cultuurhistorische waarde

Rubenslaanschool wordt definitief niet gesloopt

Het was ruim een jaar geleden dat wethouder Klein besloot de sloop van de Rubenslaanschool uit te stellen. Onderzoek moest uitwijzen of renovatie in plaats van sloop een reële optie was. Het uitstel was het resultaat van een door buurtbewoners georganiseerde actie om de school te behouden.

Ze wezen daarbij op de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Vandaag laat de wethouder in een brief aan de raad weten dat definitief wordt afgezien van sloop. Daarin stelt ze dat is gebleken dat delen van het schoolgebouw behouden kunnen worden en de herontwikkeling naar een onderwijslocatie voor het Kromme Rijn College kansrijk is. Daarbij biedt de nieuw vastgestelde verordening onderwijshuisvesting meer ruimte en mogelijkheden voor renovatie, die hiervoor niet bestonden.

De cultuurhistorische waarde van het gebouw wordt door de wethouder erkend.

“Uit het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde blijkt onder meer: – Dat het gebouw met name vanwege de architectuur en de stedenbouwkundige situering in de buurt Kromme Rijn cultuurhistorische waarde heeft. – Ook heeft de school enige waarde als onderdeel van het oeuvre van architectenbureau Dingemans en Wouda.”

De komende periode wordt nader onderzocht óf en zo ja, hoe de school aan de Rubenslaan herontwikkeld kan worden naar een locatie voor het Kromme Rijn College met behoud van delen van het oude schoolgebouw. Samen met schoolbestuur SPO Utrecht wordt nog een aantal vraagstukken nader uitgewerkt, zoals de positionering van de gymzaal. De initiatiefnemers en bewoners worden actief betrokken bij het vervolgtraject.

Lees hier ons eerdere artikel over de Rubenslaaschool.

Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *