Gebrekkige motivering van het besluit

Raad van State geeft bewoners gelijk in hun strijd tegen afvalcontainers in het Zocherpark

Locatie Zocherpark Wijde Doelen Nicolaasdwarsstraat

Vandaag heeft de Raad van State het beroep van bewoners en betrokkenen tegen het plaatsen van  ondergrondse containers in een stuk Zocherpark gegrond verklaard. 

Op 5 maart 2021 nam het college van B&W het besluit om een stuk Zocherpark op de hoek van de  Wijde Doelen en Nicolaasdwarsstraat aan te wijzen voor de plaatsing van ondergrondse containers.  Omwonenden en andere betrokkenen, zoals verzorgers van kinderen van de Basisschool Agatha  Snellen of de naastgelegen buitenschoolse opvang, konden zich niet vinden in dit besluit.  

De betrokkenen stelden dat rijksmonument het Zocherpark gekoesterd moet worden. De door de  college beoogde locatie ligt pal naast de drukbezochte speeltuin ‘Het Kleine Bos’ en de Agatha  Snellenschool. Overlast zoals glasscherven, zwerfvuil, lawaai en stank zijn volgens de betrokkenen  onvermijdelijk verbonden met afvalcontainers. Ook stelden de betrokkenen dat het besluit  gevaarlijke verkeerssituaties in een omgeving met veel kinderen zou veroorzaken. 

Op 24 september 2021 verklaarde het college van B&W de bezwaren van de bewoners en  betrokkenen ongegrond. Vervolgens hebben de bewoners en betrokkenen beroep ingesteld, welke is  behandeld door de Raad van State.  

Besluit zou in strijd met de rechtszekerheid zijn genomen

In het beroep werd gesteld dat het besluit niet goed is gemotiveerd en in strijd met de  rechtszekerheid is genomen. Ook werd gesteld dat het college verwijst naar ‘richtlijnen’ voor het  plaatsen van afvalcontainers, maar dat deze niet met elkaar in overeenstemming zijn. Daarnaast zou  niet duidelijk zijn welke richtlijnen en plaatsingscriteria van toepassing zijn en aan welke criteria het  college van B&W heeft getoetst. 

“Omdat het college, vanwege de gebrekkige motivering in het besluit, de aangewezen locatie niet  zonder meer geschikt heeft kunnen achten voor de ondergrondse afvalcontainers, berust het  standpunt van het college dat de alternatieve locatie niet geschikter is, ook op een ondeugdelijke  motivering.” 

(bron: uitspraak Raad van State – 8 februari 2021) 

De beroepen van de bewoners zijn door de Raad van State gegrond verklaard en het besluit van 24  september 2021 wordt hiermee vernietigd. 

“Ik hoop dat beide partijen dit dossier kunnen sluiten.”

Buurtbewoner Katharina van der Meer is blij met de uitspraak en hoopt dat de gemeente het hierbij laat. “De Raad van State heeft het besluit van het college van B&W afgewezen op grond van een onjuiste motivering. Het is mogelijk dat het college nu met een andere motivering komt. In dat geval hebben we nog voldoende andere argumenten. Een deel daarvan is ook bij de zitting van de Raad van State aan bod gekomen maar niet meegenomen in de uitspraak. De gemeente zegt geen alternatieve plek te kunnen vinden. Wij hebben het Nicolaaskerkhof als mogelijkheid genoemd. Of daar de oplossing ligt is niet aan ons maar aan de gemeente. Ons gaat het om deze plek. Ik hoop dat beide partijen dit dossier kunnen sluiten.”

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *