"Het wantrouwen onder de tuinders is groot"

Hoe een tuindersvereniging het biodiverse paradijs van kunstenaar W.H. de Groen met de grond gelijk maakte

 • Door Redactie
 • |
 • 28 april 2022
 • |
 • 30 reacties

 Woedend en verbijsterd. Met deze woorden laat zich de gemoedstoestand van kunstenaar  W.H. de Groen het best omschrijven. 12 jaar geleden huurde hij een stuk grond van  tuindersvereniging Het Kloosterpark in de Bilt. In februari werd zijn tuin gesloopt.

Dit in een tijd waarin er een grote leegstand  was bij de vereniging en waarbij de toenmalige voorzitter hem vroeg of ze een tuin wilde gaan  runnen. De Groen wilde geen doorsnee moestuintje maar een plek met aandacht voor  biodiversiteit en sociale samenhang. Dat lukte. In samenwerking met onder meer de HKU en  een professor van de de Universiteit van Wageningen ontwikkelde hij een plek voor  bijzondere flora en fauna. Wie op bezoek kwam zag een uniek paradijsje. Vele met name  jonge kunstenaars en wetenschappers waren er te vinden. Sinds februari dit jaar is dat verleden tijd. Het bestuur van de  tuindersvereniging heeft opdracht gegeven de tuin met de grond gelijk te maken. Meer biodiversiteit en sociale samenhang. Dat was de wens van de overheid ten aanzien van  de Nederlandse moestuinen. De Groen voelde zich hier door aangesproken. Eigenzinnig en  bevlogen als hij is, zag hij niets in een aangeharkt tuintje. Dus werkte hij gestaag met  gelijkgezinden aan zijn tuin van 500 vierkante meter die onderscheidend werd. Waar  ringslangen, een bunzingfamilie, zeldzame inheemse planten, een mussenkolonie en een keur  aan insecten een onderdak vonden. Het bleek te onderscheidend.  

De Groen: “We hebben daar iets neergezet dat aansloot bij de ambitie van de overheid maar  niet bij de ouderwetse visie van het bestuur. Die wil dat er volgens hun kaders wordt  getuinierd. Keurig binnen de lijnen zonder enige interesse in biodiversiteit of experiment. Ze  willen in het park moestuintjes en verder niets. Waar je zou verwachten dat ze met trots kijken  naar dit natuurmonumentje is het tegendeel het geval. Ze beklaagden zich over onkruid in  onze tuin. Hoezo? Onkruid bestaat niet, elke plant heeft zijn functie. Dat bedoel ik met een  ouderwetse visie. In alles is voorbijgegaan aan een andere belangrijke waarde van dit project:  de sociale samenhang. Zo liet het bestuur weten geen prijs te stellen op met name Turkse en  Marokkaanse tuinders. Dat laatste was hen een doorn in het oog. Die kunnen beter  in Overvecht tuinieren, was de opvatting. Wat ze niet bevalt, proberen ze met man en macht  tegen te houden. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Meerdere keren ben ik agressief  bejegend op de tuin. Daar word ik niet bang van, ik heb twintig jaar gebokst. Erger werd het  toen het bestuur ons van de ene dag op de andere op raadselachtige gronden royeerde.”

Het royement maakte de weg voor het bestuur vrij voor een actie die De Groen niet zag  aankomen.  

“Zonder enige aankondiging of enige vorm van instemming kwam de firma Achterberg met  bulldozers langs om onze tuin met de grond gelijk te maken. Alles wat we hebben  opgebouwd, was in een paar uur weg. Dat deze idioten zich hiermee schuldig hebben gemaakt  aan het overtreden van milieuwetten lijkt me duidelijk. De aangifte tegen de firma Achterberg is  onderweg. Dit ook omdat de directeur F. Achterberg hierbij een louche rol heeft gespeeld wat  maakt dat we ons de vraag kunnen gaan stellen of wij dit faciliterende bedrijf niet eens flink  onder de loep moeten gaan leggen. Dat deze nog achteraf even een rekening a 5500 euro stuurde maakte dat wij nu de natuurlijke Wet der Wederkerigheid zijn werk laten doen. Een  dergelijk verdienmodel waarbij dit bedrijf zijn zorgplicht cq verantwoording naar de Utrechtse  burgers toe ruimschoots heeft overtreden past niet in onze beleving.”

“Niemand heeft duidelijk kunnen maken wat er mis was met deze tuin”

Ferdinand van den Brink was buurman van De Groen. Hij heeft sinds tien jaar een tuin op het complex. “Niemand heeft duidelijk kunnen maken wat er mis was met deze tuin. Er zou bezwaar zijn tegen de hoogte van de heggen. Daar zijn de reglementen niet duidelijk over. Een huisje op de tuin werd door het bestuur als een krot omschreven. Dat is mij niet opgevallen. Eigenlijk kwam het er op neer dat het bestuur zo’n tuin niet zag zitten. Onbegrijpelijk, want we hebben er eigenlijk ecologisch gezien alleen meer baat bij. Dank zij de fauna in de tuin van De Groen doen mijn fruitbomen en buxussen het beter dan ooit. En nu is die tuin weg en is de grond nog  net niet geasfalteerd. De sloop heb ik gelukkig niet gezien.”

Een door leden gevraagde bemiddelingspoging heeft niets opgeleverd. Van den Brink: “De Groen moest op voorhand akkoord gaan met de uitspraak van de bemiddelingscommissie. Wie er in die commissie zitting zouden nemen, was niet duidelijk. Deze hele kwestie heeft tot veel wantrouwen onder de tuinders geleid. En dat komt de sfeer niet ten goede. Het afgelopen jaar moest de politie zes keer langskomen.”

Op de website van amateurtuindersvereniging Het Kloosterpark lezen we het volgende. “Onze amateurtuindersvereniging “Het Kloosterpark” is een gezonde tuinverenging met veel  enthousiaste leden die met veel plezier in hun tuin op allerlei verschillende manieren actief  zijn.”

W.H. de Groen zegt andere ervaringen te hebben. “De manier waarop wij met veel plezier en  enthousiasme actief waren, kon rekenen op permanente tegenwerking. Ik strijd ten aller tijde  voor het algemeen belang en wie me kent weet dat ik hierbij nooit opgeef.” W,H. de Groen is verbijsterd. Wie de foto’s bij dit artikel ziet mogelijk ook. 

Het bestuur van de tuindersvereniging was niet bereikbaar voor commentaar.

Hieronder een filmpje van de sloop van de tuin. Voor natuurliefhebbers kan het schokkende beelden bevatten.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

29 reacties

 • Eefje Verschueren schreef:

  Gewoon misdadig! Beschermde diersoorten hun habitat verwoesten.

 • Michiel Röben schreef:

  Besuur onder de grond stoppen! Dit is zo ontzettend schandalig. En dat in de tijd van verduurzaming. Royeren dat hele bestuur en de rekening voor leeghalen en weer aanplanten op persoon verhalen. Als dit geen staart heeft…

 • Bertien Staal schreef:

  Ik weet niet wat ik lees/zie. Hoe kan je deze prachtige en waardevolle tuin kapot maken. Dit bestuur bestaat uit criminelen. Ik begrijp waarom ze niet voor commentaar bereikbaar zijn. Commentaar is ook eigenlijk overbodig. Criminelen zijn het!

 • Friso Broekman schreef:

  Ik begrijp dat GroenLinks in de Bilt de grootste partij is. Hoe denken zij over deze schande?

 • Eddy Schouten schreef:

  SCHANDE!!

 • Van Dalen schreef:

  MVO in de praktijk. Zo staat het ook de website: “De firma Agterberg staat voor een verantwoorde manier van ondernemen, waardoor milieu, economie en mens er gezamenlijk beter van worden. Een leefbare toekomst is immers in het belang van ons allemaal.”

 • Hubert Oostveen schreef:

  Ik ben ook woedend en verbijsterd. Ongelooflijk dat dit in deze tijd plaatsvindt. Waarom wordt de voorzitter van deze vereniging niet onmiddellijk opgepakt vanwege het plegen van een milieudelict. Waarom is deze man nog voorzitter?

 • Ferry Streumer schreef:

  Bestuur en de firma Agterberg hebben veel uit te leggen. Hoe kan je deze sloop op je geweten hebben? Wat was de wettelijke grondslag? Waarom is deze huurder geroyeerd?
  Voer voor juristen.

 • L. Grifhorst schreef:

  Maar wat nu?

 • Paul Hohner schreef:

  Veel kunstenaars en wetenschappers mochten hier hun bio-projecten uitvoeren. De tuin was een plek waar biodiversiteit werd gestimuleerd en onderzoek mogelijk was. Veel langlopende projecten waaronder één van mij zijn dan ook nu kapot gemaakt. Evenals een compleet ecosysteem dat Pim hier had opgebouwd.

  Als je met hem door de tuin liep, vertelde hij over de toepassingen van verschillende planten en hun rol samen met insecten binnen het ecosysteem. Pim vertelde dit alles met een voor hem ongebruikelijk zachte stem om de ringslang die op de composthoop lag en de broedende koolmees niet te verstoren.

  Je hoefde maar één stap in de tuin te zetten om te zien dat dit een belangrijke plek was. En dat iemand dit heeft kunnen doen is voor mij dan ook onbegrijpelijk.

 • Marja Smits schreef:

  Ik sta stomverbaasd; hoe heeft dit kunnen gebeuren?

 • W.H. de Groen schreef:

  Eerders waren er ook al vele tuinen geruimd waarbij we vernamen dat de Fa.Agterberg hier een rol speelde.
  Toen ik er lucht van kreeg dat het bestuur ook onze tuin op de koreel had genomen vanwege onze kritiek op hun wijze van besturen heb ik de directeur de Hr.Frank Agterberg de vraag gesteld of zijn bedrijf zich hier eerders schuldig had gemaakt aan de destructie van tuinen op het Kloosterpark.
  Hij ontkende dit ten volle en zei dat hij zich zorgen maakte over dergelijke beschuldigingen…!
  Ik heb zelfs een mail van het bestuur ontvangen dat bij dergelijke aantijgingen de politie op de hoogte zou worden gebracht.

  Wat schets mijn verbazing dat ik nog geen paar weken later uit mijn bed werd gebeld door een medetuinder die verklaarde dat het bedrijf Groenewegen(Dochterbedrijf Fa.Agterberg) met bulldozers ea materiaal mijn tuin had platgewalst(De filmpjes zijn er nog).

  Dat hierbij door de gemeente een ernstig milieudelict is geconstateert waarbij er ook nog vele privespullen zijn verdwenen maakt dat ik binnenkort aangifte gaat doen.

  Dat het bestuur zich eerders aan vele leugens heeft schuldig gemaakt is tot daar aan toe maar dat de directeur van een gerenomeerd bedrijf zoals de Fa.Agterberg keihard heeft staan liegen om zijn verdienmodel stil te houden maakt dat we dit bedrijf op al zijn onderdelen door mogen gaan lichten daar zij talloze werkzaamheden voor Gemeente en Provincie gegund krijgen.

  Ik dank hierbij de Nuk voor het feit dat ze deze case hebben willen openbaren waarbij ik reeds kan melden dat de reeds binnen gekomen reacties niet van de lucht zijn.

  Een vervolg in deze is komende.

 • Felix Wilbrink schreef:

  Kan de redactie van Denuk achterhalen wie die ‘bestuurs’leden (lees slopers) zijn. Daar mag wel een kleine naam en toenaam bij. De tirannie van volkstuinbestuurders is zo langzaam een landelijk verschijnsel met eigen geschreven reglementen. En het gaat erg vaak om een onbegrijpelijke starheid. Die mensen horen niet in besturen!

 • Corry Bok schreef:

  Echt niet te filmen. Maar ik ben verbijsterd. Ik word weer plaatsvervangend woedend. Dit is namelijk ook gebeurd op ons caravanpark (en nog minstens 160 parken). Binnen drie maanden inpakken en wegwezen. En de bulldozer erover. En een rekening van €4000 voor het opruimen.
  Als dit geld gaat kosten meneer Groen, dan hoop ik dat er crowdfunding komt.

 • Stien Stekelenburg schreef:

  Wordt zo’n vereniging eigenlijk gesubsidieerd? Of in enige mate door de overheid gefaciliteerd? Mocht dat het geval zijn dan dient deze steun per direct opgeheven te worden. Waarom horen we niets van de tegenwoordig progressieve gemeenteraad in De Bilt?

 • Sylvia Leentvaar schreef:

  Ga vooral eens na hoeveel gif er wordt gebruik op de rest van de tuinen. Vooral met die bedrijven hebben dit soort ouderwetse kortzichtige verenigingen een contract.
  Dan kan je ze ECHT aanpakken.
  God geklaagd dat dit voorkomt.

 • Priemah van Erk schreef:

  Ik heb hetzelfde meegemaakt op een tuin. Ik heb er gelijk een advocaat opgezet. Inplaats dat ik moest betalen voor 6 vierkante troep, kregen zei een dikke rekening en ik nog een schadevergoeding . BAM

 • Toine Goossens schreef:

  Een overduidelijk geval van dictatuur van de meerderheid. U past hier niet, u moet weg.

  Deze tuinvereniging heeft alles notarieel, wettelijke en duidelijk geregeld. Op de website zijn alle documenten in te zien en staan ook de samenstelling van bestuur en commissies. Zoals bij alle tuinverenigingen gebruikelijk vindt er regelmatig een schouw van de tuinen plaats. Bij het Klooster is dat geregeld in artikel:

  SCHOUWPROCEDURE
  Artikel 52.
  De procedure jaarlijkse schouwen is vastgelegd in het Protocol Schouw, laatst bekende versie, dat als rechtsgeldig aanhangsel geldt voor dit artikel.
  Hierin hebben waarschuwingen als doel het opbouwen van een dossier over de betreffende tuin over acht aanééngesloten schouwcessies.
  Waarschuwingen blijven gedurende acht aanééngesloten schouwcessies van kracht, te rekenen vanaf datum van de eerst gegeven waarschuwing.
  Vier officiële waarschuwingen binnen deze periode kunnen leiden tot royement.
  Bij de derde waarschuwing door de Schouwcommissie ontvangt het lid eveneens een schrijven van het bestuur dat aangeeft dat men zich in de gevarenzone bevindt ter zake een mogelijk toekomstig royement.
  Een vierde waarschuwing kan leiden tot royement van het betreffend lid. Het bestuur neemt in dat geval een beslissing op basis van artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement.
  Ter handhaving van bestaande regels beoordeelt het bestuur éénmaal per jaar in de winterperiode de tuincontouren, hoogte van bomen, de staat van huisjes, aanwezigheid van asbest en de aanwezigheid van houtkachels. Hiervoor worden geen waarschuwingen gegeven. De betreffende tuinder ontvangt een brief met een verzoek tot aandacht respectievelijk correctie voor/van het geconstateerde.

  De leden van de schouwcommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De schouwcommissie is onafhankelijk van het bestuur, het brengt een advies aan het bestuur uit.

  In artikel 8, leden 6 en 7 staat hoe het lidmaatschap ten gevolge van schorsing ten einde komt:

  6. Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling, waarbij het lid in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging opzettelijk benadeelt.

  7. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste – in ieder geval binnen één week nadat de ontzetting is uit gesproken – per aangetekend schrijven van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivering tot het genomen besluit. Binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting, respectievelijk het opleggen van een boete, kan betrokkene beroep instellen bij de beroepscommissie. De leden van deze commissie worden door de algemene vergadering uit haar midden benoemd voor de tijd van drie jaren. De besluiten van de commissie zijn bindend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen. De verplichting van het lid zijn tuin te onderhouden blijft gedurende de schorsingstermijn bestaan, tenzij het bestuur anders beslist. Samenstelling en werkwijze van de commissie worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

  De ontzetting van het lidmaatschap zelf is geregeld in artikel 8 van het huishoudelijk reglement:

  EINDE LIDMAATSCHAP
  Artikel 8.
  1. Het lidmaatschap eindigt ingevolge het gestelde in artikel 8 van de statuten.
  2. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid gehouden de tijdens zijn/haar lidmaatschap in gebruik gegeven tuin “zwart”, d.w.z. vrij van onkruid en roerende zaken, op te leveren. Indien de tuin niet “zwart” wordt opgeleverd, zal het bestuur opdracht aan derden geven om dit te laten doen op kosten van het betreffende lid. Deze kosten dienen binnen twee weken na ontvangst van de nota door het desbetreffende lid dan wel, indien de beëindiging het gevolg is van het overlijden van het lid, door diens erfgenaam of erfgenamen te worden betaald. Bij het achterwege blijven van betaling van deze kosten wordt een incassobureau ingeschakeld.
  3. Ontzetting, ingevolge artikel 8 lid 6 en 7 van de statuten, kan worden uitgesproken door het bestuur indien het lid:
  a. niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke ingebrekestelling aan zijn/haar verplichtingen voldoet;
  b. bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van de vereniging in gebreke moet worden gesteld;
  c. zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de leden onderling verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt.
  4. a. Lid 3 sub a en b van dit artikel zal niet worden toegepast alvorens het betrokken lid tenminste tweemaal schriftelijk is gewaarschuwd en hij/zij niet binnen 14 dagen na de laatste waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven.
  b. Indien de beroepscommissie, bedoeld in artikel 8 lid 7 van de statuten, besluit tot verwerping van de ontzetting, wordt hierdoor tevens de schorsing opgeheven en het betreffende lid in zijn/haar rechten hersteld.
  c. Handhaaft de beroepscommissie het besluit tot ontzetting, dan brengt het bestuur dit besluit uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het besluit van de commissie per aangetekend schrijven ter kennis van betrokkene.

  Als bestuur en vereniging, het bestuur dient gesteund te worden door de algemenen ledenvergadering, haar eigen wet heeft gevolgd en alles ter zake goed heeft gedocumenteerd, dan heeft de Groen weinig kans van slagen, ook al is daardoor een werkelijk prachtige tuin vernietigd. Zelfs het in rekening brengen van het terugbrengen van de tuin tot zwarte grond is vrij sluitend geregeld.

  Dat de politie zich met deze ruzie moet bezighouden spreekt boekdelen. De sfeer moet er ernstig verziekt zijn.

  Het commentaar dat ik bij Veiligheid in Utrecht heb gezet, past hier ook. Met dit verschil dat hier de onderlinge verhoudingen kei- en keihard worden uitgevochten. Het lijkt de oorlog in de Ukraïne wel.

 • a.v.maurik schreef:

  Wat een schandaal! En dat in deze tijd. Het bestuur heeft geen benul van tuinieren. Flink aanpakken dat bestuur en volledige schadevergoeding en herinrichting vergoeding voor De Groen.

 • Ferdinand van den Brink schreef:

  Toine Goossens geeft terecht aan dat de verenigingsregels vrij sluiten geregeld zijn. Uit de brieven en gesprekken met het bestuur blijkt echter dat er consequent zaken worden gevraagd die niet voortkomen uit de verenigingsregels. De aanmerkingen zijn onjuist en de voorgeschreven procedures niet gevolgd.

  Bij de eerste aanspraak op de beroepscommissie bleek de commissie geen uitspraak te kunnen doen, omdat deze door nalatigheid van het bestuur niet was benoemd. Bij de tweede aanspraak op de beroepcommissie (je dient dit in via het mailadres van het bestuur) heeft het bestuur “geen bezwaarschrift gezien” en is direct tot ontruiming overgegaan.

 • W.H. de Groen schreef:

  Even een reactie op Toine Goossens.

  Alle verenigingsregels zijn continue overtreden waarbij het bestuur zich al veel eerders volledig buitenspel heeft gezet.
  Dat het bestuur zich ook schuldig heeft gemaakt aan vele andere feiten zal bij de rechter voorgelegd gaan worden waarbij we met feiten gaan komen en niet met leugens en verdachtmakerijen waaraan dit bestuur zich al jarenlang van bedient.

  Dat de Frank Agterberg na het inzien van ons dossier ook gaat begrijpen dat hij voor een verdienmodel heeft gekozen over de rug van de Utrechtse burgers heen waarbij hij zijn zorgplicht ruimschoots heeft overschreden zal hem binnenkort duidelijk worden wanneer zijn bedrijf geconfronteert gaat worden met krachten die hij never heeft voorzien.
  Dit soort smerige streken uithalen in een tijdslijn waarin gevraagd word om verantwoording te gaan nemen voor onze flora en fauna kent een Wet der Wederkerigheid.

  Kortom, we gaan onze tuin er niet mee terug krijgen maar begrijp dat we hier een statement gaan plaatsen wat er niet om zal liegen.

 • Sylvie schreef:

  Vreselijk!

 • Marja Oosterman schreef:

  Heb op hun website het ‘vogelvlucht’ filmpje bekeken en verbaas me over de hoeveelheid bouwsels en weinig groen.
  Dat bestuur zou eens bij ons, tv Abstede, een rondleiding moeten krijgen 😉

 • Joost schreef:

  Ik ken die tuin. Er gebeurt de laatste 6 jaar helemaal niets meer. Hoezo biodivers paradijs???? Krotten, onkruid, en een ontzaglijke berg (verf) afval is daar afgevoerd.

  Zo’n vereniging heeft regels. Wanneer je lid wordt ga je akkoord met die regels. Lid worden en dan betogen dat de regels stom zijn is niet hoe de wereld werkt.

 • W.H. de Groen schreef:

  En bedankt Joost.
  Dit zijn de reacties waar we wat aan hebben…!
  En zekers,een vereniging kent regels en wanneer je die als bestuur deze continue aan je laars lapt heb je een probleem.
  We leven hier nog steeds in een rechtsstaat en misschien kunnen jullie daar als bestuur even wat meer acht op gaan slaan..!

  Kies vooral de aanval en kom maar op met al die loze beschuldigingen.
  Daar zijn jullie al de laatste 8 jaar mee bezig geweest en begrijp dat jullie die tijd beter hadden kunnen gebruiken om iets te gaan leren waarmee jullie daar kunnen gaan begrijpen dat tuinieren a la jaren ’50 reeds een gepasseerd station is.
  En dat benoemde onkruid van jou,……Daar hebben de VU Wageningen, Wij e.v.a. toch een iets andere mening over…!
  Kom maar op met al die leugens maar begrijp dat je met al die fantastische verhalen zo geen kant meer uit kan.
  Dom dat jij je zo voor het karretje heb laten spannen Joost.
  Het feestje gaat er voor jullie niet leuker op worden beste gozer.

 • Elisabeth schreef:

  Och Pim, dit meen je niet?!?! Ik lees dit bericht echt met pijn in m’n hart. Met veel plezier denk ik terug aan jullie groene oase. Jullie tuin was de aller-allermooiste tuin van het Kloosterpark en een voorbeeld van biodiversiteit en permacultuur. Wat een ongelooflijke actie dit….ik hoop van harte dat je nog wat planten hebt kunnen redden vooraf (wat een schrale troost is) en dat alle dieren die bij jullie in de tuin nestelden een ander plekje hebben kunnen vinden.

 • Elie schreef:

  Olieslurpende machines denderen corruptief voort,
  Moeder Natuur genadeloos vermoord
  Geen woorden voor, wat zit hier achter?
  De zelfbenoemde beschermer blijkt DE verkrachter

  Waarom maken sommige “mensen” planten stuk?
  Is het jaloezie mbt andermans vreugde en geluk?
  Als emotieloze robots blind gaan op regels
  Niks natuur, het gaat ze om de keiharde pegels!

 • Lente Bruinsma schreef:

  Hoe kan dit, juist nu er zoveel aandacht is voor bio-diversiteit en de noodzaak deze te beschermen! Dit was een prachtig voorbeeld van een particulier initiatief hiervoor. Vele jaren hard werk, met kennis en toewijding in één klap vernietigd.
  Dat mensen met een buitenlandse afkomst geweerd werden van dit complex zegt ook veel over het bestuur: ze begrijpen er niets van. Ook dit getuigt van kleinzieligheid en conservatisme. Juist deze mensen zijn vaak ( moes-)tuiniers pur sang, met generaties ervaring en kunde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *