Verzorgingstehuis Tuindorp-Oost

Wat gaat er mis bij Careyn? (3/4) – CDA-minister De Jonge heeft geen oordeel

Sinds juli afgelopen jaar volgt Cees Grimbergen de jongere en de oude bewoners van verzorgingshuis Tuindorp-Oost. Zijn kennis Maria Piël (100) woont er al jaren. Aanvankelijk deed het verzorgingshuis hem denken aan een sterke aflevering van de MAX-dramaserie Hendrik Groen. Maar gaandeweg haalde de werkelijkheid de vermakelijke fictie in. OMANIDO (Oud Maar Niet Dood), zoals de actieve ouderen rond Hendrik Groen zich noemen, kreeg in de versie van Tuindorp-Oost steun van jongeren. De Raad van Bestuur van zorgconcern Careyn bekommerde zich op haar beurt meer om wat Inspectie en de Minister van Gezondheidszorg denken en vinden dan wat de oudere bewoners en de jongeren wensen.

 

In deel 3 kijken we verder dan Careyn. 

Tweede Kamerleden John Kerstens (PvdA) en Maarten Hijink (SP) stelden eind december vragen aan minister De Jonge. Onderwerp: de constructie waarin Espria-topman Meerdink, zonder noemenswaardig werk verricht te hebben, een jaar wordt doorbetaald. Meerdink is nu de hoogste Careyn-baas. Afgelopen week werden de vragen beantwoord.

De CDA-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geen inhoudelijk oordeel over het plagiaatrapport, geen moreel oordeel over de schijnconstructie en geen oordeel over de hoogte van gouden handdruk voor de huidige hoogste baas van Careyn. Krijgen we hier een inkijkje in opvattingen van de Nederlandse bestuurlijke elite? Zijn dit de moderne verhoudingen in de vaderlandse zorgsector? 

 

SP-er Hijink vraagt: ‘Vindt u het wenselijk dat de heer Meerdink in 2016 € 291.658 euro betaald kreeg uit collectieve zorgpotten, namelijk ziektekostenpremies, ZVW-premies, eigen bijdragen en belastinggeld?’

Minister De Jonge: ‘Ik ben van mening dat geld dat afkomstig is uit collectieve middelen zorgvuldig moet worden besteed. Het is echter niet aan mij om in individuele gevallen te oordelen over het bedrag dat een instelling heeft uitgegeven aan een onderzoek. Overigens gaat het volgens Espria en de Stichting om een lager bedrag dan in het artikel wordt genoemd.

PvdA-er Kerstens vraagt: ‘Deelt u de mening dat de verrichte hoeveelheid werk niet in verhouding staat tot de geleverde prestatie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Minister de Jonge antwoordt: ‘Het is aan de opdrachtgever van het onderzoek, in dit geval Espria, om daarover te oordelen.’

 

‘In casu geen sprake van overtreding’
Hijink stelt ook vragen over de plagiaat-werkwijze van prof. Dr. Mark van Twist van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Van Twist verzuimde degelijke bronvermelding en produceerde een rapport met uitsluitend oud nieuws, vooral copy-paste. Zijn instituut NSOB werd er vorstelijk voor betaald. Marco Meerdink, op zijn beurt, blijkt in 2016 nauwelijks gewerkt te hebben voor zijn salaris. In de 100 geproduceerde pagina’s is niet één zin van Meerdink, de huidige Careyn-topman, traceerbaar. CDA-minister De Jonge verschuilt zich in zijn antwoord achter onwetendheid: ‘Ik ken het rapport niet en kan niet beoordelen hoeveel tijd er aan besteed is. Los daarvan is het aan de opdrachtgever, en niet aan mij, om over de kwaliteit of de kosten van het rapport te oordelen.’

De minister stelt in zijn antwoorden dat de Stichting-constructie voor de gouden handdruk van Meerdink wettelijk niet verboden is. De Wet Normering Topinkomens (‘Balkenendenorm’) probeert extreem hoge beloningen in onder andere de zorgsector tegen te gaan. Maar, constateert de minister, die wet is alleen ‘van toepassing op topfunctionarissen binnen de (semi-)publieke sector’. De Stichting voor Marco Meerdink is, volgens de Jonge, ‘geen (semi-)publieke instelling, maar een private instelling’. ‘De WNT (Wet Normering Topinkomens) is op de Stichting dus niet van toepassing’, concludeert de CDA-bewindsman. Met de constructie en de betaling is dus niks mis! Droog rondt minister  de Jonge zijn redenering daarna als volgt af: ‘In casu is daarom geen sprake van overtreding van de WNT.’ De truc met de nepstichting voor Meerdink, opgezet door de Raad van Commissarissen van Espria, is gelukt. Waar die SP- en PvdA-kamerleden zich druk om maken…..

 

Minister De Jonge spreekt sinds zijn aantreden vaker met de stem van de Careyn-top. Een voorbeeld. Eind november geeft De Jonge antwoord op een vraag van CDA-kamerlid Slootweg. ‘Klopt het dat het ziekteverzuim vier tot vijf maal zo hoog ligt bij de locatie van Careyn in Tuindorp-Oost als landelijk gemiddeld?’

Antwoord de Jonge: ‘Nee, dat klopt niet.’ Volgens de minister is het ziekteverzuim in Tuindorp-Oost in september 9,1 procent. De Jonge zwijgt over het interne Careyn-rapport waaruit AD/Utrecht uitvoerig citeert. In de maand juni 2018 was er in Tuindorp-Oost ‘20 à 25 procent ziekteverzuim’

 

Lager bedrag
Hoe zit het trouwens met dat ‘lager bedrag’ waarover minister De Jonge schrijft? Zou het neprapport toch goedkoper zijn dan 369.334 euro? De Jonge en zijn ambtenaren die de antwoorden hebben voorbereid leggen dit ‘lager bedrag’ verder niet uit. Ik doe nader boekenonderzoek en kom er achter dat het vakantiegeld van Marco Meerdink in 2016 (16.138 euro) per abuis twee keer is meegeteld. ‘Negatieve dotatie’ op de winst- en verliesrekening,.heet dat in accountantstermen. Sorry, lezer, dat ik je er even mee lastig val. Aan de andere kant heb ik administratie- en accountantskosten (6405 euro) niet meegeteld. De schijnconstructie kostte dus niet 369.334, maar 359.601 euro.

Gaat die 9.733 euro terug naar zorgpremie- en belastingbetalers? Als je dát denkt, reken je buiten de waard. Dat geld blijft in de Stichting Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel achter. Daar ligt nu nog zo’n anderhalve ton, opgebracht uit zorgpremies, ZVW-premies, belastingen en eigen bijdragen.

 

Wat er met dat geld gebeurt? PvdA-coryfee en stichtingsvoorzitter Han Noten vertelde me deze week dat hij net weer een essay van de NSOB heeft ontvangen. Noten bestelde het, naar eigen zeggen, zelf. Zou het een copy-paste essay zijn? Plagiaat? Ligt het in een la? Noten: ‘Dat essay krijg je niet te lezen.’

En hoeveel Espria’s stichting voor déze NSOB-productie heeft betaald? ‘Geheim.’   

 

Careyn heeft in Utrecht diverse verpleeghuizen (Nieuw-Tamarinde, Rosendael, Warande en Swellengrebel), kleinere ‘verpleegunits’, thuiszorg en het verzorgingshuis Tuindorp-Oost. Careyn had in 2017 een omzet van 340 miljoen euro. Ook in Woerden, Vinkeveen en Maarssen staan Careyn-verpleeghuizen. Het concern is verder actief rond Rotterdam (Westland en de Zuid Hollandse Eilanden) en Breda.

Het verzorgingstehuis Tuindorp-Oost wordt gesloopt, en er komen levensloopbestendige appartementen voor terug. De dertig resterende bewoners bevolken nu de zogeheten laagbouw. Alle jongeren namen in december afscheid.

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *