Mogelijk vervolgstappen naar aanleiding van collegebesluit

Raad voor Cultuur is wél positief over het Nederlands Film Festival

 • Door Redactie
 • |
 • 3 juli 2024
 • |
 • 2 reacties

Het Nederlands Film Festival (NFF) is positief beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Het onafhankelijk adviesorgaan van het Rijk over de ingediende subsidieaanvraag van het NFF voor de periode 2025-2028:

De raad vindt de inhoudelijke artistieke aanscherping een realistische en positieve beslissing. Hij is van mening dat die ook potentie biedt om voor jonge, nieuwe talentvolle makers een podium en een springplank te bieden. […] De raad is positief over de inspanningen van NFF op het gebied van digitale (beeld)cultuur […] NFF maakt de keuze om de Utrechtse bevolking bij het festival te betrekken, de stad sterker te profileren en meer samen te werken in stad en regio. Dit is zichtbaar in de partners waarmee NFF samenwerkt en in het Utrechtse programma NFFx030.”, aldus de Raad voor Cultuur.

Het advies van de Raad voor Cultuur staat in schril contrast tot het besluit van gemeente Utrecht om het NFF vanaf 2025 geen subsidie meer te verstrekken uit de (cultuur)begroting.  
 
“Juist nu komt dit positieve advies als een enorme erkenning waarin de adviescommissie van het Rijk het NFF op zo veel onderdelen een belangrijke waarde toekent. Het laat zien dat ons festival, sinds jaar en dag in thuisstad Utrecht, een prominente plek inneemt in het landelijke culturele ecosysteem”, aldus Marjolijn Bronkhuyzen, Zakelijk Directeur. 
 
Circa 40% van de totale begroting van het NFF bestaat uit structurele subsidies vanuit gemeente, provincie en het Rijk. De overige circa 60% bestaat uit o.a. publieksinkomsten, sponsoring en fondsbijdragen.   

Het NFF beraadt zich momenteel op de vervolgstappen naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht om het NFF niet meer te steunen.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

2 reacties

 • Felix Visser schreef:

  Gedeelde smart?

  Beter dan de bezuinigingsopdracht te verlenen aan een dure club verdienmodellers, had de gemeente Utrecht eraan gedaan rustig na te denken en een andere waarderingsprocedure te onderzoeken. Wellicht namelijk, had een voorselectie met afvallers – zonder ondoorzichtig puntensysteem en geveinsd medeleven – gevestigde, onmisbare, en wellicht ook veelbelovende nieuwe medespelers voor stad en burger kunnen opleveren.

  Een verdeling van het nog beschikbare budget zou dan in de juiste verhouding kunnen worden toegekend aan de begunstigden. Als bezuinigd moet worden, is het wel zo eerlijk en begrijpelijk dat de uitverkorenen moeten meebezuinigen. Hoeveel procent? 40, 30, 20%?
  Dat volgt uit wat er nog in de pot zit en aan de rekenmeesters die nu weten hoe het naar rato moet worden verdeeld.

  Enkele aanvragers waaronder Nederlands Film Festival, NFF, werden midscheeps getroffen. De subsidie die aan het NFF was toegekend (jaarlijks) voor het nog lopende kunstenplan 2021-2024, is voor de volgende periode 2025-2028 door de gemeente Utrecht vooralsnog geschrapt – dus nul euro, in plaats van de gevraagde 600.000€. Dat zou in het geval van bovenstaand model (600.000 minus 40%) nog steeds 240.000 keer slikken zijn én de broekriem aanhalen.

  Een glimpje hoop? Op woensdag 3 juli besloot de Raad voor Cultuur de rijksbijdragen te verhogen voor het NFF en twee andere Nederlandse filmfestivals (Cinekid en het IDFA) elk met bijna 3 ton. Voor Utrechts NFF komt dat nu uit op ongeveer 1,1 miljoen. Gewoon, omdat de Raad dat nodig vond.

  Vroede moederen en vaderen van Utrecht, schaamt u zich niet een beetje om in de luwte van mistige, bijeen gegrabbelde flut-argumenten, bedacht door peperdure mooipraters en zogenaamde organisatiedeskundigen goed geld naar fout geld te smijten en een financieel gat te dichten dat door uw kortzichtige maar sterk naar nepotisme riekende beleid is ontstaan?

 • Jos W. Lemaier schreef:

  Mooi betoog Felix,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *