UCK

Woensdagochtend eerste rechtszaak rondom faillissement UCK

UCK op het Domplein - Beeld: Google Streetview

Het Utrecht Centrum voor de Kunsten heeft maar liefst drie rechtszaken tegen de gemeente aangekondigd. Het centrum laat in onderstaand persbericht weten dat morgen de eerste plaatsvindt.

Het UCK vraagt de rechter om de gemeente te veroordelen vanwege het tempo en de negatieve impact van haar besluitvorming. Het UCK vindt dat de eigen organisatie meer tijd en geld gegund moet worden om de personele verplichtingen zorgvuldig af te ronden. De besluitvorming en het proces rondom het stopzetten van de subsidie voor het UCK per 31 juli 2019 is onzorgvuldig en slecht doordacht.

In de afgelopen jaren bracht de gemeente de subsidie voor het UCK in korte tijd terug van ruim 3 naar minder dan 1 miljoen. Voor de transitiekosten was het UCK gedwongen om haar eigen vermogen aan te spreken en daardoor bleek het voor het UCK niet haalbaar om dusdanig snel in te krimpen, ondanks een ingrijpende maar succesvolle reorganisatie. Daarop besloot de gemeente eind vorig jaar, na een subsidierelatie van 20 jaar, om nog slechts zeven maanden subsidie te verlenen. Voor de periode daarna is ondertussen nieuw beleid en een nieuwe subsidieregel uitgewerkt om de kwaliteit en continuïteit van de amateurkunst te blijven handhaven ‘omdat het UCK daarna waarschijnlijk wegens bedrijfseconomische redenen zou ophouden te bestaan’, aldus de gemeente. Los van de vele zorgen onder cursisten en de nieuwe aanbieders rondom de amateurkunsteducatie in het nieuwe seizoen, veroorzaakt door de chaos en onzekerheid die door deze overhaaste en risicovolle beslissing van de gemeente ontstaat, vecht het UCK de snelle subsidiestop in de eerste rechtszaak met name aan omdat deze een zorgvuldige afwikkeling van het UCK onmogelijk maakt.

De laatste subsidiegelden kunnen ingezet worden om, en dit is ook de wens van de gemeente, het cursusseizoen af te ronden. Zodra de subsidie na juli is beëindigd, zal het eigen vermogen van het UCK echter rond de 0 euro liggen en de gemeente is hiervan op de hoogte. Dit betekent dat het UCK noodgedwongen het faillissement moet aanvragen, omdat zij haar enige resterende verplichting, het betalen van de ontslagvergoedingen waar het personeel recht op heeft, niet kan nakomen. Medewerkers raken hierdoor in één klap al hun opgebouwde rechten kwijt en komen zonder duidelijk toekomstperspectief op straat te staan. Het UCK heeft verschillende alternatieve  afwikkelingsscenario’s uitgewerkt waarmee een faillissement had kunnen worden voorkomen en de gevolgen voor medewerkers, cursisten, opvolgers en de stad ingeperkt hadden kunnen worden, maar de gemeente bleek niet ontvankelijk. De gemeente heeft deze beslissing met volledig bewustzijn van de situatie genomen en heeft het UCK geen financiële ruimte of tijd geboden om de organisatie op nette wijze af te wikkelen. Daarmee is het de gemeente die aanstuurt op een faillissement van het UCK.

Stelling van het UCK is dat de gemeente juridisch, dan wel moreel, verantwoordelijk is voor de gevolgen van haar eigen besluiten. In dit geval is het besluit om de subsidie op zeer korte termijn te stoppen, om daarmee ruimte te maken voor nieuw beleid en nieuwe partners, onvoldoende doordacht. Het richt enorme schade aan, terwijl het nog erg onduidelijk is wat het precies oplevert. Na vele vergeefse pogingen van het UCK om er alsnog op constructieve wijze samen met de gemeente uit te komen, ziet zij de juridische procedures als een laatste mogelijkheid om gerechtigheid voor haar personeel te krijgen.

 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *