Mogen ambtenaren acties tegen verbreding A 27 steunen?

Hoge ambtenaar verbood het maar college steunt A27-acties nadrukkelijk

 • Door Redactie
 • |
 • 17 maart 2021
 • |
 • 4 reacties

De Nuk plaatste vandaag een intern memo van  directeur Ruimte (Ontwikkeling en Strategie) Stef Fleischeuer aan de ambtenaren van de gemeente Utrecht. Daarin werd hen te kennen gegeven dat het niet was toegestaan dat zij ambtelijk of bestuurlijk aan bewoners of organisaties die zich verzetten tegen de verbreding van de A27 hulp bieden. In het memo verklaart Fleischeuer dit standpunt als volgt: “De gemeente Utrecht heeft zich eerder al bestuurlijk gebonden aan het tracébesluit, het College verleent dus medewerking aan de realisering van de voorgenomen werkzaamheden.” Lees hier ons artikel.

Het college van B&W neemt vandaag afstand van de mededeling van Fleischeuer. Sterker, in een raadsbrief wijst het college er op dat zij de organisatie Kerngroep Richting Utrecht juist actief hebben gesteund. Daarmee gaven ze uitvoering aan een op 26 november 2020 aangenomen motie van de raad waarin ‘Teleurstelling en onbegrip over Tracébesluit verbreding A27’ werd uitgesproken.

Helder legt het college in de brief uit welke actie zij sindsdien hebben ondernomen.

“Zoals u heeft verzocht, hebben we organisaties benaderd die zich verzetten tegen de verbreding en gesteund zover daar behoefte aan was. Zo hebben we in de periode dat beroep bij de Raad van State kon worden ingesteld tegen het Tracébesluit Ring Utrecht organisatie Kerngroep Ring Utrecht ondersteund door technisch inhoudelijke informatie te verstrekken waar zij behoefte aan hadden, onder meer over effecten op grondwater en luchtkwaliteitsaspecten. Ook hebben wij vanuit het initiatievenfonds een financiële bijdrage geleverd aan de postercampagne van de Kerngroep Ring Utrecht. Op deze wijze hebben we steun geleverd, daar waar er behoefte aan was.”

In de brief wordt door het college nadrukkelijk afstand genomen van het interne memo.

“Vandaag verscheen een artikel op de website van De Nieuwe Utrechtse Krant (Denuk.nl), waarin een interne mail van de directeur Ruimte wordt aangehaald. Deze mail gaat voorbij aan de motie en de positie van de gemeente in dit dossier en dat had niet gemoeten.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het memo van Fleischeuer geen betrekking had op privé-opvattingen van ambtenaren. “Het ging hem alleen om hun werk. Ambtenaren zijn een afspiegeling van de samenleving en hebben uiteraard hun recht op een eigen mening. De motie van de raad is aan Stef Fleischeuer voorbij gegaan.”

Lees hier de brief van het college.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

4 reacties

 • Michael Schuurmans schreef:

  Er is nog hoop. Wederom goed werk van deze krant!

 • Otto schreef:

  Ook weer opgelost. Nu nog even per direct die manager de laan uit.

 • Bul schreef:

  Uitstekende manager. Geen bevooroordeelde, maar een netjes uitvoerende van het beleid. Ik wens in het kader van corruptie (want dat is het anders), Nederland geen andere managers toe.

 • Keja schreef:

  Bul mag terug in de neus. Als een ambtenaar grondrechten wenst aan te tasten, heeft hij niets te zoeken in welke overheidsfunctie dan ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *