Drie gesprekken

Veritas en Roost na ongeregeldheden:”We planten een boom”

  • Door Redactie
  • |
  • 5 september 2019
  • |
  • 2 reacties

Het was de rel van vorige week. Dronken studenten van Veritas die de rust bij Roost  aan de Singel verstoorden op een zeer hinderlijke wijze. Agenten die zich genoodzaakte voelden in te grijpen toen de studenten niet voor reden vatbaar bleken. Ene Anne-Fleur (naar later bleek niet haar echte naam) die na provocerende opmerkingen naar de politie in de boeien werd geslagen. Een filmpje van het gebeuren dat viral ging. Sidney Rubens, eigenaar van Roost, die in de media uitlegde hoe irritant de studenten in zijn zaak waren geweest. En het bestuur van Veritas dat schuldbewust het gesprek met Rubens aanging. Sinds vorige week hebben er drie gesprekken plaats gevonden die hebben geleid tot onderstaande verklaring. “Er komt een boom.”

De afgelopen week hebben er een drietal gesprekken plaatsgevonden tussen Roost aan de Singel en C.S. Veritas. De gesprekken zijn goed verlopen en beide kanten hebben het als zinvol ervaren om met elkaar in gesprek te gaan. Het eerste gesprek vond plaats met de  voorzitter, het tweede gesprek met de vertegenwoordiging van de betrokken groepen en het derde gesprek met de studenten van C.S. Veritas die betrokken waren bij de situatie in Park Paardenveld op dinsdag 27 augustus 2019.

Het voornaamste doel van de gesprekken was het creëren van een bewustwording onder de studenten. Roost aan de Singel heeft aangegeven hoe zij de middag en avond hebben beleefd en waarom het voor de horecagelegenheid onontkomelijk was om de politie in te schakelen. De studenten hebben vervolgens hun excuses aangeboden en hebben ingezien dat hun gedrag ontoelaatbaar was.

Hoewel de gebeurtenissen in Park Paardenveld niet georganiseerd zijn vanuit C.S. Veritas, voelt C.S. Veritas zich wel verantwoordelijk voor het gedrag van haar leden. Vandaar dat C.S. Veritas dit ook zeer hoog opgenomen heeft. C.S. Veritas vindt het belangrijk dat alle betrokken studenten beseffen dat hun gedrag niet door de beugel kon. Daarom zijn de vertegenwoordigers van verschillende groepen op dit moment bezig om een duidelijk bewustzijn van het ontoelaatbare gedrag te vergroten bij de studenten zodat in de toekomst dergelijke voorvallen niet meer zullen voorkomen.

Naast de interne maatregelen heeft Roost aan de Singel voorgesteld dat C.S. Veritas ook iets tastbaars terug kan doen naar het park, de buurt en de betrokkenen. Aangezien Roost aan de Singel graag een goed huisvader wil zijn voor Park Paardenveld en het groen wilt behouden, zal Roost aan de Singel een bijdrage doen aan een nieuw te planten boom in Park Paardenveld. Ook C.S. Veritas heeft besloten een bijdrage te leveren aan het planten van deze nieuwe boom om op deze manier iets terug te geven aan het park en de mensen die overlast hebben ervaren op 27 augustus j.l.

Roost aan de Singel en C.S. Veritas zijn beide van mening dat er goed overleg heeft plaatsgevonden en hebben daarom besloten om geen mededelingen meer te doen naar buiten.

 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *