Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Huize Loenersloot

Huize Loenersloot aan de Nieuwegracht 20 stamt uit de vroege 16e eeuw.  De gevelsteen boven de ingang toont Sint Maarten die zijn mantel deelt met een arme naakte bedelaar. Via deze ingang is er  toegang tot het binnenterrein.   De Jezuïet Pater de Weere vestigde in 1623 in de linkervleugel de tweede ‘statie’ van de Jezuïeten.  … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 24 januari Reacties