Naoorlogs erfgoed

Buurtbewoners in protest tegen sloop Rubenslaanschool: “Herbestemming in overleg met de buurt”

Twaalf jaar staat de Rubenslaanschool leeg. Zowel omwonenden en de gemeente vinden dat er iets moet gebeuren. En dat is ook het enige waar de partijen het over eens zijn. Waar de gemeente van plan is het pand per 1 september te slopen, wil de buurt het behouden. Omdat volgens hen sprake is van een bijzonder naoorlogs erfgoed.

Zij staan in deze opvatting niet alleen. De wijk is door gemeente Utrecht aangewezen als één van slechts twee bijzondere naoorlogse gebieden, en in de wijk zijn veel monumenten aangewezen (variërend van portieketageflats tot Rietveld villa’s tot een school). Behalve de school op de Tamboersdijk zijn alle gebouwen uit die tijd (1953 tot 1960) bewaard gebleven.

Uit een cultuurhistorische rapportage uit 2015:

De ambitie van het Uitbreidingsplan Kromme Rijn in 1955 was een soort Wilhelminapark voor iedereen: wonen in het groen, haalbaar voor alle lagen van de bevolking. Beide rivieroevers werden rijkelijk voorzien van openbaar groen en er verrezen zowel sociale huur- en eengezinswoningen als vrijstaande villa’s en luxe appartementen (de Stadionflat, die nu ook gemeentelijk monument wordt). Door de woonblokken aan het Lodewijk Napoleonplantsoen en de Rubenslaan in een ‘kamstructuur’ te plaatsen was het uitzicht niet alleen voorbehouden aan de voorste rij. De rijtjeshuizen achter de villa’s aan de Breitnerlaan kregen hun woonkamer om dezelfde reden op de eerste verdieping. Zo ontstond een democratische buitenplaats aan de Kromme Rijn.

De Rubenlaanschool is volgens het buurtinitiatief Rubenslaanschool onlosmakelijk onderdeel van deze belangwekkende stedenbouwkundige visie. Na jaren van verpaupering zegt de gemeente niet anders te kunnen dan over te gaan tot sloop. Concrete plannen voor de toekomst zijn er niet. De buurtbewoners hebben die wel.

De school zou plaats kunnen bieden aan een sociaal woonconcept

Zij stellen voor om de school te herbestemmen. De school zou plaats kunnen bieden aan een sociaal woonconcept, zoals co-housing (bijvoorbeeld een combinatie van seniorenwoningen en jonge gezinnen). Daarnaast stellen zij voor dat er een maatschappelijke functie voor de buurt komt (zoals een buurthuis of een buitenschoolse opvang), in combinatie met de ‘onderwijsbuffer’ die de gemeente wenst te behouden op dit kavel. Zij hebben deze plannen al doorgerekend en denken dat het zeker haalbaar is. Het zou betekenen dat er zo’n 2 miljoen euro in de school wordt geïnvesteerd om deze weer in ere te herstellen.  Nadrukkelijk wordt daarbij niet gedacht aan commerciële belangen en beleggers, maar een collectief particulieren (de toekomstige bewoners) die de herbestemming vormgeven in intensief overleg met de buurt.

Om hun plannen kracht bij te zetten is er een petitie gelanceerd. Deze is binnen 48 uur 220 keer getekend online.

De bewoners zijn in gesprek met verschillende erfgoedinstanties, zijn raadsleden aan het benaderen, en hebben ruim twee weken geleden een brief aan de wethouder gestuurd (maar daarop is nog geen reactie gekomen). Komende donderdag is een buurtbijeenkomst georganiseerd op het schoolplein van de Prof. Kohnstammschool

Lees hier de brief die aan wethouder Klein is gestuurd. En kijk hier voor meer informatie over de plannen van het comité.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *