Partnerbijdrage

Wmo Cliëntenraad Utrecht: Samen staan we sterker

Hebt u een rolstoel, scootmobiel of traplift? Krijgt uw vader of moeder maaltijden aan huis of hulp bij het huishouden? Dan kent u vast de Wmo, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Wmo Cliëntenraad komt voor u op.

Wat regelt de Wmo?

De Wmo biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Ook aan mensen met een chronische ziekte. Het doel van de wet is om die mensen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het toekennen en organiseren van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, dagbesteding en begeleiding. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Waarom een Wmo Cliëntenraad Utrecht?

Wie weet loopt de hulp vanuit de Wmo niet zoals u graag wilt. Of hebt u een idee over hoe het beter zou kunnen. Daarvoor kunt u terecht bij de Wmo Cliëntenraad Utrecht. Deze cliëntenraad praat namens alle mensen die Wmo-hulp gebruiken met de gemeente Utrecht. We kunnen uw problemen helaas niet oplossen. Maar via de cliëntenraad hebt u wel invloed op het Wmo-beleid. Wij willen zo luid mogelijk de stem van de cliënt, uw stem dus, laten horen. Wij adviseren de gemeente namelijk gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid.

Wie zijn wij? 

De raad bestaat uit vrijwilligers. Mensen die zelf gebruik maken van de Wmo en mensen die het belangrijk vinden dat uitvoering van de Wmo goed en eerlijk geregeld is in Utrecht. Organisaties als COSBO-stad-Utrecht (voor ouderen) en Solgu (voor mensen met handicap of chronische ziekte) zijn vertegenwoordigd in de raad. De Wmo Cliëntenraad Utrecht is onafhankelijk. De raad vergadert 1 keer per maand op woensdagmiddag. 

Waarom bent u belangrijk voor ons?

Wij zijn altijd op zoek naar de ervaringen van gebruikers van de Wmo. Die gebruiken we om de gemeente goed te kunnen adviseren. Hierdoor kan de gemeente de mensen die dat nodig hebben zo goed mogelijk helpen. Zo heeft u invloed op de leefbaarheid en dienstverlening in uw directe omgeving. We willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor alle inwoners, vooral degenen die gebruikmaken van de Wmo of die mantelzorger zijn. We hebben uw verhalen nodig om te weten wat er speelt. Mail ons op info@wmoclientenraadutrecht.nl

Lid worden?

Om lid te worden van onze raad hebt u geen bepaalde opleiding nodig. Maakt u gebruik van de Wmo in Utrecht of bent u mantelzorger? Dan bent u meer dan welkom! We willen de belangen van alle doelgroepen van de Wmo behartigen. Leden van onze raad krijgen de mogelijkheid tot (bij)scholing. Als u ongeveer 2-3 uur per week tijd hebt, kunt u zich aanmelden via info@wmoclientenraadutrecht.nl

Meer informatie?

Kijk eens op onze website   of mail ons op info@wmoclientenraadutrecht.nl. Graag tot ziens!

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *