Teller referendum staat op 3680

College reageert op referendum-aanvraag Ruimtelijke Strategie Utrecht: “Niets doen is geen optie”

Het stadsbestuur wil met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 de stad enorm laten groeien, zonder onderbouwing van effecten of betaalbaarheid. Dat is het uitgangspunt van een groep betrokken Utrechters die pleiten voor een referendum over de RSU. Om dit referendum te realiseren zijn voor 29 september 10.000 handtekeningen nodig. De teller staat inmiddels op 3680 ondertekeningen. Het college laat in een reactie op het initiatief weten de zorgen serieus te nemen. “Het is van belang dat mensen in de stad weten dat ze altijd mee kunnen praten, denken en beslissen over de toekomst van hun stad. Maar niets doen is geen optie.” Lees hieronder de verklaring van B & W.

“Het is een groot goed dat iedereen vrij is om te pleiten voor een referendum. Het toont ook aan dat Utrechters zich enorm betrokken voelen bij de toekomst van onze stad. De groei van de stad is een wereldwijde trend. Utrecht is een van de populairste steden van het land. Het maakt trots dat veel mensen graag in onze stad willen zijn, om te wonen en te werken. Aan de andere kant schept dat ook verantwoordelijkheid. Om de groei van onze stad in goede banen te leiden.

Net als iedereen ziet het college dat de gevolgen van die groei ons voor nieuwe uitdagingen stelt. De vragen en zorgen die daarover leven zijn ook de onze. Zijn er straks voldoende betaalbare woningen, banen, voorzieningen en is er ruimte en groen voor iedereen?

Niets doen is geen optie. Zorgen voor een gezonde en verantwoorde ontwikkeling van de stad is onze missie. Met behoud van het unieke karakter van Utrecht. Zodat het die fijne stad blijft voor iedereen. We willen nieuwe woningen, voorzieningen, werkgelegenheid, mobiliteit en groen op een goede en duurzame manier een plek geven in de stad.

Die koers hebben we beschreven in de RSU 2040, die op 15 juli is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie schetsen we de toekomst van de stad en beschrijven hoe we de groei willen opvangen. Op zo’n manier dat Utrechters daarvan profiteren en nieuwe inwoners een plek kunnen krijgen. Zo zorgen we voor voldoende woonruimte en leveren we onze bijdrage aan het oplossen van het landelijke woningtekort.

Dat toekomstbeeld moeten we uitwerken in concrete plannen. Dat doen we niet alleen, maar met de stad. Het signaal dat Utrechters hierover mee willen praten nemen we serieus. Het is van belang dat mensen in de stad weten dat ze altijd mee kunnen praten, denken en beslissen over de toekomst van hun stad.”

Lees hier meer over het referendum.

Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *