Domplein 4/5

Nog veel onduidelijkheid over UCK en Domplein 4-5

UCK op het Domplein – Beeld: Google Streetview

Afgelopen weekend stuurde het college van Burgemeesters en Wethouders een brief naar de gemeenteraad over de subsidieregeling Amateurkunsteducatie en de tijdelijke pandvisie van Domplein 4-5, waar momenteel het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) gehuisvest is. Volgens directeur Jeroen van Spijk is op dit moment veel onduidelijk.

In de tijdelijke pandvisie van de gemeente wordt er van uitgegaan dat het UCK het huurcontract per 1 mei aanstaande gaat opzeggen. Van Spijk heeft hier volgende week overleg over met de gemeente. Ook bestaat er nog onduidelijkheid over de gevolgen voor de Utrechtse scholen als gevolg van het wegvallen van het UCK.

In januari kreeg UCK officieel bericht dat er vanaf 1 augustus geen subsidie meer zou komen vanuit de gemeente. Dit betekent dat de organisatie de huur en andere kosten niet zou kunnen betalen. Jeroen van Spijk, die sinds dit jaar aan het hoofd staat van UCK, geeft aan in gesprek te zijn met de gemeente. “We willen samen kijken hoe we UCK kunnen afwikkelen. Ik hoop dat we er volgende week uit komen. Als dat niet lukt, zullen we naar de rechter moeten stappen”, aldus Van Spijk. De gemeente heeft volgens de directeur te kort van tevoren gemeld dat de subsidie wordt stopgezet. “We willen de boel goed afwikkelen, dat kan niet in zulke korte tijd. Er zijn zestig mensen in vaste dienst. Contracten stopzetten kost tijd. Je zou verwachten dat de gemeente ons daartoe tijd zou gunnen. Dat hebben ze niet gedaan.”

Bruisend centrum
Het centrum heeft al een grote reorganisatie achter de rug: in drie jaar tijd is de subsidie van drie miljoen euro naar minder dan één miljoen euro gegaan. Die rigoreuze verlaging van de subsidie heeft de relatie tussen de twee partijen geen goed gedaan. “De klanten zijn wel gebleven”, zegt de directeur. Een deel van het personeel heeft wel eigen plannen, maar ook voor hen is heel veel onduidelijk. “Voor de mensen die bij UCK werken is het buitengewoon zuur”, aldus Van Spijk. Daarbij komt dat het UCK nog steeds heel populair is. Ondanks de negatieve publiciteit had het centrum voor amateurkunsteducatie in 2018 een topjaar qua bereik en belangstelling. “UCK is nog steeds een bruisend centrum. Er is dans, theater, musicals, fotografie, digitale media en natuurlijk muziek”, zegt Van Spijk. Door de situatie gedwongen accepteert hij het besluit van de gemeente.

Nieuwe plannen van de gemeente
De gemeente heeft nieuwe plannen ontwikkeld voor amateurkunsteducatie: ‘Op weg naar nieuw beleid voor amateurkunsteducatie 2019 -2021’. In de tijdelijke pandvisie van Domplein 4 en 5 wordt geadviseerd om de functie van het pand niet te veranderen. “Vanwege de onbekendheid over de definitieve invulling van het pand, heeft de gemeente op dit moment geen belang bij eventuele verbouwingen. Mocht een huurder deze daarom wel verlangen, dan worden deze kostprijsdekkend doorberekend in de huur. Voor de lange termijn moet gezocht worden naar een huurder die wel in staat is het pand kostprijsdekkend te huren.”

Hester Assen (PvdA-raadslid) pleitte begin februari nog voor behoud van cultuureducatie in de panden aan Domplein 4 en 5. “Het zou kapitaalvernietiging zijn als daar in september geen muzieklessen meer worden gegeven. De ruimtes in het pand zijn daar speciaal voor bedoeld. Ze zijn bijvoorbeeld geluidsdicht gemaakt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *