Kytopia

Partijen willen plek in de stad voor Kytopia

Verschillende Utrechtse politieke partijen hebben zich uitgesproken over de huisvesting van Kytopia. Ze vinden het belangrijk ‘dat er voor creatief muzikaal talent een plek is in onze stad’. 

PvdA, D66, SP, PvdD, GroenLinks en Student&Starter hebben een brief opgesteld waarin ze vragen stellen aan de wethouders van cultuur en vastgoed. “In het coalitieakkoord staat te lezen dat het vastgoedbeleid veranderd wordt, waarbij de maatschappelijke waarde centraal staat. Dit lijkt voor Kytopia helaas te laat te komen”, staat in de brief geschreven.

De partijen geven aan dat ze graag zien dat er wordt ingezet op muzikale werkruimtes die langdurig of permanent beschikbaar zijn. Ze vragen of de wethouder iets kan zeggen over leegstaande panden of panden die op korte termijn leeg komen te staan, en de geschiktheid hiervan voor Kytopia, zoals het Pieter Baan Centrum.

Ook vragen de partijen of het college de casus wil gebruiken om van te leren bij het nieuw te ontwikkelen vastgoedbeleid. Erik Benders, zakelijk leider van Kytopia, vindt dat laatste op dit moment essentieel. “Het is mooi dat de politiek zich druk maakt over de toekomst van Kytopia. Maar nog belangrijker is dat er een beleid komt waarin culturele makers structureel worden gefaciliteerd. Dit is namelijk niet alleen een probleem van Kytopia.”

 

Colin Benders: ‘Een kantoorpand is niet te delen met een drummer, laat staan met 80 makers’ 

 

Colin Benders geeft op Twitter zijn reactie en aanvulling op wat gezegd wordt in de raadsvergadering. “De opties die tot nu toe voorbij zijn gekomen in bijvoorbeeld het werkspoorgebied zijn ongunstig geweest door gebrek aan financiering. We kunnen zonder externe steun geen studio’s bouwen en de markt steunt alleen bij eigendom grond, dus niet bij huur.” Ook waren er volgens Benders hobbels bij de grond die ze op het oog hadden: “De grond was niet beschikbaar vanwege afwachting van gebiedsvisie, overige gronden waren niet bespreekbaar en hier liepen we op vast. De loods bij Nijverheid kon niet worden aangekocht en dus niet worden gefinancierd voor verbouwing.” Benders geeft tot slot aan dat tijdelijke opties veelal onbruikbaar zijn. “Een kantoorpand is niet te delen met een drummer, laat staan met 80 makers. Waar we nu naar kijken is om alsnog iets tijdelijk te betrekken voor zo min mogelijk verbouwingskosten om dan alsnog naar een permanente plek te kijken.”

 

Kytopia moet in april weg zijn uit het oude Tivoli-pand aan de Oudegracht. De muzikale broedplaats was daar bijna vier jaar gehuisvest. Het is mogelijk dat het collectief moet uitwijken naar Houten of Zeist.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *