Ondernemers in de problemen na brand

Partijen willen steun voor bedrijven in het CAB-gebouw

Het Filmcafé in betere tijden


Op maandag 11 januari was er een grote brand in het CAB-gebouw, waarin onder andere Het Filmcafé, Oproer Brouwerij en de Sportbox gevestigd zijn. Voor deze ondernemers is de schade groot, en het ziet er niet naar uit dat de ondernemers terug kunnen keren naar het CAB-gebouw.

Veel van de getroffen ondernemers zijn nu bezig met het vinden van een ander onderkomen, of kijkt naar opties rond het CAB-gebouw zoals het gebruik van de buitenruimte. GroenLinks, D66 en PvdA willen dat de gemeente een actieve rol gaat spelen om deze ondernemers te ondersteunen. Hieronder de vragen die de partijen vandaag aan de wethouder stellen.

Een andere locatie vinden is op korte termijn in onze stad niet makkelijk, zeker vanwege de financiële situatie waarin veel ondernemers zitten als gevolg van de lockdown en andere corona-maatregelen. Om de opties rond het CAB-gebouw in beeld te brengen zijn de partijen afhankelijk van eigenaar NS en leegstandsbeheerder Camelot. Dat maakt het soms lastig snel duidelijkheid te krijgen en door te pakken, zo begrijpen wij. De fracties van PvdA, D66  wil voorkomen dat de combinatie van corona-maatregelen en de brand maakt dat deze ondernemers het niet redden terwijl zij eerder succesvol waren en voor ontspanning en vermaak zorgden voor veel Utrechters. Voor en door het gebied wordt de aanwezigheid van deze ondernemers ook als positief ervaren. De getroffen ondernemers zijn om door te kunnen in sommige opzichten afhankelijk van de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe locatie en daarmee gepaard gaande vergunningen.

Deelt het college met ons dat deze ondernemers meerwaarde hebben voor onze stad?

Is het mogelijk dat de ondernemers een vast contactpersoon met doorzettingsmacht bij de gemeente krijgen die hen ondersteunt bij de vergunningsaanvragen en (subsidie/corona)regelingen? Zo nee, waarom niet?

Welke ruimte is er voor deze ondernemers als het gaat om ondersteuning vanuit de corona-pakketten? Is het college bereid hierbij maatwerk te leveren?

Kan het college, wanneer ondernemers daar behoefte aan hebben, in gesprek treden met NS en Camelot om hen aan te moedigen gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de ondernemers?

Volgen er vanuit de brand verplichtingen richting de eigenaar om het pand te herstellen (vooraf aan de verkoop aan ontwikkelaar MRP) in verband met de monumentale status van het pand?  Zo ja, hoe wordt hierop toegezien? Zo nee, waarom niet?

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *