Het verleden van Utrecht

Vertel mij Utrecht: Gereformeerde Kerken in Utrecht (1)

De Nederlands Hervormde Kerk ontstond uit de hervormingsbeweging in 1517, de Reformatie. Onder de Protestantse theologen ontstond in de loop van de eeuwen daaropvolgend onenigheid over de uitleg van de bijbel. Een lange en complexe geschiedenis. Als gevolg hiervan ontstonden ‘afscheidingen’ en daarmee verschillende kerkgenootschappen. Dat vertaalde zich ook in de politiek. ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ … Vervolgd

Door Margriet Hoogendoorn 13 juni Reacties