cultuurhistorische waarde

Rubenslaanschool wordt definitief niet gesloopt

Het was ruim een jaar geleden dat wethouder Klein besloot de sloop van de Rubenslaanschool uit te stellen. Onderzoek moest uitwijzen of renovatie in plaats van sloop een reële optie was. Het uitstel was het resultaat van een door buurtbewoners georganiseerde actie om de school te behouden. Ze wezen daarbij op de cultuurhistorische waarde van … Vervolgd

Door Redactie 30 september Reacties