Slachtstraat 5

Utrechts Monumenten Fonds kijkt naar culturele bestemming oude pand ’t Hoogt

Een jaar geleden werd bekend gemaakt dat het pand Slachtstraat 5 door het Utrechts Monumenten Fonds (UMF) in de verkoop werd gedaan. Het UMF is een stichting die zich binnen Utrecht inzet voor het behoud van het gebouwde erfgoed in de stad, door monumenten te restaureren en bijvoorbeeld daarna te verhuren als woning. Na het vertrek van filmtheater ’t Hoogt kwam de plek vrij en het fonds zag vanwege de betrekkelijke monumentale waarde geen reden om het in eigen portefeuille te houden.

Bovendien konden de middelen vanuit de verkoopopbrengst worden ingezet ten gunste van de restauratie en herbestemming van de rijksmonumenten van ’t Hoogt 2-10 en andere erfgoedprojecten binnen de portefeuille. Voor 850.000 euro zou de koper een pand met twee verdiepingen, zolder en souterrain tot zijn beschikking krijgen. Bovenop dat bedrag kwam dan ook een mogelijke afkoopsom voor het huidige erfpachtscontract. In welke constructie en hoe groot dat bedrag precies zou zijn was toen niet bekend.  Sinds medio 2018 is er een discussie tussen de gemeente en het UMF over de hoogte van het bedrag.  Hangende die discussie besloot het UMF het pand uit de verkoop te halen. Omdat er nog steeds geen duidelijkheid is, heeft het UMF nu aangekondigd nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Vandaag kwam het fonds met onderstaande verklaring.

“De complexe asbestsanering van voormalig filmtheater ’t Hoogt nadert haar afronding. Voor eigenaar Stichting het Utrechts Monumentenfonds (UMF) is het nog niet duidelijk hoe het na de sanering verder zal gaan met de transformatie van dit rijksmonumentale complex. Er is een verschil van inzicht met de gemeente Utrecht over de impact van een bestemmingswijziging naar wonen op het huidige erfpachtcontract. Momenteel worden alternatieven en tijdelijke oplossingen verkend.

Oorspronkelijk plan

Er ligt een fraai plan klaar voor de realisatie van een woonbestemming in de panden waar voorheen filmtheater ’t Hoogt was gevestigd. Dit plan heeft naast de cascorestauratie, realisatie van woningen als kern. Er komt een tiental appartementen (van klein tot groot) en een klein kantoor. Daarnaast verhuist het Museum voor het Kruideniersbedrijf van Hoogt 6 naar Hoogt 2. Het museum, gesteund door de food retailsector, kan zo een uitgebreidere en meer eigentijdse expositie neerzetten. Medio 2018 is de omgevingsvergunning verstrekt en is een deel van het complex (Slachtstraat 5, ook wel bekend als filmzaal 1 en het café/foyer) in de verkoop gezet. Inmiddels heeft het Utrechts Monumentenfonds voor eigen rekening en risico opdracht gegeven om de eerste fase van de werkzaamheden uit te voeren. Het betreft de noodzakelijke sanering van het aanwezige asbest. Vanwege de huidige onzekerheden is de Slachtstraat 5 uit de verkoop gehaald. 

Verschil van inzicht

Het UMF is sinds najaar 2017 met de gemeente Utrecht in overleg over het erfpachtcontract dat onder de panden van het voormalig filmtheater ligt. “Helaas kost dit meer tijd dan aanvankelijk gedacht en kunnen we niet “full swing” door met de ontwikkeling.”, aldus Suzan te Brake, directeur van het Utrechts Monumentenfonds. De realisatie van ons plan is getemporiseerd en momenteel worden ook andere mogelijkheden verkend, passend binnen de huidige erfpachtvoorwaarden. Dat zou kunnen betekenen dat het complex weer een culturele functie krijgt, waarin het museum en andere culturele en podium- of theaterfuncties hun plek kunnen krijgen. “We moeten door. We kunnen het ons niet veroorloven om dit unieke rijksmonument dat zo mooi in de stad gelegen is, lang leeg te laten staan. Hierin hebben we een gezamenlijke opgave met de gemeente, die zich ook inzet voor het erfgoed in de stad. We hopen met de gemeente snel tot resultaat te komen, maar zijn niet gevangen in één plan.” 

 

Redactie

2 reacties

Reageren
  1. In vele opzichten onbegrijpelijk. Alles lijkt te kunnen bij de gemeente, behalve echte stadscultuur.

  2. Vreemd rol van de gemeente. Maar verder een goede ontwikkeling. Laat er maar wat moois komen in de Slachtstraat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *