Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Hofje van Veelo

In de negentiende eeuw traden de nadelige effecten van de industriële revolutie op. Nijverheid die op het platteland beoefend werd en inkomsten bood, verdween. Dorpelingen trokken naar de stad. De verstedelijking nam toe. Er ontstond een overschot aan arbeiders. Degenen die werk hadden, verdienden een hongerloon. Kinderarbeid was nog gewoon. Gebrek aan huisvesting leidde tot erbarmelijke woonomstandigheden. … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 6 september Reacties