

De initatiefnemers ontvangen veel vragen, zorgen en bijval. “Mensen vermoeden dat noch de  huidige, noch de nieuwe bewoners van de stad gelukkig gaan worden van deze plannen. Ze denken  dat honderdduizend mensen naar Utrecht halen, en die binnen de stadsgrenzen een plek geven, tot problemen zal gaan leiden. De fietspaden en parken zijn nu al overvol. Concrete bouwprojecten  laten wat hun betreft zien dat verdichten en vergroenen niet samengaan: steen krijgt altijd voorrang  boven groen. Wat doet de gemeente aan die immense klimaatopgave? Ook vraagt men zich af of in  vervolg op de publicatie van dit plan intussen al het huidige groen al is opgekocht door speculanten.”  

Soms wordt de initatiefnemers gevraagd hoe zij dán vinden dat de stad zich moet ontwikkelen. “Wij  vinden nu juist dat daar stadsbreed het gesprek over zou moeten gaan, zeggen we dan.” 

Daarom bereiden de initiatiefnemers stadsgesprekken voor met bewoners, ondernemers en experts in de loop van september. “Wat vinden we dat de kwaliteiten van Utrecht zijn? Hoe kun je de stad  kwalitatief laten groeien, bijvoorbeeld op basis van het Brede Welvaartsbegrip? En verhouden zich  die kwaliteiten tot de kwantitatieve groeiplannen van de RSU?”, aldus Korff de Gidts. 

Een tweede stadsgesprek zou moeten gaan over de uitvoering van het voorgenomen beleid. Utrecht  is afhankelijk van projectontwikkelaars om de RSU uit te voeren. Hoe gaat de stad zorgen dat we  bijvoorbeeld een toereikend aantal sociale huurwoningen daadwerkelijk realiseren? “In concrete  gevallen zien we dat winstgevendheid voorop staat, waardoor onder meer sociale huur, buurt- en  wijkvoorzieningen en groen er bekaaid afkomen. Dat zijn grote zorgen, en ook daarover willen we  dat het gesprek op gang komt”, aldus Zanger. 

De petitie is hier te vinden. De teller staat nu op 3038.

Redactie

2 reacties

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *