Huurwoningen

Woningtekort in Utrecht hoger dan gedacht

  • Door Redactie
  • |
  • 12 februari 2019
  • |
  • 1 reactie

Het woningtekort in Nederland is hoger dan gedacht. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research. De partijen vinden de situatie alarmerend, vooral in steden zoals Utrecht. “Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, wordt het tekort begin 2019 nu geraamd op 263.000 woningen. Dat is 3,4% van de woningvoorraad.”

In de grootstedelijke gemeenten is het woningtekort het grootst. Na Delft en Westland (7,4%), Groot Amsterdam (6,6%) is in Utrecht (5%) het grootste tekort. Vooral voor ouderen en starters zijn te weinig woningen beschikbaar. Het aantal huishoudens boven de 75 jaar groeit tot 2030 explosief met meer dan 373.000 huishoudens. Ook het aantal jonge huishoudens (tot 29 jaar) met een hoog inkomen groeit. Voor hen is het moeilijk een woning te vinden in de stad als er niet meer wordt bijgebouwd.

Er moet meer worden gebouwd, valt in het onderzoek te lezen. Dat heeft niet alleen effect op het tekort, maar ook op de stijgende huur- en koopprijzen. Kees van Harten, directeur van Capital Value, zegt dat veel veel corporaties aangeven dat het gebrek aan geschikte locaties en de stijgende bouwkosten een probleem zijn om voldoende bij te bouwen, met name in stedelijke gebieden. “Om de bouwproductie te vergroten zouden gemeenten corporaties kunnen ondersteunen door planvorming te versnellen en grondprijzen te verlagen. Verder zouden corporaties en beleggers, veel meer dan nu het geval is, moeten inzetten op samenwerking om in gezamenlijkheid huurwoningen te bouwen voor zowel het sociale als middensegment.”

Beleggers geven aan de komende jaren kapitaal beschikbaar te hebben om 100.000 nieuwe huurwoningen te realiseren. Dat komt neer op meer dan 20 miljard euro.

 

Corporaties luidden de noodklok eerder dit jaar. Volgens Ed de Groot (hij is directeur-bestuurder bij LEKSTEDEwonen en vertegenwoordigt de corporaties in en rondom de stad Utrecht) zit vooral politieke willekeur de plannen van corporaties dwars. Hij waarschuwde dat corporaties wethouders en de provincie nodig hebben om het tempo te kunnen opschroeven naar het gewenste niveau.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *