Stationsgebied

“We moeten oppassen dat we de openbare ruimte niet weer uit handen geven”

Volgens CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren is het een slecht idee als de gemeente een deel van het stationsplein aan Klépierre geeft. Dit schrijft hij in een bezwaarbrief aan het college. Hij is juist blij dat de gemeente een deel van de openbare ruimte weer terug heeft in het gebied.

De gemeente wil nieuwe afspraken maken met de eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne over het plein voor de ingang. In 2008 is afgesproken dat Klépierre het evenemententerrein van 120 vierkante meter in erfpacht krijgt en de gemeente daar tot 2070 voor betaalt. Verschillende politieke partijen zien deze constructie niet zitten.

“Het is belangrijk dat we als gemeente zelf over de openbare ruimte kunnen blijven beschikken en daar de zeggenschap over behouden”, zegt Sander van Waveren. “Los van de 120 vierkante meter die aan Klépierre uitgegeven zou worden, zeg je ook dat we de komende jaren geen andere commerciële partijen toelaten. Als we als gemeente op basis van dit plan iets willen toestaan op dat gebied moet de gemeente schadeclaims aan Klépierre betalen, als ze al toe gaan staan dat er zoiets gebeurt. Want zij kunnen de gemeente aan het contract houden. Die verbintenis zou voor 50 jaar zijn. Omdat we niet kunnen overzien wat daar allemaal gaat gebeuren in die periode moeten we ons ook niet zolang vastleggen.”

Het CDA is niet de enige partij met bezwaren. De VVD, PvdA en de Partij voor de Dieren sluiten zich aan bij de bezwaren van het CDA. Ook coalitiepartij GroenLinks zegt het een slecht idee te vinden om de openbare ruimte ter beschikking te stellen van een private partij.

Van Waveren zegt geleerd te hebben van de problemen rond de perrontrappen op de Moreelsebrug bij de Rabobank. “Op het moment dat we daar afspraken maakten over de openbare ruimte konden we niet voorzien dat die brug er zou komen. We zaten al vast aan de afspraken toen de brug kwam en hadden we daar in de besprekingen last van.”

“Een van de ideeën voor het stationsgebied was het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Dat is een lange en moeilijke onderhandeling geweest en ik snap dat Hoog Catharijne daar iets voor terugkrijgt. Maar we moeten er voor waken dat we de openbare ruimte weer voor lange tijd uit handen geven. Mensen kunnen er nu ook voor kiezen om via het Smakkelaarsveld of de Mariaplaats naar de binnenstad te lopen. Dat is een grote winst die we mogelijk verspelen als de nieuwe afspraak toch gemaakt wordt.”

De gemeenteraad heeft nog mogelijkheden om haar mening te geven over de plannen. Er kunnen nog wensen en bedenkingen voorgelegd worden. “Als een groot deel van de gemeenteraad het geen goed plan vindt, verwacht ik dat het college daar wel gevoelig voor is”, zegt Van Waveren. Afhankelijk van de reactie van het college wordt er tijdens de komende raadsvergadering verder gepraat. “We kunnen dan ook een motie indienen om het college met nieuwe voorwaarden terug te sturen naar de onderhandelingstafel, maar die motie ligt nog niet klaar.”

 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *