Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Smeetoren – Sonnenborch – KNMI

 In 1122 schonk bisschop Godebald aan Utrecht stadsrechten. Daarmee werd een aanvang gemaakt  met het afbakenen van het rechtsgebied van de stad. De stadsbuitengracht werd gegraven en een aarden omwalling aangelegd. In de loop van de tijd kwam een bakstenen muur tot stand met daarop tientallen torens. De gilden onderhielden en bewaakten elk een deel van … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 13 december Reacties