Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: neostijlen 19e eeuw – 20e eeuw Jugendstil (1)

De eerste jaren dat ik rondleidingen verzorgde in Utrecht was ik gericht op het vertellen van de stadsgeschiedenis.  De (historische) gebouwen bieden aanknopingspunten voor gebeurtenissen die zich daarin of er om heen afspeelden. Domplein, Kerken, de (nog aanwezige) Kloosters, Gasthuizen, Paushuize, Stadhuis, het Academiegebouw, de Grachten. Elk gebouw, elke plek is getuige van een ver of meer nabij verleden … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 2 mei Eén reactie