Tuindorp-Oost

Minister De Jonge reageert positief op manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’

Actievoerders voor het stadhuis - Foto: Annemieke van der Vorst

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’, dat is opgesteld door ervaringen in het Utrechtse verzorgingstehuis Tuindorp-Oost. Hij schrijft: “Dat doe ik graag, want waardig ouder worden is een breed gedragen maatschappelijke doelstelling waaraan ook het kabinet hard werkt.” 

Het manifest is opgesteld door de jongeren die twee jaar lang samen met ouderen woonden in verzorgingshuis Tuindorp-Oost. Ze hebben gezien wat er mis gaat in de ouderenzorg. De jongeren, die zich hebben verenigd in de groep ‘Tegen De Onverschilligheid’, pleiten er voor dat de ouderen weer voorop komen te staan in de ouderenzorg. Zorgconcern Careyn, waar Tuindorp-Oost onder valt, lijkt zich namelijk meer te bekommeren om wat Inspectie en de Minister van Gezondheidszorg denken en vinden dan wat de oudere bewoners en de jongeren wensen.

De minister geeft in de brief (.pdf) aan hoe belangrijk hij de onderwerpen uit het manifest vindt: “Ik onderschrijf de onderwerpen en ik werk hier concreet aan via onder meer het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’.” Punten die De Jonge belangrijk vindt zijn onder andere continuïteit in de zorg, verantwoordelijkheid voor zorgmedewerkers, en het hebben van een langetermijnvisie. Hij roept ook bestuurders op om betrokken te zijn bij de ouderen. Dat laatste punt ligt nogal gevoelig in het geval van Tuindorp-Oost, waar de jongeren van ‘Tegen De Onverschilligheid’ hebben gewoond.

Minister De Jonge bedankt de opstellers van het manifest. “Het laat zien dat er betrokkenheid is van jongeren bij ouderen en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor wat er met ouderen in onze samenleving gebeurt. Deze betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor het samen verbeteren van de ouderenzorg.” Hij wijdt in zijn brief uit over samenwonen van jong en oud. Het geeft volgens hem nieuwe impulsen voor beide generaties. “Ik vind het positief als woonvormen waarin jongeren en ouderen samen wonen”, aldus de minister. Hij noemt een stimuleringsregeling die is ontwikkeld. De regeling moet ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen stimuleren. Deze regeling zou ruimte bieden om verschillende generaties samen te laten wonen.

‘Tegen De Onverschilligheid’ is blij met de brief van de minister, en laat weten aan de Nuk: “Goed dat de minister ons manifest Geef Ouderen Hun Stem Terug onderschrijft en de beweging die we op gang willen brengen erkent. Onze betrokkenheid wordt namelijk niet overal gewaardeerd. Zo weigert Careyn – waar we twee jaar met plezier tussen de ouderen gewoond hebben – niet alleen om ons manifest te ondertekenen, ook vertikken ze het om met ons in gesprek te gaan. Jammer, want de minister is met ons eens dat een goede bestuurder een betrokken bestuurder is. Het is dan ook fijn dat de minister ons – anders dan Careyn – wel dankt voor onze inzet. Alleen met een brede betrokkenheid kunnen we ouderen hun stem teruggeven. Het is dan ook goed dat de minister al lopend beleid heeft wat erop wijst dat de kernboodschap van ons manifest verwezenlijkt wordt.” In de Twentse regio wordt Tegen De Onverschilligheid met open armen ontvangen, door zorginstellingen als ZorgAccent en Trivium Meulenbelt Zorg. “Twente toont daarmee grote bereidheid voorbeelden te geven van hoe goede ouderenzorg er in de praktijk uitziet”, schrijft de actiegroep.

 

Cees Grimbergen schreef voor de Nuk uitgebreid over de kwestie (ook over de rol van minister De Jonge er in), en we spraken met Annemieke van der Vorst, de dochter van een van de ouderen, over wat er allemaal mis is gegaan bij het verzorgingshuis. “De dertig ouderen moeten in twee jaar tijd twee keer verhuizen en zitten de komende vier jaar in een bouwput. En dat terwijl veel van hen erg oud zijn”, aldus Van der Vorst. Zembla wijdde een aflevering aan de kwestie.

Meer informatie over het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’ en de actiegroep ‘Tegen De Onverschilligheid’ is hier te vinden. Op het moment van het schrijven van dit artikel hebben bijna 30.000 mensen aangegeven het manifest te steunen.

 

De ouderen die in Tuindorp-Oost wonen kregen afgelopen zaterdag bezoek van gemeenteraadsleden Rick van der Zweth en Hester Assen en Tweede Kamerlid John Kerstens.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *