Voetganger komt er bekaaid af

VVUO verbijsterd over plannen voor de Maliebaan

De Voetgangersvereniging Utrecht Oost (VVUO) heeft met stijgende verbazing kennis genomen van  de gemeentelijke plannen (IPvE) om de Maliebaan en kruising anders in te richten. Was de  verwachting dat de openbare ruimte en verblijfskwaliteit in het park voor voetgangers zouden  verbeteren – belangrijke uitgangspunten van het project zelf -, in het IPvE komt de voetganger er juist  bekaaid vanaf. 

De VVUO wil daarom dat het voorgestelde IPvE voor de Maliebaan opnieuw opgesteld wordt,  waarbij de voetgangers de prioriteit krijgen die zij conform de uitgangspunten van het project én  de onlangs gepresenteerde ruimtelijke strategie (RSU 2040) verdienen. Het verderop gelegen Park  Oosterspoorbaan is een goed voorbeeld hoe fietser en voetganger de ruimte op een veilige en  prettige wijze kunnen delen. 

De kritiek van de VVUO spitst zich toe op vier punten: 

1. De middenbaan wordt een autovrije promenade voor fietsers en voetgangers. Echter, vier  meter breedte blijkt gereserveerd om fietsers elkaar twee aan twee te kunnen laten  passeren. Een vierbaans ‘fietssnelweg’ dus om (snelle) woon-werk fietsers  ongehinderd doorgang te bieden. Voetgangers mogen een meter aan weerszijden delen met  skeelers en steps. Dit maakt de middenbaan verre van aantrekkelijk voor wandelaars,  joggers, ouders met kinderen en/of kinderwagens en ouderen die minder goed ter been zijn. 

2. Twee van de vier huidige voetpaden door het groen komen te vervallen De  mogelijkheden voor de voetganger om (ongestoord) door het groen over de Maliebaan te  lopen worden dus gehalveerd. 

3. De auto-intensiteit op de ventwegen neemt na afsluiting van de middenbaan fors toe. Dat maakt het lopen over huidige stoepen langs de huizen minder aantrekkelijk (meer  geluid, vieze lucht en gevaar).  

4. De kruising krijgt de vorm van een Ovonde. Alle ruimte op de huidige kruising is nodig om auto’s en fietsers te laten passeren waardoor de huidige stoepen voor  voetgangers die tussen de Nachtegaal- en de Reigerstraat pendelen komen te vervallen.  Deze voetgangers moeten voortaan met een grote boog om de Ovonde heen lopen. 

Redactie

9 reacties

Reageren
 1. Dat hele Maliebaanproject is niets meer dan enorme geldverspilling. Er was helemaal niet mis met de maliebaan. En nu wel.

 2. Het is een raar plan.
  Waarom al die wandelpaden ? Er loopt bijna niemand op de Maliebaan.

 3. Utrecht = Utrecht al 40 jaar niet meer…. dit is het zoveelste typische voorbeeld van eindeloos dwarszitten van niet in Utrecht geboren ambtenaartjes.

 4. De toename van het aantal auto’s op de ventwegen wordt geschat van 800 en 900 naar resp. 2800 en 3100. Handig met een versmalde rijbaan en verminderde hoeveelheid schuine parkeervakken.

  Minder auto’s, minder verkeer. Ik juich het toe. Maar dit vind ik een raar plan.

 5. Voor auto’s sowieso niet harder dan 30km/h. Natuurlijk wel handhaven met camera’s/flitspalen. Wordt er vanzelf minder gebruik gemaakt van de Malie(race)baan.

 6. Het IDEE van de Maliebaan als natuur-, wandel-, natuurlijke koelings- en afwaterings zone is natuurlijk SUBLIEM. Nee, BRILJANT.
  Maar waarom concrete uitwerkingsplannen van het idee tot nu toe daarmee GEEN gelijke tred houden?
  Dat het toch al complexe kruispunt Maliebaan-Nachtegaalstraat&BurgemeesterReigerstraat in het licht hiervan een doorn in het vlees blijkt te zijn, dat echter om een even logische, drastische als elegante oplossing vraagt – Die Is Er! -en dus niet wat er thans voorligt, betekent dat de Gemeente zijn huiswerk moet overdoen. In samenwerking met bewoners en gebruikers van de Maliebaan en omgeving, burger-brainpower dus zogeschreven.
  Dat de druk op de ventwegen van de Maliebaan, bij het (hoera!) afsluiten van het langgerekte middendeel van de Maliebaan voor autoverkeer, kán toenemen wordt in de hand gewerkt, doordat dit NIET GOED is ingebed in een totaal verkeers-hervormingsplan van de gehele, wijder omgeving, de Biltstraat met zijn dominerende HOVvormgeving incluis.
  Dit Dus Wel Doen!
  Lijkt mij.
  Toch?

 7. Tja. “Meer ruimte voor de voetganger” klinkt altijd heel mooi, maar in de praktijk betekent het altijd:
  – meer ruimte voor horecaterrassen
  – meer ruimte voor fietsers die zich helaas meestal niet zo heel erg goed aan de verkeersregels houden
  – meer ruimte voor geparkeerde fietsen, reclameborden, plantenbakken, klusbussen en andere dingen die geen voetganger zijn.
  Kortom: deze mooie ideeën eindigen altijd met “minder ruimte voor de voetganger”.
  We zien het aan de Voorstraat.
  Hup VVUO!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *