Careyn / Tuindorp-Oost

Kamervragen over situatie ouderen Tuindorp-Oost: “Hoort dit bij de liefdevolle zorg die ook u voorstaat?”

Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie van de ouderen van Tuindorp-Oost. Aanleiding is het artikel dat Cees Grimbergen schreef in het AD: ‘Klachten over Tuindorp-Oost gegrond: onzorgvuldig, onfatsoenlijk, geen compassie’.

In het artikel schrijft Grimbergen over de resultaten van een onafhankelijke klachtencommissie van Careyn, het zorgconcern waar Tuindorp-Oost onder valt. Deze commissie stelt dat de klachten over de behandeling van de 94-jarige mevrouw Van der Meulen voor het grootste deel terecht zijn. In de ZEMBLA-uitzending over de problemen omtrent het verzorgingstehuis vertelt haar dochter Karin hoe Careyn haar moeder heeft behandeld (vanaf 28:00). Ze zou binnen tien dagen moeten verhuizen. “Het is een smerig, vilein spel wat ze aan het spelen zijn, over de ruggen van deze oude mensen.”

Kerstens vraagt aan minister Hugo de Jonge: “Wat vindt u van het oordeel van de klachtencommissie van Careyn? Hoe beoordeelt u deze handelwijze zelf? Hoort deze bij de liefdevolle zorg die ook u voorstaat?” Hij vraagt ook of de minister denkt dat de handelswijze van zorgconcern Careyn een uitzondering betreft. Tot slot stelt hij de vragen: “Beoordeelt u de door de eigen klachtencommissie in scherpe bewoordingen geuite (dis-)kwalificatie van Careyn in dezen tegen de achtergrond van de recent opgeheven verscherpte ondertoezichtstelling van Careyn? Is een en ander bijvoorbeeld reden (geweest) voor een gesprek met het bestuur van Careyn dan wel nieuwe afspraken?”

Minister De Jonge reageerde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer op het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’, dat is opgesteld door ervaringen in het Utrechtse verzorgingstehuis Tuindorp-Oost. Cees Grimbergen schreef voor de Nuk uitgebreid over de kwestie (ook over de rol van minister De Jonge er in), en we spraken met Annemieke van der Vorst, de dochter van een van de ouderen, over wat er allemaal mis is gegaan bij het verzorgingshuis.

John Kerstens was eind maart op bezoek bij de ouderen in Tuindorp-Oost.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *