Rijksmonument

Eisen voor herontwikkeling gevangenis Wolvenplein vastgesteld

Het college van B&W heeft samen met eigenaar Rijksvastgoedbedrijf eisen en uitgangspunten opgesteld voor de herontwikkeling van Gevangenis Wolvenplein. Omwonenden, ondernemers en de wijkraad Binnenstad hebben meegepraat. 

Gevangenis Wolvenplein, dat voorheen Het Sticht heette en een penitentiaire inrichting was, zal worden verkocht. Het is een markant gebouwencomplex en beschermd als rijksmonument. Op basis van het visiedocument kunnen marktpartijen een voorstel doen voor herontwikkeling en een bod uitbrengen. Wethouder Klaas Verschuure van Ruimtelijke Ontwikkeling: “Wij ondersteunen de herontwikkeling van het complex. Het is belangrijk dat die in goede harmonie met de directe omgeving wordt uitgevoerd. We hebben daarom de bewoners en ondernemers betrokken bij het opstellen van dit visiedocument; hun inbreng is zeer waardevol.”

Eisen en uitgangspunten die in het visiedocument staan, gaan onder meer over de publieke toegankelijkheid en de mix van functies (waaronder wonen) van het nieuwe complex. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe functies geen hinder veroorzaken in de directe woonomgeving; een koper wordt ook beoordeeld op de wijze waarop de buurt wordt betrokken. Verder wordt beschreven dat de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex herkenbaar dienen te blijven, en mag de nieuwe invulling van het complex geen extra aantrekkende werking hebben voor auto’s.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *