Einde SP Utrecht?

Yvonne Hessel verlaat SP-fractie en begint Utrecht Solidair: “Ik blijf de idealen van de SP trouw”

 • Door Redactie
 • |
 • 8 juli 2022
 • |
 • 17 reacties

Yvonne Hessel

Het was een klein wonder dat de SP dit jaar meedeed aan de Utrechtse verkiezingen. Na het royement van lijsstrekker Floris Boudens moest de partij op zoek naar een alternatief. En die was in eerste instantie niet te vinden. Als niemand wil doe ik het wel, dacht Yvonne Hessel. Ze stak tijdens een ledenvergadering haar hand op en voorkwam daarmee het vertrek van de SP uit de Utrechtse politiek.

Hessel werd lijsttrekker en zorgde voor een zetel in de Utrechtse raad. Vandaag laat ze in een brief aan de burgemeester weten uit de SP-fractie te stappen en verder te gaan met de partij Utrecht Solidair. Aan De Nuk legt ze kort uit wat haar redenen zijn voor dit besluit.

“Ik sta nog steeds achter de standpunten van de SP. Ik ben een socialist in hart en nieren. Zeker in het  huidige neoliberale klimaat is de SP één van de weinige partijen, die hier tegen ageert. Maar ik heb geconstateerd dat de interne organisatie momenteel niet functioneert zoals het zou moeten. In de periode dat ik nu raadslid ben, heb ik van een aantal betaalde fractiemedewerkers zo weinig ondersteuning gehad dat mijn raadswerk daaronder ging lijden. Als enige fractielid is optimale inzet van mijn medewerkers noodzakelijk. Dat betekent inwerken, meedenken en ook fysiek aanwezig zijn in de fractiekamer op het stadhuis. Niet alleen voor mij maar ook voor de partij. Mensen moeten ons weten te vinden. Natuurlijk heb ik daar wat aan proberen te doen maar zonder resultaat. Ik barst van de ambities en er is zoveel werk te doen dat ik de resterende periode niet bezig wil zijn met zaken als dossieropbouw omdat idealen bij sommige medewerkers bijna plaats zijn gaan maken voor een verdienmodel.”

Hessel benadrukt dat ze in haar nieuwe partij Utrecht Solidair de standpunten van de SP zal blijven verdedigen. “Ik hoop dat met nieuwe mensen om me heen juist beter te kunnen doen. Dat ben ik verplicht aan de mensen die op me hebben gestemd. Verder zal ik mij houden aan het principe van de solidariteitsregeling van de SP, waarin we een deel  van onze vergoeding afstaan. Deze zal ik namens Utrecht Solidair, maandelijks doneren aan een  Utrechtse instelling, die zich inzet voor de medemens.”

Lees hieronder de brief van Hessel aan de burgemeester.

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Utrecht

Mevrouw S.A.M. Dijksma

Geachte mevrouw Dijksma,

In deze brief richt ik me formeel tot u als voorzitter van de raad, maar richt ik me, zoals u zeker zal begrijpen, met name tot de SP kiezers. In maart ben ik gekozen als gemeenteraadslid namens de SP om uw belangen te behartigen. De uitgangspunten van de SP onderschrijf ik met hart en ziel. Het socialistische gedachtengoed heb ik met de paplepel van mijn vader ingegeven gekregen. 

De interne organisatie van de SP, als landelijke politieke partij, maakt het mij echter onmogelijk om mijn taak als volksvertegenwoordiger onafhankelijk en zonder last uit te voeren. Dit staat los van het socialistische gedachtengoed. Daarom zal ik de Utrechters, die mij hun stem hebben gegeven, blijven vertegenwoordigen in de Gemeenteraad, maar zie ik mij genoodzaakt om vanaf heden als zelfstandige fractie door te gaan. Gelet op artikel 8 lid 4 Reglement van Orde doe ik hierbij melding aan u als voorzitter. De fractie van de SP houdt daarmee op te bestaan, zoals bedoeld in artikel 5, lid 4 van de Verordening op de financiële bijdrage aan fracties. Ik zal mij verder niet uitlaten over de interne situatie, want het is niet mijn bedoeling om de partij in diskrediet te brengen. 

In Utrecht is genoeg werk aan de winkel. Ook hier zijn de gevolgen van marktwerking goed zichtbaar. Wachtlijsten voor huishoudelijke hulp van 7 maanden. Buurthuizen en welzijnsinstellingen, die torenhoge huren betalen aan de gemeente. Steeds meer Utrechters die onder de armoedegrens zakken. Een oplopende aanvraag bij de voedselbanken. De geprivatiseerde vuilnisophaal bij bedrijven. De verkoop van sociale woningbouw, die nog steeds voortduurt.

De tweedeling wordt steeds groter. Ik zal mij 100% blijven inzetten voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten, zodat iedereen een menswaardig bestaan heeft. 

Vanaf heden zal ik dit echter doen onder de fractienaam Utrecht Solidair. Verder zal ik mij houden aan het principe van de solidariteitsregeling van de SP, waarin we een deel van onze vergoeding afstaan. Deze zal ik maandelijks doneren aan een Utrechtse instelling, die zich inzet voor de medemens. Op sociale media kunt u dat volgen. 

Met vriendelijke groet,

Yvonne Hessel

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

14 reacties

 • Koen Brouwer schreef:

  Oei. Dat kan wel eens de genadeklap voor de SP in Utrecht betekenen. De partij was de laatste jaren veel te onzichtbaar in de stad. Gezien de weinige steun lijkt er op dat niet iedereen enthousiast was over deze lijsstrekker.

 • K. Reijnen schreef:

  Deze partij is niet bepaald zuinig op zijn mensen. Jammer.

 • Renze de Groot schreef:

  Waar was deze partij de afgelopen jaren? Ik heb ze nergens gezien in de wijken, nauwelijks gehoord over de wooncrisis. Ze doen stoer als ze geld terugstorten in de gemeentekas. Als dat je grootste prestatie is…

 • Gery van Kessel schreef:

  Slecht besluit!
  Een nieuwe partij starten of steunen, wie garandeert daar steun voor je werk?

  Ik voel me bestolen van mijn kans op vertegenwoordiging in de Raad.
  Ik stem principieel SP en niet een afsplitsing.

  Geef je zetel terug!

 • EdR schreef:

  Wat Gery zegt, hoewel ik niet in Utrecht woon, en dus niet daar op de SP heb gestemd. Maar de partij de rug toekeren omdat je zelf beter denkt te kunnen doen, maakt dat je een dikke middelvinger opsteekt naar de mensen die op de SP hebben gestemd. Die hebben doorgaans niet op Yvonne Hessel gestemd. Dat de SP in Utrecht nog veel werk te doen heeft klopt, maar dit mes in de rug gaat daar niet bij helpen. Yvonne, ga je schamen!

 • Eric schreef:

  Denk dat hier veel mensen van wakker liggen. Ik niet in elk geval. SP = verleden tijd

 • Carla schreef:

  Moedig!

 • Bram van Reemst schreef:

  Ook raar van de redactie: de bewering dat Hessel “zorgde voor een zetel in de Utrechtse raad.” Alsof zij die op eigen kracht heeft veroverd, zonder inzet van allerlei leden en sympathisanten. Ze had trouwens zelf niet genoeg voorkeursstemmen voor een zetel.
  Ongetwijfeld heeft zijzelf deze borstklopperij ingestoken bij de redactie. Waarom heeft die daar niet doorheen geprikt?

 • Mariette schreef:

  Ordinaire Zetelroof

 • Bart Meurs schreef:

  Laat duidelijk zijn dat als Yvonne Hessel zich niet had gemeld als lijsstrekker de SP niet had meegedaan met de verkiezingen. Dat zegt alles over de staat waarin deze partij zich bevindt. Nauwelijks een basis en achterban meer. Dat is voor een deel te danken aan de onzichtbaarheid van de fractie de afgelopen vier jaar. Voor een ander deel aan de erfenis van wethouder Jansen die instemde met de verkoop van sociale huurwoningen. Hoezo socialistische partij?

 • H. van der Linden schreef:

  @edr. Ik heb vooral het idee dat Yvonne Hessel een mes in haar rug heeft gekregen. Laten we de gestaalde kaders binnen de partij niet onderschatten.

 • Bram van Reemst schreef:

  H. van der Linden heeft het over een ‘mes in de rug’ van Yvonne Hessel. Heb je daar een serieuze aanwijzing voor, of is deze veronderstelling alleen gebaseerd op vooringenomenheid over ‘gestaalde kaders’? Ze is immers niet uit de partij gezet, maar er zelf uit gestapt.

  Hessel heeft de SP-steunfractieleden beschuldigd van gebrekkige inzet en geldzucht. Zo’n beschuldiging kun je inderdaad wel een ‘mes in de rug’ noemen, maar dan andersom.

  Duidelijk is alleen dat zij en de steunfractie niet tot een goede samenwerking kwamen. Er staat niet bij of ze de partij om hulp heeft gevraagd. Ze zegt alleen dat ze niet in details wil treden om de partij niet ‘in diskrediet te brengen’, maar daarmee maakt ze juist ruim baan voor speculaties zoals van H. van der Linden hierboven.

 • Toine Goossens schreef:

  Tussen de regels door is te concluderen dat de fractiemedewerkers niet bereid waren het gekozen raadslid de ondersteuning te bieden die nodig is om het raadswerk goed te doen. Als je als fractievoorzitter niet de macht hebt om loyaliteit en inzet af te dwingen, dan is dit de juiste beslissing. Zij neemt het geld voor de fractieondersteuning mee naar Utrecht Solidair en neemt mensen aan die wel bereid zijn haat te steunen.
  Ik neem aan dat dat overtuigde SP-socialisten zullen zijn, maar niet van de factie die haar het werk onmogelijk maakt door een interne machtsstrijd te voeren.

  Zo maakt Yvonne Hessel terecht de weg vrij om haar verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger wel waar te maken. Volksvertegenwoordiger is een persoon, niet een partij.

 • Cma kleijn schreef:

  Vind de SP juist wél zichtbaar!!
  Mensen hebben op de SP gestemd, zij vertegenwoordigt die partij, als je dan om wat voor reden dan ook deze partij verlaat dan blijft de zetel voor de SP! Dit kan natuurlijk niet wat ze doet! Shame on her! Utrecht Solidair heeft namelijk 0 stemmen! Ga die eerst maar eens verzamelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *